Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Január
2014
Kolektívna zmluva
1/2014/ÚPV
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
13.
Január
2014
Kolektívna zmluva
2/2014/ÚPV
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
31.
Január
2014
Zmluva o dielo
6/2014/ÚPV
Doplnená
32 988,00 € DATALAN, a. s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
13.
Február
2014
Zmluva o spolupráci
7/2014/ÚPV
Doplnená
0,00 € Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu Úrad priemyselného vlastníctva SR
5.
Máj
2014
Zmluva o spolupráci
24/2014/ÚPV
Doplnená
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Úrad priemyselného vlastníctva SR
30.
Máj
2014
Dohoda o integračnom zámere medzi ÚPV SR a NASES o prepojení IS ÚPV a ÚPVS
29/2014/ÚPV
Doplnená
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad priemyselného vlastníctva SR
24.
Júl
2014
Zmluva o realizácii jazykových kurzov
47/2014/ÚPV
Doplnená
5 600,00 € Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
5.
Február
2015
Zmluva o spolupráci
10/2015/ÚPV
Doplnená
221 789,69 € Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu Úrad priemyselného vlastníctva SR
2.
Marec
2015
Zmluva o realizácii jazykových kurzov
13/2015/ÚPV
Doplnená
1 472,00 € Jazyková škola SPEAK, spol. s r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
25.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí služby "ZBERNÁ JAZDA"
102/2015
Doplnená
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
1.
Február
2016
Zmluva o dielo
96/2015
Doplnená
13 230,00 € GAMO a.s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
3.
Február
2016
Zmluva o spolupráci
100/2015
Doplnená
0,00 € Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu Úrad priemyselného vlastníctva SR
3.
Február
2016
Zmluva o spolupráci
2/2016
Doplnená
0,00 € Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu Úrad priemyselného vlastníctva SR
29.
December
2016
Kolektívna zmluva
73/2016
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
24.
Február
2017
Zmluva o spolupráci
72/2016
Doplnená
0,00 € Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo Úrad priemyselného vlastníctva SR
21.
December
2017
Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o NFP z fondov EÚ
109/2017
Doplnená
3 500,00 € Fondy EU, s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
4.
Január
2018
Kolektívna zmluva
110/2017
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
23.
Január
2018
Zmluva o spolupráci
2/2018
Doplnená
267 802,29 € Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) Úrad priemyselného vlastníctva SR
24.
Apríl
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2018
Doplnená
0,00 € Úrad priemyselného vlastníctva SR Branislav Sršeň
9.
November
2018
Zmluva o nájme bezpečnostnej schránky pre potreby uchovávania dátových záloh
57/2018
Doplnená
0,00 € OTP Banka Slovensko, a.s. Úrad priemyselného vlastníctva SR