Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
December
2012
Rámcová zmluva na zabezpečenie služieb hromadného stravovania na základe akceptovania stravovacích poukážok
1759/2012
Doplnená
26 005 712,95 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.
16.
December
2016
DODATOK č. 5 MK-120/2016/M na rok 2017 k zmluve č. MK-138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013-2017
MK-120/2016/M
Doplnená
28 669 110,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry SR
11.
Október
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2013150164
Doplnená
26 000 000,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky
15.
August
2012
Úverová zmluva na financovanie stavby na kľúč
PRAV/71/2012
Doplnená
26 000 000,00 € Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
11.
Február
2013
Kúpna zmluva č.25-2013-ŠZM
25-2013-ŠZM
Doplnená
25 994 874,50 € SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. Východosl.ústav srdc.a cievnych chorôb, a.s.
21.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2217012001401
Z2217012001401
Doplnená
25 778 979,34 € Mesto Košice Ministerstvo kultúry SR
23.
Apríl
2015
Zmluva o splnení odborných úloh v oblasti informatizácie
761/2015
Doplnená
25 819 317,32 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) Úrad vlády SR
24.
Apríl
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPV/30/2013
0172/2013
Doplnená
25 654 789,62 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
25.
Máj
2011
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012000601 zo dňa 5. novembra 2009
DZ211101200060101
Doplnená
25 581 926,37 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10.
December
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2111012002801
Doplnená
25 529 344,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády Slovenskej republiky
4.
August
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
193/2017/KGR
Doplnená
25 492 823,56 € Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Slovak Business Agency
4.
August
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
274/2017-2060-2242
Doplnená
25 365 601,92 € Slovak Business Agency Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva SR
22.
Apríl
2013
Zmluva o dielo - SO 105 pracoviská Materiálového Výskumu s laboratóriami vrátane jeho pripojenia na areál, č. zmluvy 27/2013
0600/0024/13
Doplnená
25 330 141,77 € ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19.
August
2014
Zmluva o dielo „zásadná zmena výrobného procesu –rekonštrukcia a denitrifikácia kotla pk4s"
46001273
Doplnená
25 302 000,00 € ENERGYCO, s. r. o. Tepláreň Košice, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2012 z Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi uzatvorená v zmysle zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom
Z30000147
Doplnená
25 290 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
10.
November
2017
Grant Agreement Under The Connecting Europe Facility (CEF)-Transport Sector
INEA/CEF/TRAN/M2016/1352768
Doplnená
25 112 113,00 € Innovation and Networks Executive Agency Železnice Slovenskej republiky
20.
November
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013003301
Doplnená
25 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25.
August
2016
ZMLUVA O FINANCOVANÍ Č. 47/ZF/2016
67/2016
Doplnená
24 670 000,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Všeobecná úverová banka, a.s.
18.
Október
2016
I/65 KREMNICA – KREMNICKÉ BANE - stavebné práce
770/6231/2016
Doplnená
24 628 664,01 € METROSTAV a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
11.
December
2015
Zmluva o partnerstve za účelom realizácie projektu: „Národný projekt Digitálne učivo na dosah – 2.fáza“
1424/2015
Doplnená
24 434 768,71 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Úrad vlády SR