Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Marec
2018
Rámcová dohoda: Zmluva o poskytovaní tlačiarenských služieb pre oblasť stieracích žrebov
2018030
Doplnená
0,00 € IGT Global Solutions Corporation TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
5.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 4(B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/665
Doplnená
0,00 € Mgr. Lenka Gajdičiarová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
7.
Október
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
20/07/54E/2358
Doplnená
0,00 € Katarína Švrčková, MSc. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
30.
November
2012
tlač Prehovor Ezechiel
z-48-12
Doplnená
2 285,62 € Stredná odborná škola polygrafická Literárne informačné centrum
30.
August
2011
zmluva o dielo - tlač - Rozhovory po rokoch
z-42-11
Doplnená
3 749,53 € Stredná odborná škola polygrafická Literárne informačné centrum
10.
Október
2013
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni SOŠ obchodu a služieb
30/2013
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Detský domov Žitavce
25.
Október
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
Dohoda č.17/15/050/44
Doplnená
2 254,20 € Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
16.
Január
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2014_PKR_BA_NR_001
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice Metodicko-pedagogické centrum
16.
Marec
2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
KRPZ-NR_ZM_EO2-69_2011_2011
Doplnená
0,00 € SOŠ Nitra Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
15.
Marec
2011
Dohoda o dodávke vody
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2008-487_2011_2011
Doplnená
0,00 € Stredné odborné učilište stavebné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
9.
September
2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
KRPZ-NR_ZM_EO2-A-2008-160_2011_2011
Doplnená
0,00 € SOŠ Nitra Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
15.
Január
2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2014/FRI/N/210
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2014/FRI/N/210
Doplnená
0,00 € NoDebt Ltd. Žilinská univerzita v Žiline
22.
Júl
2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/27/50J/17
Doplnená
9 578,70 € Stredná odborná škola Žarnovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
22.
Jún
2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/27/50J/15
Doplnená
3 983,76 € Stredná odborná škola Žarnovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
26.
August
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/42
Doplnená
4 571,55 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24.
September
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/51
Doplnená
5 862,42 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29.
September
2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 16/27/50J/16
Doplnená
4 914,81 € Stredná odborná škola Žarnovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24.
Október
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/55
Doplnená
4 571,55 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27.
Október
2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/27/50J/29
Doplnená
4 692,96 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24.
Október
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/56
Doplnená
3 740,76 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica