Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí NFP
135/1.2 MP/2012
Doplnená
61 457 306,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
6. Jún 2023
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
1273/2023
Doplnená
60 477 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovak Investment Holding, a. s. / National Development Fund II., a.s.
26. Máj 2011
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 2010/165: zmena celkovej ceny v dôsledku zmeny DPH a zmena v TTZ - vojenský materiál MOKYS
6400000171
Doplnená
59 914 156,40 € BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc. ÚIA
2. December 2015
Zmluva o financovaní
674/2015-2050-1210
Doplnená
59 000 000,00 € Štátny fond rozvoja bývania Ministerstvo hospodárstva SR
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda II - Združenie CSLM-MBM Stred
1261/6131/2020
Doplnená
58 963 450,00 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová Dohoda II - Skanska SK a.s.
1260/6131/2020
Doplnená
58 963 450,00 € Skanska SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda II - EUROVIA
1259/6131/2020
Doplnená
58 963 450,00 € EUROVIA SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
23. Október 2023
Zmluva o dielo O 138/2023
Zmluva O 138/2023
Doplnená
61 770 158,14 € STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
30. Jún 2021
ZMLUVA O DIELO
122002-24062020-001
Doplnená
66 094 296,26 € Združenie „ELHAMO“, Vedúci člen: ELTRA, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
13. Máj 2016
Zmluva o financovaní
3307/2016
Doplnená
58 500 000,00 € SZRB Asset Mangment, a.s. Slovak Investment Holding,a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I - DOPRASTAV, a.s.
1253/6131/2020
Doplnená
58 297 196,00 € DOPRASTAV, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I. - Združenie CSLM-MBM Západ
1256/6131/2020
Doplnená
58 297 196,00 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš Slovenská správa ciest, Bratislava
8. Október 2020
Veľkoplošné opravy ciest I.triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I. - Skanska SK a.s.
1255/6131/2020
Doplnená
58 297 196,00 € Skanska SK, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
23. Február 2011
Zmluva o dielo
1448/2010
Doplnená
6 262 983,20 € Hornex, a. s. Bratislava Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
9. Jún 2021
Zmluva o implementácii Centrálneho ekonomického systému a o poskytovaní aplikačnej podpory
2019/067
Doplnená
50 312 931,63 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Ministerstvo financií SR
24. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0918/2022 (TUKE-4/2023-DOT)
Doplnená
54 307 847,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
22. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoloy MDVRR SR
428/1900/2012
Doplnená
29 046 874,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
11. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 384/2023
384/2023
Doplnená
52 714 984,80 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
6. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
10929/2022/5400/033
Doplnená
52 000 000,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Železnice Slovenskej republiky
26. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BNZ1
Z312081BNZ1
Doplnená
52 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR