Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Október
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071P371 zo dňa 8. októbra 2018
ZL-2018-007
Doplnená
31 283 191,41 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR
17.
Jún
2016
I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL, II.fáza
510/6300/2016
Doplnená
31 173 312,40 € Doprastav, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
24.
Júl
2013
ZMLUVA O PARTNERSTVE
258/2013/UVLF
Doplnená
31 136 177,46 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Neurobiologický ústav SAV, Technická uneverzita v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
30.
Júl
2019
Zmluva o dielo č. KD 016/2019
KD 016/2019
Doplnená
31 094 400,00 € MSM Martin, s.r.o. Konštrukta - Defence, a.s.
16.
Máj
2012
Zmluva o dielo
OI-2008-295-17
Doplnená
33 584 504,84 € SimKor, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
30.
Máj
2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071A173
SITB_ZM_Z311071A173_2016
Doplnená
30 891 828,84 € Slovenská Republika,Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,Ministerstvo financií SR Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
December
2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č 2111012001501 zo dňa 10.6.2010
SITB_D05_DZ211101200150105_2013
Doplnená
30 439 982,08 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
20.
Máj
2013
Zmluva o poskytnutí NFP
136/1.2 MP/2013
Doplnená
30 289 951,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
29.
November
2019
Zmluva o splátkovom úvere č. S01685/2019/NBS
S01685/2019/NBS
Doplnená
30 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
3.
Február
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031A148
Doplnená
30 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
9.
December
2015
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031A062
Doplnená
30 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5.
November
2014
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov Oracle a služieb s nimi súvisiacich
2014293202
Doplnená
36 736 426,27 € SEVITECH a.s. Ministerstvo financií SR
29.
December
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2712013052501
Doplnená
29 999 999,46 € Fond sociálneho rozvoja Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21.
Marec
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2712013052501
Doplnená
29 999 999,00 € Fond sociálneho rozvoja Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu: ”Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied”
003/2019/2.1.1/OPVaI/DP
Doplnená
29 918 241,69 € Slovenská akadémia vied Výskumná agentúra
25.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
003/2019/2.1.1/OPVaI/DP
Doplnená
29 941 629,34 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
3.
September
2014
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
793/B300/2014
Doplnená
29 411 326,10 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28.
Apríl
2015
Zmluva o splnení odborných úloh v oblasti informatizácie
6/52/2015/NASES
Doplnená
29 308 556,71 € Úrad vlády Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
12.
December
2017
KÚPNA ZMLUVA
20170079
Doplnená
29 277 410,87 € MH Invest, s.r.o. Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
14.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312041A112
Doplnená
29 155 044,97 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny