Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Február
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071M898 zo dňa 23. februára 2018
60/2018
Doplnená
48 184 180,74 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo financií Slovenskej republiky
24.
September
2016
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na realizáciu akcie: Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
01/2016
Doplnená
46 434 000,00 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o.
19.
December
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDV SR
121/AD00/2018
Doplnená
65 821 895,60 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
7.
November
2013
ZMLUVA O DODÁVKE A IMPLEMENTÁCII INFORMAČNÉHO SYSTÉMU DCOM
ZL-2013-18/OPIS
Doplnená
45 869 767,34 € PosAm, spol. s r.o. - DATALAN, a.s. DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR
28.
December
2015
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác
CE 641/2015
Doplnená
45 600 000,00 € HORNEX, a.s. / STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Slovenská národná galéria
18.
Máj
2018
RÁMCOVÁ DOHODA
18F110
Doplnená
45 585 617,70 € Dimension Data Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
6.
Február
2018
Zmluva o dielo
46001894
Doplnená
45 382 358,40 € ENERGYCO, s.r.o. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
24.
Február
2014
Zmluva o dielo
005-PVO/2014
Doplnená
45 290 639,42 € AŽD Praha s. r. o. Železnice Slovenskej republiky
12.
September
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
293/2017-2060-2242
Doplnená
44 786 717,20 € Slovak Business Agency Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2.
Apríl
2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Košickom kraji
328/6300/2015
Doplnená
44 736 532,89 € Združenie EUROVIA - IS - cesta I/50 v KSK Slovenská správa ciest, Bratislava
29.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly
255/AD00/2019
Doplnená
76 635 400,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
15.
Marec
2016
Zmluva o nenávratný finančný príspevok č. Z311071A172 zo dňa 4.3.2016
SITB_ZM_Z311071A172_2016
Doplnená
44 121 986,08 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
31.
Júl
2014
Zmluva o poskytnutí NFP Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva
154/1.2 MP/2014
Doplnená
43 925 609,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
21.
Jún
2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/21
Doplnená
43 870 921,52 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.. Ministerstvo životného prostredia SR
9.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
124/B500/2014
Doplnená
52 382 249,58 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky
7.
Máj
2015
Zmluva o nenávratom finančnom príspevku pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, I.fáza
347/A800/2015
Doplnená
43 345 578,62 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
9.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071X879
566/2019
Doplnená
43 214 912,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Finančné riaditeľstvo SR
7.
Máj
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPVaV/8/2013
Doplnená
41 735 688,04 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2019
0130/2019 (TUKE - 2/2019-DOT)
Doplnená
41 007 370,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
18.
Jún
2014
Zmluva o dielo - Denitrifikácia kotlov K1, K2 a K5 v Žilinskej teplárenskej, a.s.
ZoD-DeNox
Doplnená
40 860 000,00 € SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Žilinská teplárenská, a.s.