Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Apríl
2017
Zmluva na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky
231-2017/221-6002
Doplnená
19 300 068,00 € 1. GlobalTel, a.s., 2. SWAN, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
6.
Máj
2013
Zmluva o poskytnutí splátkového úveru
Zmluva o poskytnutí splátkového úveru
Doplnená
19 079 651,63 € ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
4.
Marec
2019
Kontrakt medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným centrom zdravotníckych informácií na rok 2019
10/2019
Doplnená
18 894 825,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
27.
Február
2019
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným centrum zdravotníckych informácií na rok 2019
25/2019
Doplnená
18 894 825,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
13.
Jún
2017
Rámcová dohoda o Informačnom systéme Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu
587/2017/SEP/OMTZ-148
Doplnená
18 687 800,00 € Disig, a s. Národný bezpečnostný úrad
5.
Marec
2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik - Hunkovce
225/6300/2015
Doplnená
18 586 507,70 € SKANSKA SK a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
26.
November
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012004301 zo dňa 26.11.2013
SITB_ZM_Z2111012004301_2013.pdf
Doplnená
18 575 397,63 € sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Úrad vlády Slovenskej republiky
11.
Jún
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP na projekt Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy
426/A811/2015
Doplnená
18 564 141,73 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18.
Máj
2015
I/65D Martin obchvat (TEN-T) - uskutočnenie stavebných prác.
498/2015
Doplnená
18 228 935,87 € EUROVIA SK, a. s. Košice Slovenská správa ciest, Bratislava
17.
Október
2014
Zmluva o tlači kontrolných známok
2014200202
Doplnená
18 200 000,00 € Mincovňa Kremnica, štátny podnik Ministerstvo financií SR
7.
Február
2018
"ZMLUVA O DIELO - Zmluva o geologických prácach pre časť 2,3,4 "
169/2017/5
Doplnená
18 128 531,12 € Skupina dodávateľov pod názvom EBA_ODOS_ENVIGEO: č.1 EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, č.2 ODOS, s.r.o., Abovská 100, 040 17 Košice, č.3 ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica Ministerstvo životného prostredia SR
27.
Január
2012
Zmluva o dielo č. SOD 00105179
SOD 00105179
Doplnená
18 093 006,65 € OHL ŽS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
23.
Marec
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO1-SC-121/122-2015/09
Doplnená
18 002 185,32 € Obec Čierny Balog Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
22.
August
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071T621 zo dňa 19. augusta 2019
24/2019
Doplnená
17 980 412,11 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
5.
Máj
2017
„Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce, km 113,500 – 129,000, odstránenie havarijného stavu“- uskutočnenie stavebných prác
358/6431/2017
Doplnená
17 795 519,52 € HOCHTIEF SK, s.r.o.(na základe plnej moci združenia) obchodná spoločnosť zápísaná v obchodnom registri Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
Január
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312041A150
Doplnená
17 782 866,04 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
16.
Máj
2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/28
Doplnená
17 735 276,85 € Obec Nesvady Ministerstvo životného prostredia SR
14.
November
2019
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK-Miestny rozvoj)”
1307/2019
Doplnená
17 647 059,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva
27.
November
2013
Rámcová dohoda č. 149/2013/1.9
149/2013/1.9
Doplnená
17 634 000,00 € Tempest, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
14.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí NFP
140/1.2 MP/2014
Doplnená
17 598 726,34 € Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo životného prostredia SR