Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2011
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z2111012000601 zo dňa 5. novembra 2009
DZ211101200060101
Doplnená
25 581 926,37 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10.
December
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2111012002801
Doplnená
25 529 344,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad vlády Slovenskej republiky
4.
August
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
193/2017/KGR
Doplnená
25 492 823,56 € Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Slovak Business Agency
4.
August
2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
274/2017-2060-2242
Doplnená
24 437 408,30 € Slovak Business Agency Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva SR
22.
Apríl
2013
Zmluva o dielo - SO 105 pracoviská Materiálového Výskumu s laboratóriami vrátane jeho pripojenia na areál, č. zmluvy 27/2013
0600/0024/13
Doplnená
25 330 141,77 € ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19.
August
2014
Zmluva o dielo „zásadná zmena výrobného procesu –rekonštrukcia a denitrifikácia kotla pk4s"
46001273
Doplnená
25 302 000,00 € ENERGYCO, s. r. o. Tepláreň Košice, a.s.
9.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na rok 2012 z Národného jadrového fondu na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi uzatvorená v zmysle zákona č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom
Z30000147
Doplnená
25 290 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
10.
November
2017
Grant Agreement Under The Connecting Europe Facility (CEF)-Transport Sector
INEA/CEF/TRAN/M2016/1352768
Doplnená
25 112 113,00 € Innovation and Networks Executive Agency Železnice Slovenskej republiky
20.
November
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013003301
Doplnená
25 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25.
August
2016
ZMLUVA O FINANCOVANÍ Č. 47/ZF/2016
67/2016
Doplnená
24 670 000,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Všeobecná úverová banka, a.s.
18.
Október
2016
I/65 KREMNICA – KREMNICKÉ BANE - stavebné práce
770/6231/2016
Doplnená
24 628 664,01 € METROSTAV a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
11.
December
2015
Zmluva o partnerstve za účelom realizácie projektu: „Národný projekt Digitálne učivo na dosah – 2.fáza“
1424/2015
Doplnená
24 434 768,71 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Úrad vlády SR
7.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
9/RZ/2012
Doplnená
20 888 676,22 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
6.
Marec
2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MK-35/2012-M
Doplnená
20 883 676,22 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3/01
SAŽP SFEÚ/2018/158
Doplnená
21 353 699,79 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
19.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3/01
Doplnená
21 353 699,79 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministersvo životného prostredia Slovenskej republiky
4.
December
2012
I/18, km 516,00-516,400 Černova, km 510,100-510,600 Bystré veľkoplošné vysprávky
2345/2012
Doplnená
23 879 996,00 € DOPRASTAV, a. s. Generálne riaditeľstvo Slovenská správa ciest, Bratislava
23.
Apríl
2019
Zmluva o úvere
Zmluva o úvere
Doplnená
23 700 000,00 € National Development Fund II., a.s. Železnice Slovenskej republiky
24.
Február
2020
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným centrom zdravotníckych informácií na rok 2020
2/2020
Doplnená
24 260 771,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
17.
Február
2020
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Národným centrum zdravotníckych informácií na rok 2020
10/2020
Doplnená
20 760 771,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií Ministerstvo zdravotníctva SR