Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Február
2011
Dodatok č.10 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.2.2001
ZM11001015
Doplnená
600,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo spravodlivosti SR
14.
Február
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
131/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
2 295 281,32 € OMS, spol. s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
14.
Február
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
006/2009/4.1/OPV/D04
Doplnená
160 753,80 € Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava, Karloveská 32, 814 04 Bratislava - Karlova Ves Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
14.
Február
2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
036/2010/4.2/OPVaV/D02
Doplnená
1 641 876,39 € BioScience Slovakia, s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
15.
Február
2011
Zmluva o prenájme strelnice
KRPZ-PO_ZM_33-2-2011_2011
Doplnená
0,00 € Kombat Klub Kondor Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
15.
Február
2011
Dodatok č. 3 ku grantovej zmluve SK 2009 EIF P1/7 IP projektu Vybudovanie kultúrno-informačného a vzdelávacieho centra Afričanov v SR
OZP_D03_SK-2009-EIF-P-1-7-IP_2011
Doplnená
89 911,92 € Občianske združenie Afričanov na Slovensku OZP
15.
Február
2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.4-07/2011-PČ
6/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Pavol Kuna Štátne lesy Tatranského národného parku
15.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
086/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Scientica, s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
15.
Február
2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
077/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
1 307 997,14 € VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
15.
Február
2011
Dodatok č. 3 k zmluve o posyktnutí nenávratného finančného príspevku
020/2009/3.1/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie- Krasznahorkavárakja Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
15.
Február
2011
Kúpna zmluva
R- 345/2011- 607/2010/RVO
Doplnená
35 184,91 € SHIMADZU SLOVAKIA Technická univerzita vo Zvolene
15.
Február
2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.3-07/2011-PČ
20/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Milan Lizák Štátne lesy Tatranského národného parku
15.
Február
2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.5-07/2011-PČ
21/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Ján Gallik Štátne lesy Tatranského národného parku
15.
Február
2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.6-07/2011-PČ
22/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Martin Mačeják Štátne lesy Tatranského národného parku
15.
Február
2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.7-07/2011-PČ
23/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Ľuboš Janoščík Štátne lesy Tatranského národného parku
15.
Február
2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.8-07/2011-PČ
24/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Štefan Strela Štátne lesy Tatranského národného parku
15.
Február
2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.9-07/2011-PČ
25/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Jozef Janoščík - Doltn Štátne lesy Tatranského národného parku
15.
Február
2011
Zmluva o dielo
ZPS-04-2011
Doplnená
4 389,56 € OKBplus, a.s. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
15.
Február
2011
Zmluva o preprave osôb a zdravotníckej techniky
ZPS-19-2005
Doplnená
0,00 € Pavel Hronec-SYNBY TAXI Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
15.
Február
2011
Doplnok č.1 k Zmluve o technickej pomoci č.2011/600, zmena techniky a materiálu v ISAF
6100000009
Doplnená
0,00 € VOP Trenčín, a.s., Trenčín ÚIA