Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
217/2022-2060-4250
Doplnená
185 477 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
28. September 2022
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČASTI ÚLOH VYKONÁVATEĽA SPROSTREDKOVATEĽOM
862/2022
Doplnená
151 781 500,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
25. Február 2019
Zmluva o dielo
2017/2300/3529
Doplnená
179 996 940,00 € Metrostav a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. December 2018
Kúpna zmluva č. 2018/275 - 155 mm ShKH ZUZANA 2
6200002620
Doplnená
172 199 900,00 € KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Dubnica nad Váhom Ministerstvo obrany
30. September 2020
Dohoda o prechode práv a povinností
2020/159
Doplnená
170 294 623,68 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR
11. December 2019
Zmluva o poskytnutí grantu
133/2019/OPB
Doplnená
159 363 000,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.
10. August 2015
ZMLUVA O FINANCOVANÍ
190/2015-964/MPRV SR
Doplnená
145 131 532,00 € SZRB Asset Management, a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Október 2022
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. S01952/2022
305/22/CEZ
Doplnená
140 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
12. Október 2017
Zmluva o financovaní č. 291/2017-940/MPRV SR
291/2017-940/MPRV SR
Doplnená
139 249 178,12 € 1.Štátny fond rozvoja bývania ,2.Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
8. Január 2019
Zmluva o financovaní
351/2018/MPRVSR-940
Doplnená
139 000 000,00 € Štátny fond rozvoja bývania Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Február 2016
Investment Agreement
821/2015-2050-3200
Doplnená
129 812 750,00 € Jaguar Land Rover Limited, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., the Slovak Republic, the City of Nitra Ministerstvo hospodárstva SR
23. December 2013
Zmluva o dielo
ZOD/13038/001
Doplnená
127 790 851,10 € TSS GRADE, a. s. Železnice Slovenskej republiky
4. August 2016
Rámcová dohoda č. OVO2-2016/000074 na zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov ( poukážok )
SE_ZM_OVO2-2016-000074
Doplnená
124 800 000,00 € VAŠA Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
18. December 2015
Zmluva o dielo
15/090
Doplnená
134 988 685,84 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. MH Invest, s.r.o.
6. Marec 2017
Rozpočet na rok 2017
233/5200/2017
Doplnená
120 117 460,00 € MINISTERSTVO DOPRAVY a VÝSTAVBY SR NEDOPISOVAŤ! Slovenská správa ciest, Bratislava
11. Máj 2015
Zmluva o financovaní
78/2015/5.1
Doplnená
110 749 416,00 € SZRB Asset Management Ministerstvo životného prostredia SR
23. December 2019
Zmluva o postúpení pohľadávok číslo 83807-1/2019-BA
444/2019
Doplnená
109 367 457,71 € Debitum, a. s. Sociálna poisťovňa
1. December 2023
Kontrakt na rok 2023
2221/1110/2023
Doplnená
107 669 355,00 € Ministerstvo dopravy SRSekcia rozpočtu a financovania Slovenská správa ciest, Bratislava
18. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
438/B300/2013
Doplnená
105 447 256,63 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
14. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní služby vedenia centrálnej evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov a prevádzkovania centrálneho systému pre službu evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov
2014067202
Doplnená
103 328 305,20 € Slovenská pošta, a.s. Ministerstvo financií SR