Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312031A064
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. November 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312020A051
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5. November 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312020A017
Z312020A017
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5. November 2015
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312020A017
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. November 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013004001
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí NFP
Z2711013003101
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. November 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013002901
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
31. Október 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013002801
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0122/2020 (TUKE - 5/2020-DOT)
Doplnená
58 435 907,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
11. Október 2016
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC121-2015-VP/01
Doplnená
49 785 018,43 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (MK-37/2012-M)
8/2012/SaP
Doplnená
49 572 033,60 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
7. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-37/2012-M
Doplnená
39 695 796,98 € Slovenská národná knižnica Úrad vlády Slovenskej republiky
3. Apríl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D574
Doplnená
49 534 418,04 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť III - Združenie Stred EUROVIA-DOPRASTAV
1268/6131/2020
Doplnená
49 302 772,00 € EUROVIA SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť III - Skanska SK
1267/6131/2020
Doplnená
49 302 772,00 € SKANSKA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC -Rámcová dohoda časť III - Združenie CSLM-MBM Východ
1266/6131/2020
Doplnená
49 302 772,00 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
30. Október 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 30.10.2013
SITB_ZM_Z2111012004301_2013
Doplnená
49 169 315,14 € Sekcia informatiky, bezpečnosti a telekomunikácií MV SR Úrad vlády Slovenskej republiky
19. Január 2018
Zmluva o úvere
829/CC/17
Doplnená
49 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Martinská teplárenská, a.s.
3. November 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: OAKZ Z-310031BKG2
1919/2021
Doplnená
36 246 757,42 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. OAKZ Z-310031BKG2, názov projektu: „Manažment mimoriadnych udalostí počas pandémie spôsobenej vírusom SARS-COV-2 so zameraním na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 a zníženie negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva a zdra
OAKZ Z-310031BKG2
Doplnená
48 321 756,90 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)