Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 227/18/11/2023
3711-2023-lsr
Doplnená
0,00 € Pfister Consulting GmbH LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia cien
304/2011
Doplnená
0,00 € AOP Orphan Pharmaceuticals AG Ministerstvo zdravotníctva SR
30. Apríl 2013
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
138/2013
Doplnená
0,00 € Takeda Austria GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Marec 2014
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb
ZM00000196
Doplnená
3 586 156,64 € NOA Audio Solutions Rozhlas a televízia Slovenska
29. Júl 2021
SERVISNÁ ZMLUVA na zabezpečenie služieb technickej podpory a údržby pre Archívny a digitalizačný systém NOA mediARC®
ZM00001217
Doplnená
363 006,00 € NOA GmbH Rozhlas a televízia Slovenska
23. Apríl 2012
Kúpna zmluva č. 11/03/2012-II.Q.
3720/2012/LSR
Doplnená
0,00 € DH – Design Holzverarbeitungsges.m.b.H. Lesy SRš, p. OZ Palárikovo
4. September 2018
rámcová dohoda
2628/2018/5400/025
Doplnená
6 876 780,00 € voestalpine Schienen GmbH Železnice Slovenskej republiky
4. September 2018
rámcová dohoda
2627/2018/5400/025
Doplnená
11 107 001,00 € voestalpine Schienen GmbH Železnice Slovenskej republiky
7. August 2018
Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databáze IEEE/IET Elektronic Library (IEL)
203/NISPEZ/2018
Doplnená
297 468,00 € EBSCO GmbH Centrum vedecko-technických informácií SR
13. August 2015
Kúpna zmluva
86-200-2015
Doplnená
3 967 652,40 € EAS Envimet Analytical Systems GmbH. Slovenský hydrometeorologický ústav
27. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
359/2011
Doplnená
0,00 € G.L.Pharma GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Marec 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR
Z SKATV211
Doplnená
571 016,72 € Vienna Biocenter Core Facilities GmbH Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
3. Júl 2023
PARTNER AGREEMENT, Projekt number : 2022-1-SK01-KA220-HED-000086079
NI/1-315/2023/SPU
Doplnená
72 620,00 € Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.2
20/33/54E/1733
Doplnená
0,00 € Dušan Strharský GET PROHOCKEY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22. Máj 2020
Dohoda číslo: 20/10/54E/1362 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda číslo: 20/10/54E/1362
Doplnená
0,00 € Milan Križák - M+M PETRA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Február 2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolvenstká prax štartuje zamestnanie" podľa § 51 zákona č. 5/2004
Dohoda č.17/27/051/6
Doplnená
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12. Jún 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2638 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/03/54E/2638
Doplnená
0,00 € Raben Logistics Slovakia s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
17. Jún 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2976 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/03/54E/2976
Doplnená
0,00 € Jungheinrich spol. s r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
1. August 2018
Kúpna zmluva
10-161/18
Doplnená
0,00 € Stiftung Oper in Berlin-Staatsballett Berlin Štátne divadlo Košice
2. December 2016
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov
KRPZ-ZA_ZM_KRPZ-ZA-OPP-530-004/2016
Doplnená
0,00 € Anton Duraj Ministerstvo vnútra SR