Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Marec
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2712013052501
Doplnená
29 999 999,00 € Fond sociálneho rozvoja Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ”Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied”
003/2019/2.1.1/OPVaI/DP
Doplnená
29 918 241,69 € Slovenská akadémia vied Výskumná agentúra
25.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
003/2019/2.1.1/OPVaI/DP
Doplnená
29 941 629,34 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
3.
September
2014
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
793/B300/2014
Doplnená
29 411 326,10 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28.
Apríl
2015
Zmluva o splnení odborných úloh v oblasti informatizácie
6/52/2015/NASES
Doplnená
29 308 556,71 € Úrad vlády Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
12.
December
2017
KÚPNA ZMLUVA
20170079
Doplnená
29 277 410,87 € MH Invest, s.r.o. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
14.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312041A112
Doplnená
29 155 044,97 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031N148
Doplnená
28 891 823,60 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29.
November
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2013194164
Doplnená
28 800 000,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády Slovenskej republiky
22.
Máj
2013
Rámcová dohoda č. 143/2013
ZML_143_2013
Doplnená
28 713 254,91 € MEDICAL GROUP SK, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
4.
Jún
2018
ZMLUVA O DIELO
2964/2018/5400/025
Doplnená
29 661 446,23 € Spoločnosť PuLu založená Spoločenskou zmluvou zastúpená vedúcim účastníkom spoločnosti Elektrizace železnic Praha a.s. Železnice Slovenskej republiky
25.
Marec
2015
RÁMCOVÁ DOHODA
201502AM0303
Doplnená
28 143 956,00 € TEMPEST, a.s. Železnice Slovenskej republiky
13.
Apríl
2018
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch
2018/049
Doplnená
28 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo financií SR
10.
Apríl
2018
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
31/18
Doplnená
28 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národná transfúzna služba SR
10.
Apríl
2018
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
58/2018
Doplnená
28 000 000,00 € Národná transfúzna služba SR Ministerstvo zdravotníctva SR
20.
December
2013
Zmluva o poskytnutí NFP
Zmluva o poskytnutí NFP
Doplnená
28 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Fond sociálneho rozvoja
19.
December
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2712013055501
Doplnená
28 000 000,00 € Fond sociálneho rozvoja Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23.
December
2011
zoD na uskutočnenie stavebných prác: Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Trnavskom a Nitrianskom kraji
1689/6131/2011
Doplnená
27 930 784,50 € ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská správa ciest
25.
November
2013
Rámcová dohoda pre časť 2
MK-82/2013/M
Doplnená
25 312 581,73 € SOITRON, s.r.o. Ministerstvo kultúry SR
24.
Apríl
2018
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 247/OAOTP/2017
247/OAOTP/2017 Reg. č.UPS/US1/SSZODPV/BEZ/2018/12354 Záznam č. 2018/62009
Doplnená
27 646 260,00 € Newport Group, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny