Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Február
2011
Dohoda o vzájomnej spolupráci podľa § 51 Občianskeho zákonníka
KRP-19/EO-ZML-2004
Doplnená
26,55 € Slovenský poľovnícky zväz Čadca Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline
21.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
075/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € BIOTIKA,a.s. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21.
Február
2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
020/2009/4.1/OPVaV/D03
Doplnená
0,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21.
Február
2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
022/2009/2.1/OPVaV/D11
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21.
Február
2011
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
027/2009/2.1/OPVaV/D10
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní stravovania zamestnacom na detašovanom pracovisku
ÚVN-30-20-1-2011MOSR
Doplnená
2,45 € Ministerstvo obrany SR, Úrad logistiky a služieb. ÚVN SNP Ružomberok-FN,
21.
Február
2011
Dodatok č. 4 k umluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
185/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
0,00 € Obchodná akadémia Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb
29/UNB/2011
Doplnená
32 880,00 € stengl a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
21.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodanie mrazených výrobkov
RZ-SMR_ZM-RZS-103-5-2010_2010
Doplnená
0,00 € Ryba Žilina Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly
21.
Február
2011
Kúpna zmluva na dodanie potravín, alko a nealko nápojov
RZ-SMR_ZM_RZS-105-6-2010_2010
Doplnená
18 413,37 € CBA VEREX,a.s. LIptovský MIkuláš Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec
21.
Február
2011
Nájomná zmluva
NZ/6/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Martin Pintér
21.
Február
2011
Nájomná zmluva
NZ/7/2011-G
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Martin Pintér
21.
Február
2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
051/2009/2.2/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Žilinská Univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21.
Február
2011
Grantová zmluva SK 2010/2011 RF OC 4/1 projektu Posilnenie kapacít a rozšírenie zručností príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície MV SR
OZP_ZM_SK-2010-2011-RF-OC-4-1_2011
Doplnená
95 332,57 € Inštitút pre verejnú správu OZP
21.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
098/2009/1.1/OPV
Doplnená
0,00 € Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21.
Február
2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
050/2009/3.1/OPV
Doplnená
0,00 € Základná škola Chmeľov Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21.
Február
2011
Kúpna zmluva 2009028
2009028
Doplnená
0,00 € E-BA tpz spol. s r.o. Národný onkologický ústav
22.
Február
2011
Dodatok č. 7 k zmluve o dielo a pripojení
Dodatok č.. 7 k zmluve 35704211
Doplnená
0,00 € Slovanet, a.s. GRZVJS
22.
Február
2011
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
030/2010/5.1/OPVaV/D01
Doplnená
5 744 102,21 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22.
Február
2011
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
052/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave