Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
November
2020
Contract of sale
89/200/2020
Doplnená
0,00 € IonOptix Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
5.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/6052
Doplnená
0,00 € GRIKON, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/1802 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/03/54E/1802
Doplnená
0,00 € Radovan Ondrovič TURBIKE Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
14.
Máj
2020
Dohoda č. 20/46/54E/482 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/46/54E/482
Doplnená
0,00 € Miroslav Šimboch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
9.
Marec
2020
Zmluva o prenájme satelitnej kapacity
ZM2023228
Doplnená
105 000,00 € M7 Group S.A. Rozhlas a televízia Slovenska
29.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.3B
20/33/54E/2075
Doplnená
0,00 € B.O. Trading, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24.
Júl
2013
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
230/2013
Doplnená
0,00 € Merus Labs Luxco S. à R.L. Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
Apríl
2014
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
67/2014
Doplnená
0,00 € ALVOGEN IPCo S.ár.l. Ministerstvo zdravotníctva SR
25.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.2
20/33/54E/1298
Doplnená
0,00 € Andrej Fábry Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
28.
Apríl
2015
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení štúdia pre zahraničných študentov
LF – 38/2015
Doplnená
11 000,00 € Epimorphosi Higher Education Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
29.
December
2015
 poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
79/2015/§ 54
Doplnená
0,00 € Obec Abovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
11.
December
2012
KÚPNA ZMLUVA č. 14/18/2012 — Verejná dražba dreva
10627-2012-lsr
Doplnená
2 271,00 € WIBEBA HOLZ GmbH LESY SR, š.p., OZ Kriváň
25.
Marec
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb formou dobrovoľníckej služby
008/§52a/2015
Doplnená
170,40 € Obec Olováry Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5.
Marec
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM1004106
Doplnená
21 610,42 € VRS Limited Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Apríl
2015
Zmluva o klinickom skúšaní -pixantron + rituximab
POZ88/2015
Doplnená
3 000,00 € CTI BioPharma Corp. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
27.
Marec
2012
Kúpna zmluva
05/2012/OSM-25
Doplnená
24 533,80 € ACCOM Slovakia s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
29.
December
2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
POZ 424/2016
Doplnená
0,00 € Andrea Keková- KOZMETICKÝ SALÓN KEKOVÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
20.
Január
2022
Bentley SELECT Program Agreement
01384/2022/OLP-08
Doplnená
3 185,00 € Bentley Systems International Limited, Ltd Dopravný úrad
12.
December
2017
Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia č.1/10/17
1/10/17
Doplnená
94,80 € ATRIO PLUS s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Prievidza
14.
August
2014
Zmluva o dielo
18/2014/106
Doplnená
150 000,00 € z11 s.r.o. Slovenské banské múzeum