Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Október
2019
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu "Rozvoj obchodu, inovácií a MSP"
1117/2019
Doplnená
23 529 413,00 € Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Úrad vlády SR
6.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-34/2012-M
Doplnená
23 072 112,16 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
5.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-34/2012-M
Doplnená
23 072 112,16 € Národné osvetové centrum Ministerstvo kultúry SR
23.
December
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2712033001901
Doplnená
22 959 999,98 € Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24.
Február
2011
Dodatok číslo 2 k Zmluve o dielo číslo 020303/2009/ZOD zo dňa 05. októbra 2009
020303/2009/ZOD
Doplnená
22 633 657,20 € INPEK s.r.o., Nitra Fakultná nemocnica Nitra
18.
November
2019
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA
18F110/1
Doplnená
22 593 743,00 € Dimension Data Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
25.
Október
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
11/2009/OPZ-Z2811022000601 - dodatok č.4 DZ281102200060105
Doplnená
22 502 047,39 € Fakultná nemocnica Nitra Ministerstvo zdravotníctva SR
1.
December
2016
Dodatok 9 k Zmluve o dielo 15/05/0501
Dodatok 9 k ZoD 15/05/0501
Doplnená
24 881 571,42 € REMING CONSULT, a.s., Železnice Slovenskej republiky
9.
August
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2111012002501
Doplnená
22 452 000,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Apríl
2011
Rámcová dohoda uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov stravovanie zamestancov objednávateľa
2870/2011-IV/8
Doplnená
22 300 000,00 € LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Február
2020
zmluva o dielo
5052/2019/5400/025
Doplnená
19 837 826,36 € Združenie ozubnica Štrba – Štrbské Pleso Železnice Slovenskej republiky
23.
December
2019
Rámcová dohoda č.2019/529 - Združená dodávka zemného plynu
6500000570
Doplnená
22 145 000,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
10.
Apríl
2015
Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne ( I/62, I/75 ) - stavebné práce
342/6131/2015
Doplnená
21 920 200,33 € Doprastav, a.s. " v reštruktualizácii " Slovenská správa ciest, Bratislava
25.
November
2016
Poskytnutie NFP - Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd - III. etapa
34/ODB/2016/50/5500
Doplnená
21 574 826,71 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Slovenská agentúra životného prostredia
23.
November
2016
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKŽP-PO1-SC123-2015-8/03
Doplnená
21 574 826,71 € Výskumný ústav vodného hospodárstva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
18.
Júl
2012
ZoD Cesta I/75 Galanta - obchvat, 3. stavba
1106/6131/2012
Doplnená
21 352 755,06 € STRABAG s.r.o. Slovenská správa ciest
18.
Február
2020
Zmluva o dielo číslo 151/2020
151/2020
Doplnená
21 214 339,04 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
17.
Marec
2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Banskobystrickom kraji
255/6231/2015
Doplnená
21 137 487,65 € SKANSKA SK, a. s. BA Slovenská správa ciest, Bratislava
14.
December
2012
Zmluva o zriadení záložného práva č. 007/3.1MP/2010/A
46000918
Doplnená
21 007 925,21 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Tepláreň Košice, a.s.
7.
September
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-P01-SC131-2016-13/01
ŠOP SR/P-16/2018
Doplnená
20 915 216,90 € Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia