Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
2.
Jún
2011
Kúpna zmluva 2011/211 Nákup a dodávka vozidiel AKTIS 4x4 s valníkovou plošinou
6200000057
Doplnená
1 356 775,00 € TANAX TRUCKS, a.s. ÚIA
3.
Jún
2011
Kúpna zmluva - Služobné, spoločenské a reprezentačné rovnošaty pre PrV KZ č. 2011/250
6200000070
Doplnená
81 981,94 € ODEVA, spol. s r.o. Lipany ÚIA
3.
Jún
2011
ZoTP 2011/601, Doplnok č.1 - Navýšenie zmluvnej ceny na zabezpečenie náhradných dielcov.
6100000010
Doplnená
120 090,00 € VOP Trenčín ÚIA
6.
Jún
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SAMaV_Ba-č.45/3-3/2011/0801082-Nzp
Doplnená
8,90 € SAMaV Bratislava Jana Černá
8.
Jún
2011
Výcvik vojenských riadiacich letovej prevádzky
6100000542
Doplnená
108 901,68 € LPS SR, š.p. Bratislava ÚIA
9.
Jún
2011
ZoD č.2011/151
6400000181
Doplnená
33 912,70 € VER-MI s.r.o. ÚIA Bratislava
14.
Jún
2011
Zmluva o dielo č.. 2011/158 oprava, justáž a overenie 55 ks ALKOTESTEROV- ALKOTEST 7410
6400000222
Doplnená
22 400,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. ÚIA
15.
Jún
2011
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.28/580 na dodanie náhradných dielcov do kolesovej techniky typu TATRA
6500000205
Doplnená
0,00 € FOREST, s.r.o. ÚIA
17.
Jún
2011
Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie
0031
Doplnená
2 643,94 € EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s.
17.
Jún
2011
Zmluva o poskytovaní stravy
UVN-Strava Zán-2011
Doplnená
0,00 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica J.M.Záň, s.r.o.
17.
Jún
2011
Rámcová objednávka
6800000250
Doplnená
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
17.
Jún
2011
Rámcová objednávka
6800000206
Doplnená
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
20.
Jún
2011
Zmluva o ubytovaní
1/2011
Doplnená
101,84 € VŠC Dukla Banská Bystrica kpt. Mgr. Igor Kováč
20.
Jún
2011
Zmena identifikačných údajov u dodávateľa
PSB-Rbk-563-1/2009
Doplnená
0,00 € SEMaI GURMA s.r.o.
21.
Jún
2011
Rámcová objednávka
6800000259
Doplnená
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
22.
Jún
2011
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
5100000296
Doplnená
143 000,00 € VÚTCH-CHEMITEX,spol.s r.o. SEOP
22.
Jún
2011
Zmluva o uskladnení
S001/2011
Doplnená
0,30 € Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. SALOME Special Operations, s.r.o.
22.
Jún
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. VMSP-P-0139-09
Dodatok č. 4
Doplnená
19 418,00 € Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s. Agentúra pre podporu výskumu a vývoja
23.
Jún
2011
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č.29/522 na dodanie nepremokavých odevov
6500000201
Doplnená
0,00 € GEMOR Fashion s.r.o. ÚIA
23.
Jún
2011
Dodatok č. 2 k ZoBD č. 2010/520 - Bunda poľná zimná s DP úprava DPH
6600000066
Doplnená
0,00 € GEMOR Fashion s.r.o. ÚIA