Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. November 2020
Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandémiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv
OAKZ-Z-310031AQR3
Doplnená
39 559 339,16 € Správa štátnych hmotných rezerv Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3. Február 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2012
1039/2011
Doplnená
40 780 098,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Marec 2023
Zmluva o dielo
2022/VIT/1432
Doplnená
39 454 109,98 € Združenie „Společnost KONTRON + AŽD + EŽ“, vedúci člen: Kontron Transportation s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
8. August 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1153/2700/2012
Doplnená
39 191 575,78 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
28. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2014
0210/2014 (TUKE-3/2014-DOT)
Doplnená
39 102 117,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
1. Február 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2013
0950/2012 (TUKE-1/2013-DOT)
Doplnená
38 993 318,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Technická univerzita v Košiciach
8. November 2011
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ITMS kód projektu: 23130110005)
3910/2700/2011
Doplnená
38 898 376,21 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme \\\\\\\"ŽSR\\\\\\\" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2015
0170/2015 (TUKE - 2/2015-DOT)
Doplnená
40 250 296,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
28. September 2015
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP
154/1.2MP/2014
Doplnená
38 801 149,18 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
15. Január 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016
0003/2016 (TUKE-1/2016-DOT)
Doplnená
43 703 672,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6. Júl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011ALU4-121-48
1689/2022
Doplnená
42 225 700,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky eurobus, a.s.
30. December 2022
KONTRAKT na rok 2023
4418 / 2022
Doplnená
38 179 527,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30. December 2022
KONTRAKT na rok 2023
150-2022/6962-14085
Doplnená
39 972 790,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
30. December 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ŠTANDARDNEJ PODPORY A ÚDRŽBY PROSTREDIA IKT INFRAŠTRUKTÚRY PRE IAAS, ČASŤ 1 č. SE-VO1-2022/004624-011
SITB_ZM_SE-VO1-2022-004624-011_2022
Doplnená
37 098 213,60 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
18. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/NP/2/2019
390/CVTISR/2019
Doplnená
36 965 888,06 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Január 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
1/2023
Doplnená
36 761 215,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Ministerstvo zdravotníctva SR
26. August 2011
ZoD I/61 Trenčín - most
893/2011
Doplnená
36 760 683,77 € ZIPP Bratislava spol. s r.o. Slovenská správa ciest
23. Január 2023
Kontrakt na rok 2023 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a DataCentrom
DC/02/2023
Doplnená
90 542 251,11 € DataCentrum, Bratislava Ministerstvo financií SR
13. Január 2023
Kontrakt na rok 2023 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a DataCentrom
2023/010
Doplnená
90 542 251,11 € DataCentrum Ministerstvo financií SR
26. September 2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 111SP-1001/0444/26
KaHR – 111SP-1001/0444/26
Doplnená
512 927,60 € Trenčianske minerálne vody, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky