Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Máj
2014
Zmluva o poskytnutí NFP
141/1.2 MP/2014
Doplnená
32 392 826,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Apríl
2012
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne
580/6300/2012/03/11
Doplnená
32 384 989,99 € Doprastav a.s. Slovenská správa ciest
30.
August
2018
Zmluva o zabezpečení údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP)
2018/072
Doplnená
33 706 754,40 € DITEC, a.s. Ministerstvo financií SR
13.
September
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
205/2017-2060-2242
Doplnená
32 033 791,64 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
55/2017/SIaMS
Doplnená
32 033 791,64 € Ministerstvo hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
205/2017-2060-2242
Doplnená
26 817 401,47 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Ministerstvo hospodárstva SR
25.
Máj
2012
ZoD o uskutočnení stavebných prác Cesta I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL
750/6350/2011/01/11
Doplnená
32 031 947,27 € HANT BA DS & ANIK Slovenská správa ciest
11.
Október
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071P371 zo dňa 8. októbra 2018
ZL-2018-007
Doplnená
31 283 191,41 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR
17.
Jún
2016
I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL, II.fáza
510/6300/2016
Doplnená
31 173 312,40 € Doprastav, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
24.
Júl
2013
ZMLUVA O PARTNERSTVE
258/2013/UVLF
Doplnená
31 136 177,46 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Neurobiologický ústav SAV, Technická uneverzita v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
30.
Júl
2019
Zmluva o dielo č. KD 016/2019
KD 016/2019
Doplnená
31 094 400,00 € MSM Martin, s.r.o. Konštrukta - Defence, a.s.
16.
Máj
2012
Zmluva o dielo
OI-2008-295-17
Doplnená
33 584 504,84 € SimKor, s.r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
30.
Máj
2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071A173
SITB_ZM_Z311071A173_2016
Doplnená
30 891 828,84 € Slovenská Republika,Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,Ministerstvo financií SR Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
December
2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o nenávratný finančný príspevok č 2111012001501 zo dňa 10.6.2010
SITB_D05_DZ211101200150105_2013
Doplnená
30 439 982,08 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
20.
Máj
2013
Zmluva o poskytnutí NFP
136/1.2 MP/2013
Doplnená
30 289 951,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
29.
November
2019
Zmluva o splátkovom úvere č. S01685/2019/NBS
S01685/2019/NBS
Doplnená
30 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
3.
Február
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031A148
Doplnená
30 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
9.
December
2015
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031A062
Doplnená
30 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5.
November
2014
Centrálna rámcová dohoda na poskytovanie licencií a produktov Oracle a služieb s nimi súvisiacich
2014293202
Doplnená
36 736 426,27 € SEVITECH a.s. Ministerstvo financií SR
29.
December
2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2712013052501
Doplnená
29 999 999,46 € Fond sociálneho rozvoja Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR