Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Január
2012
Kolektívna zmluva
3/2012/ÚPV
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
13.
Január
2012
Kolektívna zmluva
4/2012/ÚPV
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
18.
Január
2012
Zmluva o pripojení
134/2011/ÚPV
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
29.
Február
2012
Zmluva o prenájme zariadenia
31/2012/ÚPV
Doplnená
0,00 € COPY & PRINT OFFICE BB, s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
14.
Marec
2012
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
33/2012/ÚPV
Doplnená
4 303,00 € JUDr. Ingrid Maruniaková, JUDr. Lenka Midriaková, Mgr. Jitka Mikuličová, JUDr. Tomáš Klinka Úrad priemyselného vlastníctva SR
11.
Júl
2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
68/2012/ÚPV
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
5.
September
2012
Zmluva o poskytovaní služieb (verejné obstarávanie)
72/2012/ÚPV
Doplnená
9 500,00 € AUDEA, s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
11.
September
2012
Zmluva o poskytnutí služby
73/2012/ÚPV
Doplnená
10 440,00 € EC Group s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
8.
Október
2012
Servisná zmluva
104/2012/ÚPV
Doplnená
0,00 € AIR TECHNIK, s.r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
13.
Február
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
5/2013/ÚPV
Doplnená
1 328 840,49 € Úrad priemyselného vlastníctva SR Úrad vlády SR
13.
Február
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
135/2012/ÚPV
Doplnená
3 313 736,00 € Úrad priemyselného vlastníctva SR Úrad vlády SR
18.
Marec
2013
Dohoda o mlčanlivosti
9/2013/ÚPV
Doplnená
0,00 € Ing. Marek Gdovin, MBA Úrad priemyselného vlastníctva SR
18.
Marec
2013
Mandátna zmluva
10/2013/ÚPV
Doplnená
7 960,00 € V.O.V.S., s. r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
26.
Jún
2013
Zmluva o spolupráci
18/2013/ÚPV
Doplnená
0,00 € Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu Úrad priemyselného vlastníctva SR
3.
Júl
2013
Zmluva o realizácii jazykových kurzov
19/2013/ÚPV
Doplnená
4 410,78 € Jazyková škola SPEAK, spol. s r.o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
3.
September
2013
Mandátna zmluva
37/2013/ÚPV
Doplnená
4 200,00 € V.O.V.S., s. r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
5.
November
2013
Mandátna zmluva
57/2013/ÚPV
Doplnená
1 800,00 € V.O.V.S., s. r. o. Úrad priemyselného vlastníctva SR
5.
November
2013
Zmluva o dielo
58/2013/ÚPV
Doplnená
3 144 334,00 € DWC Slovakia a.s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
5.
November
2013
Servisné služby - Service Level Agreement (SLA)
59/2013/ÚPV
Doplnená
3 072,00 € DWC Slovakia a.s. Úrad priemyselného vlastníctva SR
7.
November
2013
Contract Agreement on delivery of a trademark search system (Amendment n°1)
54/2005/ÚPV/D01
Doplnená
375,00 € SWORD, S.A. Úrad priemyselného vlastníctva SR