Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
September
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC131-2016-13/01
Doplnená
20 915 216,90 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
27.
Február
2015
I/66 Brezno – obchvat, I. etapa
186/6231/2015
Doplnená
20 895 301,89 € ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
8.
November
2012
ZoD na uskutočnenie stavebných prác: Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji
2084/2012
Doplnená
20 665 748,47 € CESTY NITRA, a. s. Slovenská správa ciest
23.
November
2018
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu "Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca"
1165/2018
Doplnená
20 588 235,00 € Výbor pre finančný mechanizmus založený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom Úrad vlády SR
2.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC141-2017-25/02
Doplnená
20 446 964,22 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
30.
Január
2015
I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty
49/6300/2015
Doplnená
20 337 992,62 € Združenia - 1/77 Smilno-Svidník rekonštrukcia cestyzastúpené - FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava
13.
Marec
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
92/B300/2014
Doplnená
20 246 231,74 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Železnice Slovenskej republiky
20.
December
2019
Zmluva č. MK- 244/2019/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2020
MK- 244/2019/M
Doplnená
29 500 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Fond na podporu umenia
20.
December
2019
Zmluva č. MK- 244/2019/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2020
MK-244/2019/M
Doplnená
20 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Fond na podporu umenia
21.
Máj
2019
Zmluva o termínovanom úvere
159_2018_UZ
Doplnená
20 000 000,00 € VÚB, a.s. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
18.
December
2018
Zmluva č. MK- 96/2018/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2019
MK-96/2018/M
Doplnená
23 000 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Fond na podporu umenia
18.
December
2018
Zmluva č. MK-96/2018/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2019
MK-96/2018/M
Doplnená
20 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Fond na podporu umenia
18.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018
MK-4/2018/M
Doplnená
20 000 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Fond na podporu umenia
18.
Január
2018
Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018
MK-4/2018/M
Doplnená
20 000 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Fond na podporu umenia
19.
Február
2015
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu
VOB/20/2015-M_OVO
Doplnená
20 000 000,00 € MAGNA ENERGIA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11.
Júl
2014
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
2014196203
Doplnená
20 000 000,00 € Mesto Košice Ministerstvo financií SR
12.
Jún
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013003801
Doplnená
20 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7.
November
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013003001
Doplnená
20 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2.
September
2020
Zmluva o dielo: I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek
1147/6231/2020
Doplnená
19 871 930,63 € Združenie SMS VIAKORP Slovenská správa ciest
11.
Apríl
2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
057/1.2MP/2010
Doplnená
19 606 905,03 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR