Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2022
Zmluva o dielo
2022-1304-OIČaVO
Doplnená
477 946,56 € CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. Bratislavský samosprávny kraj
28. Október 2021
IT SERVICES AGREEMENT
Z/BTS/LPR/109/2021
Doplnená
0,00 € AMADEUS IT GROUP, S.A. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
31. Január 2020
Zmluva o dodávke hardvéru a Zmluvné dojednania k službe overenia cestujúcich
Z/BTS/DOP-ITS/18/2020
Doplnená
220 000,00 € AMADEUS IT GROUP S.A. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
11. December 2012
KÚPNA ZMLUVA č. 14/18/2012 — Verejná dražba dreva
10627-2012-lsr
Doplnená
2 271,00 € WIBEBA HOLZ GmbH LESY SR, š.p., OZ Kriváň
25. Marec 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb formou dobrovoľníckej služby
008/§52a/2015
Doplnená
170,40 € Obec Olováry Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Marec 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM1004106
Doplnená
21 610,42 € VRS Limited Rozhlas a televízia Slovenska
13. Apríl 2015
Zmluva o klinickom skúšaní -pixantron + rituximab
POZ88/2015
Doplnená
3 000,00 € CTI BioPharma Corp. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
17. Marec 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci
-CRZ-
Doplnená
60 687,50 € Glemmen videregaende skole SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice
27. Marec 2012
Kúpna zmluva
05/2012/OSM-25
Doplnená
24 533,80 € ACCOM Slovakia s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
29. December 2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
POZ 424/2016
Doplnená
0,00 € Andrea Keková- KOZMETICKÝ SALÓN KEKOVÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
12. December 2017
Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia č.1/10/17
1/10/17
Doplnená
94,80 € ATRIO PLUS s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
11. Január 2023
Partnership Agreement
333/2022/UVLF
Doplnená
0,00 € Nord University, Faculty of Biosciences and Aquaculture Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14. August 2014
Zmluva o dielo
18/2014/106
Doplnená
150 000,00 € z11 s.r.o. Slovenské banské múzeum
6. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 06-02-2021
5369/2021/LSR
Doplnená
0,00 € P.P.H.U "JAWOR" Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
27. Január 2022
Kúpna zmluva č. 24-01-25-2022
000431/2022/LSR
Doplnená
0,00 € P.P.H.U "JAWOR" Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
29. Január 2024
Kúpna zmluva
684/2024/LSR
Doplnená
96 800,00 € P.P.H.U. “JAWOR” Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
7. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 05-03-25-2022
003513/2022/LSR
Doplnená
0,00 € P.P.H.U "JAWOR" Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Vihorlat
18. Október 2022
Kúpna zmluva
4756/2022/LSR
Doplnená
23 450,00 € P.P.H.U. "JAWOR" Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
7. Júl 2021
Kúpna zmluva č. 06-03-25-2021
5429/2021/LSR
Doplnená
0,00 € P.P.H.U "JAWOR" Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
13. Júl 2020
Kúpna zmluva č. 04-03-25-2020
3362-2020-LSR
Doplnená
0,00 € P.P.H.U "JAWOR" Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov