Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Február
2011
Dodatok č. 19 ku Zmluve o dielo č. 9137 - servis prístrojov DRAGER
9137
Doplnená
791,94 € Drager Slovensko, s.r.o., Piešťany Fakultná nemocnica Nitra
17.
Február
2011
Zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2011/40
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenské technické múzeum
17.
Február
2011
Kolektívna zmluva
828/2011/KÚ/OP-002
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Národného bezpečnostného úradu Národný bezpečnostný úrad
17.
Február
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
042/2010/4.2/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € EKOWATT, s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17.
Február
2011
Zmluva o dielo
1961/BA/2011
Doplnená
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
17.
Február
2011
Rámcová zmluva
Z 52110001
Doplnená
0,00 € EBA, s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
17.
Február
2011
Zmluva č.111/2010 na poskytnutie ekologických služieb v odpadovom hospodárstve,na odber,odvoz a zneškodnenie odpadov
111/2010
Doplnená
0,00 € Eko-Salmo s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
18.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
08/070/2011
Doplnená
31,27 € Krajské riaditeľstvo PZ, Prešov FNsP J.A.Reimana, Prešov
18.
Február
2011
Dohoda o poukázaní zálohy k úhrade nákupov
3/2011/NRC
Doplnená
0,00 € METRO Cash & Carry Slovakia , s.r.o. Národné rehabilitačné centrum
18.
Február
2011
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
074/2009/1.1/OPV/D05
Doplnená
0,00 € Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
18.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní údajov z IS KN
205-24-19367/2010
Doplnená
0,00 € GKÚ Bratislava Obec Maňa
18.
Február
2011
Zmluva o prevode správy č. Ba 45/2-5/2010/08.01.002-Ps
MK-1/11/M
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Slovenská republika - Ministerstvo kultúry SR
18.
Február
2011
Nájomná zmluva
NZ/100/001/2011-G
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. FUNKY MONKEY, s.r.o.
18.
Február
2011
Dohoda o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
KRPZ-ZA_ZM_9125-2009_2009
Doplnená
311,74 € Mesto Liptovský Hrádok Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline
18.
Február
2011
Zmluva o kontokorentnom úvere
4743/11/08762
Doplnená
200 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s.
18.
Február
2011
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
KRP-7/EO-ZML-2007
Doplnená
86,30 € Ing. Slavomír Smik - SUNNY Martin Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline
18.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí služby č. KaVSÚ-3-1034/2010 - vonkajšie upratovanie
6100000029
Doplnená
119 238,00 € Kingston Group, s.r.o., Košice SPO Rožňava
18.
Február
2011
Čiastková zmluva o poskytnutí služby - vonkajšie upratovanie
6100000031
Doplnená
305 796,08 € LBH, s.r.o., Prešov SPO Prešov
18.
Február
2011
Zmluva o dodávaní,odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry
6/2011-1.1.2
Doplnená
477,60 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
21.
Február
2011
Dohoda o vzájomnej spolupráci podľa § 51 Občianskeho zákonníka
KRP-13/EO-ZML-2005
Doplnená
1 461,79 € Slovenský poľovnícky zväz Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline