Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016
0003/2016 (TUKE-1/2016-DOT)
Doplnená
43 703 672,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
26.
August
2011
ZoD I/61 Trenčín - most
893/2011
Doplnená
36 760 683,77 € ZIPP Bratislava spol. s r.o. Slovenská správa ciest
26.
September
2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR – 111SP-1001/0444/26
KaHR – 111SP-1001/0444/26
Doplnená
512 927,60 € Trenčianske minerálne vody, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13.
September
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
14/2017
Doplnená
35 577 000,00 € Ministerstvo hospodárstva SR Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
8.
September
2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
305/2017-2060-2240
Doplnená
33 939 907,93 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
November
2020
rámcová dohoda na zabezpečenie stravovacích služieb formou elektronických stravovacích kariet
7086/2020/5400/025
Doplnená
35 568 000,00 € GGFS s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
24.
Máj
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO2-SC211-2017-21/13
Doplnená
35 177 092,35 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2.
Máj
2014
- zhotoviť dielo Jednotný informačný systém v cestnej doprave - vykonávať údržbu diela a zabezpečovať podporu prevádzky - poskytnúť expertov podľa požiadaviek objednávateľa - poskytnúť školenia na vytvorené dielo
201/D140/2014
Doplnená
35 080 000,00 € TEMPEST a.s. a skupina podnikateľov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18.
Marec
2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKŽP-PO1-SC-121/122-2015/08
Doplnená
34 961 365,23 € Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. Ministersto životného prostredia Slovenskej republiky
30.
December
2020
KONTRAKT na rok 2021
150-2020/2890-11591
Doplnená
36 389 868,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
24.
September
2018
Zmluva o poskytnutí termínovaného úveru
46001996
Doplnená
34 412 500,00 € Tatra banka, a. s. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
19.
September
2018
ZMLUVA O DIELO, ZMLUVA o geologických prácach č. 111/2018/5
111/2018/5
Doplnená
34 155 120,94 € Skupina dodávateľov Ministerstvo životného prostredia SR
23.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku č. Z312031R326
Z312031R326
Doplnená
34 076 840,59 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
24.
Február
2020
I/68 Plavnica, preložka cesty
809/6300/2020
Doplnená
33 936 003,60 € združenie EUROVIA SK, a.s. a Doprastav, a.s Slovenská správa ciest, Bratislava
20.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO2-SC211-2017-21/20
Doplnená
33 802 024,84 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1.
Marec
2013
Rámcová dohoda č.2012/506 na nákup leteckého petroleja
6500000349
Doplnená
33 647 185,20 € SLOVNAFT, a.s. ÚIA
8.
Január
2015
I/77 Bardejov juhozápadný obchvat
2234/6300/2014
Doplnená
33 254 768,82 € Združenie - EUROVIA SK, a.s. - STRABAG s.r.o.Eurovia SK, a. s. - Hlavný partner združenia Slovenská správa ciest, Bratislava
13.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-40/2012-M
Doplnená
32 923 153,69 € Univerzitná knižnica v Bratislave Úrad vlády Slovenskej republiky
10.
November
2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031M635
Z312031M635
Doplnená
32 853 293,16 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
10.
Máj
2017
Zmluva o dielo
88_2017
Doplnená
32 612 500,00 € Združenie INGSTEEL & VCES Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava