Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071X879
566/2019
Doplnená
43 214 912,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Finančné riaditeľstvo SR
7.
Máj
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPVaV/8/2013
Doplnená
41 735 688,04 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2019
0130/2019 (TUKE - 2/2019-DOT)
Doplnená
41 007 370,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Jún
2014
Zmluva o dielo - Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s.
ZoD-DeNox
Doplnená
40 860 000,00 € SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
30.
Júl
2014
Zmluva o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR
2014049202
Doplnená
46 376 165,20 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Ministerstvo financií SR
2.
November
2011
Zmluva o poskytovaní služieb s č.p. : SE-OV01-2011/000051-002
SITB_ZM_SE-OVO1-2011-000051-002_2011
Doplnená
40 512 762,65 € SOITRON, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
6.
Marec
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2018
0169/2018 (TUKE - 2/2018-DOT)
Doplnená
40 293 713,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Október
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
10/Z/2010 dodatok2 - SK-SC100027 - 005/2010/V
Doplnená
40 219 636,54 € NESS Slovensko, a.s. resp. LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Ministerstvo zdravotníctva SR
30.
September
2014
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012000901 zo dňa 25. novembra 2009
DZ211101200090107
Doplnená
40 219 636,54 € Ministerstvo zdravotníctva SR Úrad vlády Slovenskej republiky
13.
Marec
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2017
0003/2017 (TUKE - 1/2017-DOT)
Doplnená
40 017 092,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
4.
Júl
2013
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.Z2111012003701
SITB_ZM_Z2111012003701_2013
Doplnená
40 000 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
5.
November
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy OAKZ-Z-310031AQR3
150/KP/2020
Doplnená
26 146 255,80 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Správa štátnych hmotných rezerv SR
5.
November
2020
Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandémiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv
OAKZ-Z-310031AQR3
Doplnená
39 559 339,16 € Správa štátnych hmotných rezerv Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3.
Február
2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2012
1039/2011
Doplnená
40 780 098,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8.
August
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1153/2700/2012
Doplnená
39 191 575,78 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
28.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2014
0210/2014 (TUKE-3/2014-DOT)
Doplnená
39 102 117,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
1.
Február
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2013
0950/2012 (TUKE-1/2013-DOT)
Doplnená
38 993 318,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Technická univerzita v Košiciach
8.
November
2011
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ITMS kód projektu: 23130110005)
3910/2700/2011
Doplnená
38 898 376,21 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme \\\\\\\"ŽSR\\\\\\\" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18.
Marec
2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2015
0170/2015 (TUKE - 2/2015-DOT)
Doplnená
40 250 296,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
28.
September
2015
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP
154/1.2MP/2014
Doplnená
38 801 149,18 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky