Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0003/2024 (TUKE-2/2024-DOT)
Doplnená
75 013 502,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023, č. 0924/2022
9018/0001/23
Doplnená
84 291 571,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. December 2018
Koncesná zmluva
Koncesná zmluva
Doplnená
72 000 000,00 € TIP Žilina, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
21. December 2017
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2018
13-2017
Doplnená
71 666 370,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), a. s. Národný jadrový fond
10. Júl 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1267/B312/2013 pre projekt "R2 Ruskovce - Pravotice"
622/A800/2015
Doplnená
71 103 927,27 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
12. Január 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2017
1-2017
Doplnená
68 478 890,00 € Javys, a. s. Národný jadrový fond
6. Júl 2016
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2016 z NJF
2/2016
Doplnená
69 464 032,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), a. s. Národný jadrový fond
22. December 2015
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 na základe Prijímateľom predloženej Žiadosti o zmenu zmluvy doručenú Poskytovateľovi dňa 07.12.2015
1246/A800/2015
Doplnená
67 816 653,85 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2022, č. 0163/2022
9018/0002/22
Doplnená
69 084 230,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Marec 2022
ZMLUVA O DIELO
ZOD/21012/001
Doplnená
71 731 979,91 € Združenie „ŽSR, KYSUCE“ - TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
31. August 2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311051BBC7
Doplnená
40 287 556,40 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
19. December 2018
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2019
30000344
Doplnená
65 108 741,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), a. s. Národný jadrový fond
4. December 2012
Zmluva o poskytnutí NFP
133/1.2 MP/2012
Doplnená
64 943 462,66 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
2. November 2015
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
133/1.2 MP/2012
Doplnená
64 943 462,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19. Jún 2015
Dohoda o realizácii Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020
7562/2015-M_ OŠPSSRP 22440/2015
Doplnená
64 838 286,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
139/2.1 MP/2015
Doplnená
63 111 175,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo životného prostredia SR
23. December 2015
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP 139/2.1 MP/2015
Doplnená
63 089 760,76 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25. September 2014
Zmluva o splátkovom úvere č. S02498/2014
S02498/2014
Doplnená
62 739 900,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
18. Február 2015
Kontrakt medzi MDVRR SR a SSC v oblasti vykonávania činností SSC a ich financovania na rok 2015
134/5200/2015
Doplnená
62 292 047,02 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ba Slovenská správa ciest, Bratislava
3. Marec 2016
Kontrakt medzi MDVRR SR a SSC v oblasti vykonávania činností SSC a ich financovania na rok 2016
182/5200/2016
Doplnená
61 572 325,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Slovenská správa ciest, Bratislava