Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BNZ1
Z312081BNZ1
Doplnená
52 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Júl 2016
ZMLUVA O DIELO ČÍSLO
2016/OA/01/001
Doplnená
40 722 900,21 € STRABAG s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
20. Jún 2012
Zmluva o dodávke software
2012129164
Doplnená
51 532 836,34 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a. s. Ministerstvo financií SR
14. Október 2013
Kontrakt na rok 2013 financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC
2551/5200/2013
Doplnená
50 934 495,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Slovenská správa ciest, Bratislava
5. Marec 2014
Kontrakt medzi MDVRR SR a SSC v oblasti vykonávania činností SSC a ich financovania v rozsahu vymedzenom zriaďovacou listinou v rozpočtovom roku 2014
429/5200/2014
Doplnená
50 383 942,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Slovenská správa ciest, Bratislava
16. November 2017
GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) -TRANSPORT SECTOR
INEA/CEF/TRAN/M2016/1356330
Doplnená
50 319 392,00 € Innovation and Networks Executive Agency Železnice Slovenskej republiky
4. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022
0164/2022 (TUKE-3/2022-DOT)
Doplnená
54 286 217,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
25. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
0104/2021 (TUKE- 3/2021-DOT)
Doplnená
63 145 982,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
9. Máj 2024
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. FI/1001842870
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. FI/1001842870
Doplnená
50 000 000,00 € Tatra banka, a. s. EXIMBANKA SR, Bratislava
2. November 2022
Zmluva o revolvingovom úvere č. 1192/22/33068
347/22/Sk
Doplnená
50 000 000,00 € Československá obchodná banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
18. December 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031S945
Z312031S945
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
4. September 2018
Zmluva o poskytnutí NFP Z312031R081
Z312031R081
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
13. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031J368
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
13. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031J413
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. Január 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D233
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. December 2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D233
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031B659
Z312031B659
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031B659
Z312031B659
Doplnená
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Január 2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312021A139
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Január 2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031A127
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny