Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071X879
566/2019
Doplnená
43 214 912,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Finančné riaditeľstvo SR
7. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPVaV/8/2013
Doplnená
41 735 688,04 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. December 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ŠTANDARDNEJ PODPORY A ÚDRŽBY PROSTREDIA IKT INFRAŠTRUKTÚRY PRE IAAS, ČASŤ 2 č. SE-VO1-2022/004625-010
SITB_ZM_SE-VO1-2022-004625-010_2022
Doplnená
41 299 434,19 € SOITRON, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
11. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2019
0130/2019 (TUKE - 2/2019-DOT)
Doplnená
41 007 370,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18. Jún 2014
Zmluva o dielo - Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s.
ZoD-DeNox
Doplnená
40 860 000,00 € SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
30. Júl 2014
Zmluva o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR
2014049202
Doplnená
46 376 165,20 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
16. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031BMG1
Z312031BMG1
Doplnená
40 530 598,68 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031BMG1
Z312031BMG1
Doplnená
40 530 598,68 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2. November 2011
Zmluva o poskytovaní služieb s č.p. : SE-OV01-2011/000051-002
SITB_ZM_SE-OVO1-2011-000051-002_2011
Doplnená
40 512 762,65 € SOITRON, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
23. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnému majetku č. ZIN/23/00654
20/2023 TT
Doplnená
40 348 000,00 € Tatra-Leasing, s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
6. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
0169/2018 (TUKE - 2/2018-DOT)
Doplnená
40 293 713,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27. Október 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
10/Z/2010 dodatok2 - SK-SC100027 - 005/2010/V
Doplnená
40 219 636,54 € NESS Slovensko, a.s. resp. LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
30. September 2014
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012000901 zo dňa 25. novembra 2009
DZ211101200090107
Doplnená
40 219 636,54 € Ministerstvo zdravotníctva SR Úrad vlády Slovenskej republiky
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312081CBS8
Doplnená
12 326 335,83 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081CBS8
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081CBS8
Doplnená
40 137 691,79 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2017
0003/2017 (TUKE - 1/2017-DOT)
Doplnená
40 017 092,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
4. Júl 2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.Z2111012003701
SITB_ZM_Z2111012003701_2013
Doplnená
40 000 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
11. December 2020
GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TRANSPORT SECTOR
INEA/CEF/TRAN/M2019/2106494
Doplnená
39 883 237,00 € Innovation and Networks Executive Agency (INEA) , Department C - Connecting Europe Facility (CEF) Železnice Slovenskej republiky
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CQJ9
DC/12/2023
Doplnená
39 844 341,35 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie DataCentrum, Bratislava
5. November 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy OAKZ-Z-310031AQR3
150/KP/2020
Doplnená
26 146 255,80 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Správa štátnych hmotných rezerv SR