Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
September
2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
305/2017-2060-2240
Doplnená
35 572 884,95 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2017-21/13
Doplnená
35 177 092,35 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Máj
2014
- zhotoviť dielo Jednotný informačný systém v cestnej doprave - vykonávať údržbu diela a zabezpečovať podporu prevádzky - poskytnúť expertov podľa požiadaviek objednávateľa - poskytnúť školenia na vytvorené dielo
201/D140/2014
Doplnená
35 080 000,00 € TEMPEST a.s. a skupina podnikateľov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18.
Marec
2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC-121/122-2015/08
Doplnená
34 961 365,23 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
24.
September
2018
Zmluva o poskytnutí termínovaného úveru
46001996
Doplnená
34 412 500,00 € Tatra banka, a. s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
19.
September
2018
ZMLUVA O DIELO, ZMLUVA o geologických prácach č. 111/2018/5
111/2018/5
Doplnená
34 155 120,94 € Skupina dodávateľov Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku č. Z312031R326
Z312031R326
Doplnená
34 076 840,59 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
20.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO2-SC211-2017-21/20
Doplnená
33 802 024,84 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Marec
2013
Rámcová dohoda č.2012/506 na nákup leteckého petroleja
6500000349
Doplnená
33 647 185,20 € SLOVNAFT, a.s. ÚIA
8.
Január
2015
I/77 Bardejov juhozápadný obchvat
2234/6300/2014
Doplnená
33 254 768,82 € Združenie - EUROVIA SK, a.s. - STRABAG s.r.o.Eurovia SK, a. s. - Hlavný partner združenia Slovenská správa ciest, Bratislava
13.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-40/2012-M
Doplnená
32 923 153,69 € Univerzitná knižnica v Bratislave Úrad vlády Slovenskej republiky
10.
November
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031M635
Z312031M635
Doplnená
32 853 293,16 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10.
Máj
2017
Zmluva o dielo
88_2017
Doplnená
32 612 500,00 € Združenie INGSTEEL & VCES Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
20.
Máj
2014
Zmluva o poskytnutí NFP
141/1.2 MP/2014
Doplnená
32 392 826,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Apríl
2012
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom regióne
580/6300/2012/03/11
Doplnená
32 384 989,99 € Doprastav a.s. Slovenská správa ciest
30.
August
2018
Zmluva o zabezpečení údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP)
2018/072
Doplnená
33 706 754,40 € DITEC, a.s. Ministerstvo financií SR
13.
September
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
205/2017-2060-2242
Doplnená
32 033 791,64 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
16.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
55/2017/SIaMS
Doplnená
32 033 791,64 € Ministerstvo hospodárstva SR Slovenská inovačná a energetická agentúra
16.
Jún
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
205/2017-2060-2242
Doplnená
26 817 401,47 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Ministerstvo hospodárstva SR
25.
Máj
2012
ZoD o uskutočnení stavebných prác Cesta I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL
750/6350/2011/01/11
Doplnená
32 031 947,27 € HANT BA DS & ANIK Slovenská správa ciest