Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Február
2011
Doplnok č.1 k Zmluve o Dielo č.2011/100, zmena techniky a materiálu v ISAF
6400000012
Doplnená
0,00 € VOP Trenčín, a.s., Trenčín ÚIA
15.
Február
2011
Zmluva o poskytovaní služieb
17/2011
Doplnená
0,00 € Ing. Anna Pribylincová - Ekonomika Ministerstvo zdravotníctva SR
16.
Február
2011
Kúpna zmluva č. JLF UK MT-72-OVO/2010
II/8/11/JLF
Doplnená
12 634,69 € Lambda Life a.s. Univerzita Komenského v Bratislave- Jesseniova lekárska fakulta v Martine
16.
Február
2011
Zmluva na dodanie tovaru
CSD/02/2011d
Doplnená
9 334,00 € Gratex International, a.s. CVMPSVR SR
16.
Február
2011
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - J. Straku č. 8
315-409/2011
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Hlavný banský úrad
16.
Február
2011
Zmluva o dodávke tovaru - ovocie, zeleniny a zemiaky
3/2011
Doplnená
12 374,50 € GPM VOZ, s.r.o. Neresnická cesta č. 3418/72, 960 01 Zvolen Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica
16.
Február
2011
Rámcová dohoda
XII/3/11/RUK
Doplnená
29 990,00 € DEVELSKI, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
16.
Február
2011
Zmluva o spolupráci
06/2011/AXVN
Doplnená
4 995,24 € GREGOR a spol., s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
16.
Február
2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000020
Doplnená
0,00 € Rómske mediálne centrum (MECEM) Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o vývoze a zneškodnení odpadu
Dodatok č. 1
Doplnená
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s. Kaluža
17.
Február
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
085/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
0,00 € KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17.
Február
2011
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
052/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
925 808,25 € Vysoká škola výtvarných umení Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17.
Február
2011
Zmluva o dodávke prác
ÚVTOS-5/2011-VH/7/BA
Doplnená
0,00 € ÚVTOS Želiezovce Gabriel Bán, IČO: 10900322
17.
Február
2011
Zmluva o dodávke prác
ÚVTOS-6/2011-VH/7/BA
Doplnená
0,00 € ÚVTOS Želiezovce SAS - R.S., s.r.o., IČO: 36640603
17.
Február
2011
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
003/2009/4.2/OPVaV/D04
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17.
Február
2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku
095/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17.
Február
2011
Čiastková zmluva č.1 k rámcovej dohode č. XII/148/10 RUK
XII/23/11RUK
Doplnená
1 353,05 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. Univerzita Komenského v Bratialave- Jesseniova lekárska fakulta v Martine
17.
Február
2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuDodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
025/2009/2.2/OPVaV/D05
Doplnená
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17.
Február
2011
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
123/2011
Doplnená
5 696,93 € Bytový podnik Liptovský Mikuláš,a.s. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina
17.
Február
2011
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
003/2008/5.1/OPVaVID04
Doplnená
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ