Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
9/RZ/2012
Doplnená
20 888 676,22 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-35/2012-M
Doplnená
20 883 676,22 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3/01
SAŽP SFEÚ/2018/158
Doplnená
19 697 820,27 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
19.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3/01
Doplnená
19 697 820,27 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministersvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
December
2012
I/18, km 516,00-516,400 Černova, km 510,100-510,600 Bystré veľkoplošné vysprávky
2345/2012
Doplnená
23 879 996,00 € DOPRASTAV, a. s. Generálne riaditeľstvo Slovenská správa ciest, Bratislava
24.
September
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311071V529
Doplnená
23 748 264,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
23.
Apríl
2019
Zmluva o úvere
Zmluva o úvere
Doplnená
23 700 000,00 € National Development Fund II., a.s. Železnice Slovenskej republiky
24.
Február
2020
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným centrom zdravotníckych informácií na rok 2020
2/2020
Doplnená
24 260 771,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
17.
Február
2020
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným centrum zdravotníckych informácií na rok 2020
10/2020
Doplnená
20 760 771,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR
9.
Október
2019
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu "Rozvoj obchodu, inovácií a MSP"
1117/2019
Doplnená
23 529 413,00 € Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva Úrad vlády SR
6.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-34/2012-M
Doplnená
23 072 112,16 € Národné osvetové centrum Úrad vlády Slovenskej republiky
5.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-34/2012-M
Doplnená
23 072 112,16 € Národné osvetové centrum Ministerstvo kultúry SR
23.
December
2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2712033001901
Doplnená
22 959 999,98 € Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24.
Február
2011
Dodatok číslo 2 k Zmluve o dielo číslo 020303/2009/ZOD zo dňa 05. októbra 2009
020303/2009/ZOD
Doplnená
22 633 657,20 € INPEK s.r.o., Nitra Fakultná nemocnica Nitra
18.
November
2019
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA
18F110/1
Doplnená
22 593 743,00 € Dimension Data Slovakia, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
25.
Október
2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
11/2009/OPZ-Z2811022000601 - dodatok č.4 DZ281102200060105
Doplnená
22 502 047,39 € Fakultná nemocnica Nitra Ministerstvo zdravotníctva SR
1.
December
2016
Dodatok 9 k Zmluve o dielo 15/05/0501
Dodatok 9 k ZoD 15/05/0501
Doplnená
24 881 571,42 € REMING CONSULT, a.s., Železnice Slovenskej republiky
9.
August
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2111012002501
Doplnená
22 452 000,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády Slovenskej republiky
12.
Apríl
2011
Rámcová dohoda uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov stravovanie zamestancov objednávateľa
2870/2011-IV/8
Doplnená
22 300 000,00 € LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Február
2020
zmluva o dielo
5052/2019/5400/025
Doplnená
22 046 662,51 € Združenie ozubnica Štrba – Štrbské Pleso Železnice Slovenskej republiky