Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
December
2019
Rámcová dohoda č.2019/529 - Združená dodávka zemného plynu
6500000570
Doplnená
22 145 000,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
10.
Apríl
2015
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne ( I/62, I/75 ) - stavebné práce
342/6131/2015
Doplnená
21 920 200,33 € Doprastav, a.s. " v reštruktualizácii " Slovenská správa ciest, Bratislava
3.
Marec
2021
Kontrakt na rok 2021
5/2021
Doplnená
21 893 970,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
26.
Február
2021
Kontrakt na rok 2021 (5/2021)
224/2021
Doplnená
8 519 820,58 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
25.
November
2016
Poskytnutie NFP - Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd - III. etapa
34/ODB/2016/50/5500
Doplnená
21 574 826,71 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Slovenská agentúra životného prostredia
23.
November
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO1-SC123-2015-8/03
Doplnená
21 574 826,71 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Júl
2012
ZoD Cesta I/75 Galanta - obchvat, 3. stavba
1106/6131/2012
Doplnená
21 352 755,06 € STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest
18.
Február
2020
Zmluva o dielo číslo 151/2020
151/2020
Doplnená
21 904 578,19 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
Marec
2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji
255/6231/2015
Doplnená
21 137 487,65 € SKANSKA SK, a. s. BA Slovenská správa ciest, Bratislava
14.
December
2012
Zmluva o zriadení záložného práva č. 007/3.1MP/2010/A
46000918
Doplnená
21 007 925,21 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Tepláreň Košice, a.s.
7.
September
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-P01-SC131-2016-13/01
ŠOP SR/P-16/2018
Doplnená
20 915 216,90 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
4.
September
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC131-2016-13/01
Doplnená
20 915 216,90 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
27.
Február
2015
I/66 Brezno – obchvat, I. etapa
186/6231/2015
Doplnená
20 895 301,89 € ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
November
2012
ZoD na uskutočnenie stavebných prác: Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji
2084/2012
Doplnená
20 665 748,47 € CESTY NITRA, a. s. Slovenská správa ciest
23.
November
2018
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu "Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca"
1165/2018
Doplnená
20 588 235,00 € Výbor pre finančný mechanizmus založený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom Úrad vlády SR
2.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC141-2017-25/02
Doplnená
20 446 964,22 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2015
I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty
49/6300/2015
Doplnená
20 337 992,62 € Združenia - 1/77 Smilno-Svidník rekonštrukcia cestyzastúpené - FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
13.
Marec
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
92/B300/2014
Doplnená
20 246 231,74 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky
28.
December
2020
Zmluva č. MK-86 /2020/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2021
MK-86 /2020/M
Doplnená
20 000 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Fond na podporu umenia
28.
December
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2021
MK-86/2020/M
Doplnená
20 000 000,00 € Fond na podporu umenia Ministerstvo kultúry SR