Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Jún
2011
Kúpna zmluva - Bunda poľná zimná s DP (vrátane štátnej vlajky SR)
6200000086
Doplnená
261 788,90 € GEMOR Fashion s.r.o. ÚIA
23.
Jún
2011
Kúpna zmluva - Bunda poľná zimná s DP (vrátane štátnej vlajky SR a hodnostného označenia)
6200000103
Doplnená
241 688,52 € GEMOR Fashion s.r.o. ÚIA
23.
Jún
2011
Zmluva o sprostredkovaní.
0047
Doplnená
0,00 € INVESTEFEKT A, spol. s.r.o. Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.
24.
Jún
2011
Zmluva o nájme č. VTSÚ-12-55/2011 - prenájom bytu
VTSÚ-12-55/2011
Doplnená
0,00 € VTSÚ Záhorie Tibor Rehák, Záhorie
24.
Jún
2011
Generálna oprava vrtuľníka Mi-17 ev.č. 0807
64000000151
Doplnená
3 341 728,30 € LOT, a.s. Trenčín ÚIA
24.
Jún
2011
Kúpna zmluva č. 2011/241 - predmetom zmluvy je "Termobunda, termonohavice"
6200000101
Doplnená
43 124,86 € Fintex, s. r. o. ÚIA
24.
Jún
2011
Kúpna zmluva č. 2011/234 - Termobunda, termonohavice
6200000105
Doplnená
27 159,60 € Fintex, s. r. o. ÚIA
24.
Jún
2011
Doplnok č. 3 k RD č. 28/517 "Termobunda, termonohavice"
6500000176
Doplnená
0,00 € Fintex, s. r. o. ÚIA
24.
Jún
2011
Kúpna zmluva č. 2011/2008 na dodávku 30 mm nábojov do granátometu AGS-17 - IO-30
6200000146
Doplnená
573 426,00 € S.M.S., spol. s r.o. ÚIA
27.
Jún
2011
Kúpna zmluva č.2011/279 na dodanie pneumatík
6200000123
Doplnená
15 412,30 € MIKONA s.r.o. ÚIA
27.
Jún
2011
Kúpna zmluva č.2011/278 na dodanie pneumatík
6200000126
Doplnená
123 449,86 € MIKONA s.r.o. ÚIA
27.
Jún
2011
Kúpna zmluva, prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MO SR – citlivý vojenský materiál
2011/360
Doplnená
3 987,00 € ÚIA ERIK JV, s. r. o.
28.
Jún
2011
Zmluva o ubytovaní
2/2011
Doplnená
114,59 € VŠC Dukla Banská Bystrica rtn. Juraj Tužinský
29.
Jún
2011
Zmluva o nájme č. VOPTN-49-76/2011
zmluva
Doplnená
0,00 € Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s. RAMIprint, s.r.o.
29.
Jún
2011
GO + PTŽ lietadla L-39ZA
6400000231
Doplnená
2 910 889,92 € Letecké opravovne Trenčín, a.s. ÚIA
30.
Jún
2011
Kúpna zmluva č. 2011/228 - predmetom kúpnej zmluvy je obstaranie tovaru "Poľná a pracovná obuv"
6200000106
Doplnená
324 000,00 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. o. ÚIA
30.
Jún
2011
Rámcová objednávka
6800000265
Doplnená
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Sekcia majetku a infraštruktúry
30.
Jún
2011
Kúpna zmluva č. 2011/227 - predmetom kúpnej zmluvy je obstaranie tovaru "Služobná a športová obuv"
6200000111
Doplnená
159 542,68 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. o. ÚIA
30.
Jún
2011
Rámcová objednávka
6800000266
Doplnená
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Sekcia majetku a infraštruktúry
30.
Jún
2011
Kúpna zmluva č. 2011/236 - predmetom kúpnej zmluvy je obstaranie tovaru "Služobná a športová obuv"
6200000138
Doplnená
92 082,94 € OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r. o. ÚIA