Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2011
Kúpna zmluva č. 2011/237 - predmetom kúpnej zmluvy je obstaranie tovaru "Poľná a pracovná obuv"
6200000140
Doplnená
271 056,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. o. ÚIA
30.
Jún
2011
Generálne opravy, revízie, TO a neplánované opravy techniky používanej v OS SR
6400000243
Doplnená
356 661,85 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s. ÚIA
30.
Jún
2011
Dodatok č3 k Rámcovej dohode č.KaVSÚ-2-1099/2009-ÚIA--RD-2011/514 na dodanie stravovacích poukážok
6800000031
Doplnená
0,00 € Vaša Slovensko, s.r.o. ÚIA
30.
Jún
2011
Dodatok č. 2 k RD č. 28/564 úprava DPH a doplnenie o ŠOK pre spacie vaky
6500000179
Doplnená
0,00 € REMPO s. r. o. ÚIA
6.
Júl
2011
Kúpna zmluva č. VOPTN-49-96/2011
zmluva
Doplnená
23 000,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. JAMP, s.r.o.
6.
Júl
2011
Zmluva o dielo č.. 2011/150 Kalibrácia , prípadne potrebná nálezová oprava meracích prístrojov
6400000244
Doplnená
858,00 € SYNTCHEM, spol.s.r.o., ÚIA
6.
Júl
2011
Obchodná zmluva o nákupe a predaji tepla
6800000268
Doplnená
0,00 € Žilinská teplárenská SAMaV Bratislava
7.
Júl
2011
Nájomná zmluva príjmová, nájom nebytového priestoru v objekte „Veliteľská budova Zvolen“ – umiest.a prevádzkovanie náp.automatu
BB97/10-2/2010/0925002-Nzp
Doplnená
0,00 € SAMaV Banská Bystrica Ing. Michal Stadtrucker
11.
Júl
2011
Rámcová dohoda č. 2011/532 na dodávky pojazdných hasiacich prístrojov
6500000211
Doplnená
0,00 € HASTEX spol. s r.o. ÚIA
11.
Júl
2011
Generálna oprava vrtuľníka Mi-17 ev.č. 0824
6400000136
Doplnená
3 968 970,00 € LOT, a.s. Trenčín ÚIA
14.
Júl
2011
Dodatok 7 k ZoD 2010/151 Generálna oprava vrtuľníka Mi-17 ev.č. 0812
6400000135
Doplnená
2 824 495,40 € LOT, a.s. Trenčín ÚIA
14.
Júl
2011
Servisná zmluva
VŠC-7/2011-21-VŠC
Doplnená
230,00 € COPY & PRINT OFFICE BB s.r.o. VŠC DUKLA Banská Bystrica
15.
Júl
2011
Ceny plodovej zeleniny stanovené po zverejnení cien na stránkach ATIS za 24. týždeň
6800000013
Doplnená
0,00 € Frutika Slovakia spol. s r.o. ÚLogS
15.
Júl
2011
Dodatok č 5 k Rámcovej dohode č.KaVSÚ-1-1357/2007-ÚIA--RD-2011/522 na zmluvné stravovanie VÚ 4343 Trenčín
6800000036
Doplnená
0,00 € GASTROPLUS, s.r.o. ÚIA
18.
Júl
2011
Dodatok č.1 k RD 2010/506 na nákup olejov
6500000194
Doplnená
0,00 € OMV Slovensko, s.r.o. ÚIA
18.
Júl
2011
Zmluva o dielo č.2011/168 Overenie, kalibrácia, meracích prístrojov
6400000252
Doplnená
2 479,00 € Slovenský metrologický ústav, Bratislava ÚIA
19.
Júl
2011
IZ 2011/892 zabezpečenie školenia, typových skúšok na vojenskú leteckú techniku
2011/892
Doplnená
0,00 € ÚIA Letecké opravovne Trenčín
20.
Júl
2011
Zmluva o dielo č.. 2011/155 Kalibrácia , meracích prístrojov
6400000266
Doplnená
5 942,42 € Slovenská legálna metrológia ÚIA
20.
Júl
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR – VM-6
2011/354
Doplnená
69 338,06 € ÚIA Patria, a. s.
21.
Júl
2011
Projekt výstavby protipovodňových poldrov, technických a biotechnických opatrení – stavebné práce
ZoD_c_612_2010
Doplnená
2 835 477,25 € AF – CAR, s. r. o. Vojenské lesy a majetky SR, š. p.