Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Kontrakt na rok 2022
1956/1400/2022
Doplnená
101 766 869,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Slovenská správa ciest, Bratislava
28. November 2018
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
364/2018/MPRVSR-940
Doplnená
100 000 000,00 € Slovak Investment Holding, a. s., National Development Fund II., a.s, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11. Jún 2020
ZMLUVA O DIELO
ZOD/17053/001
Doplnená
119 689 206,67 € „Združenie Tatry 2017“, Vedúci člen:TSS GRADE, a.s. Železnice Slovenskej republiky
3. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
466/B500/2013
Doplnená
22 557 782,68 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
2. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
966/A822/2014
Doplnená
96 999 386,12 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, Železnice Slovenskej republiky
22. December 2016
Zmluva o dielo
20160066
Doplnená
112 436 956,84 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. MH Invest, s.r.o.
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
1426/C300/2022
Doplnená
95 327 729,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
8. Jún 2015
Dohoda o splátkach pre projekt Zlatovce - Trenčianska Teplá
417/A822/2015
Doplnená
94 909 228,86 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŹSR" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
7. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024, č. 0004/2024
9018/0001/24
Doplnená
96 230 822,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Marec 2012
Zmluva o dielo
601509/2011
Doplnená
91 803 177,63 € OHL ŽS, a. s. Železnice Slovenskej republiky
20. September 2013
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt "DPB, obnova vozového parku električiek v Bratislave".
1211/B300/2013
Doplnená
91 260 000,00 € Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. Júl 2017
Stavebné práce cezhraničného mosta na Dunaji Komárom-Komárno
2079/6131/2017
Doplnená
91 199 220,83 € H-M DUNA-HID KONZORCIUM, Hidepitö Zrt. Madarsko a Meszaros es Meszaros Kft. Madarsko Slovenská správa ciest, Bratislava
31. Júl 2023
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - BB kraj a ZA kraj
1806/1230/2023
Doplnená
88 998 445,38 € SKANSKA SK a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
2. December 2011
Abonentná zmluva na prevádzku lietadiel MiG-29 na roky 2011-2016 č. RSK /270345310-00144
6600000143
Doplnená
88 884 000,00 € OAK RSK MiG ÚIA
31. Júl 2023
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Banskobystrický kraj a Žilinský kraj
1805/1230/2023
Doplnená
88 372 530,84 € Združenie Veľkoplošné opravy BBSK-ZSK2023, hl. člen: Metrostav DS, a.s. člen: Doprastav, a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
18. Október 2023
Čiastková zmluva na rozvoj a modernizáciu železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na rok 2023
2091/C300/2023
Doplnená
66 829 051,21 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
31. Júl 2023
Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - BB kraj a ZA kraj
1804/1230/2023
Doplnená
82 589 786,46 € STRABAG s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
28. Jún 2018
Poštová zmluva
150-2018/285-7300
Doplnená
80 809 270,04 € Slovenská pošta, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
14. Október 2013
Kontrakt na rok 2012 financovania činností v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v rozsahu stanovenom zriaďovacou listinou SSC
2663/5200/2012
Doplnená
80 310 942,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR- Slovenská správa ciest, Bratislava
15. December 2016
Grant Agreement Undre The Connecting Europe Facility (CEF)- Transport Sector
INEA/CEF/TRAN/M2015/1138561
Doplnená
77 619 766,00 € Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Železnice Slovenskej republiky