Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. November 2021
MECHANIZMUS NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
1192/2021
Doplnená
4 723 350 949,00 € Európska únia, zastúpená Európskou komisiou Slovenská republika, zastúpená predsedom vlády Slovenskej republiky
20. Január 2015
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam
2015013351
Doplnená
600 000 000,00 € Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov Ministerstvo financií SR
12. December 2014
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2014359351
Doplnená
520 000 000,00 € Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov Ministerstvo financií SR
22. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
338/2023-2060-4200
Doplnená
426 598 575,56 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.: OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
Doplnená
426 598 575,56 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
19. September 2022
Zmluva
SEMOD-EL74/27-141/2022
Doplnená
403 772 704,00 € Ministerstvo obrany Fínskej republiky Ministerstvo obrany SR
12. Júl 2016
ZMLUVA O DIELO
Z1/2016/023/15
Doplnená
399 464 213,77 € „Združenie Nimnica“ - Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s. Železnice Slovenskej republiky
3. Október 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011B658
Doplnená
349 583 068,49 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Železnice Slovenskej republiky
12. November 2020
ZMLUVA O DIELO
2020/OA/01/001
Doplnená
365 828 613,02 € Združenie pod Dubňom - STRABAG s.r.o. – vedúci člen združenia Železnice Slovenskej republiky
10. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza"
214/A800/2016
Doplnená
280 523 940,80 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
9. September 2020
ZMLUVA O DIELO
01/2017
Doplnená
279 063 598,78 € JV ICM – VAHOSTAV-SK zložená z členov ICM S.p.A., VÁHOSTAV - SK, a.s. Železnice Slovenskej republiky
18. Jún 2019
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP pre projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
338/AE12/2019
Doplnená
272 514 473,89 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
24. Január 2017
Zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017-2021
Zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017-2021
Doplnená
272 500 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
27. December 2013
Úverová zmluva
2013/3000/2495
Doplnená
235 519 152,89 € Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
8. Apríl 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Z311011BCP3
Doplnená
133 674 581,30 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
4. September 2017
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo: Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
1048/6131/2016-2
Doplnená
223 073 182,20 € DOPRASTAV, a. s. BA Slovenská správa ciest
22. Október 2014
RÁMCOVÁ DOHODA č. 12/75/2014/NASES
12/75/2014/NASES
Doplnená
213 000 000,00 € 1.ORGA-TRADE Network Systems, a.s.; 2.Profi-NETWORK Slovakia, a.s.;3. DELTECH, a.s.; 4.Sdružení AŽD – SUDOP; 5.Združenie FG-ADH Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
13. December 2016
Grant Agreement Under The Connecting Europe Facility (CEF) - Transfer sector
INEA/CEF/TRAN/M2015/1131671
Doplnená
37 569 270,00 € INNOVATION AND NETWORKS EXECUTIVE AGENCY (INEA), Department C - Connecting Europe Facility (CEF) Železnice Slovenskej republiky
28. November 2018
DODATOK č.2 K ZMLUVE O FINANCOVANÍ č. 190/2015-964/MPRV SR
190/2015-964/MPRV SR/D2
Doplnená
195 131 532,00 € Slovak Investment Holding, a. s., National Development Fund II.; a.s, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. December 2016
Zmluva o dielo
20160063
Doplnená
185 894 318,50 € Doprastav, a.s. MH Invest, s.r.o.