Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2014
Rámcová dohoda č.OVO2-2014/000074-0001218/2014
OVO2-2014/000074-0001218/2014
Doplnená
0,00 € Magirus GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
332/2011
Doplnená
0,00 € Ferring GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
1. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZSR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
179/ 2011
Doplnená
0,00 € Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Ministerstvo zdravotníctva SR
16. August 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie uzatvorená podµa § 75 ods. 6 zákona č. 363/2011 Z. z.
788/2023
Doplnená
0,00 € Lupin Europe GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Jún 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/1851 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/03/54E/1851
Doplnená
0,00 € Vladimír Gažko - GA - tour Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
295/2011
Doplnená
0,00 € Medochemie LTD Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Júl 2023
ZMLUVA č.j.: 65/2023/UVLF o propagačnej činnosti
65/2023/UVLF
Doplnená
0,00 € ECSS EVERYDAY COUNSELING STUDENT SERVICES LTD Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
21. September 2016
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
172/2016
Doplnená
0,00 € XANTIS PHARMA LIMITED Ministerstvo zdravotníctva SR
29. Apríl 2015
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
86/2015
Doplnená
0,00 € Pfizer EU PFE MA EEIG Ministerstvo zdravotníctva SR
6. Apríl 2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Brožek
640/2017
Doplnená
150,00 € Ing. Aleš Brožek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
6. Apríl 2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Konvalinková
641/2017
Doplnená
150,00 € Mgr. Blanka Konvalinková Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
6. Apríl 2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Matušík
642/2017
Doplnená
150,00 € Zdeněk Matušík, RSDr. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
16. Máj 2022
Zmluva o dielo_reštuarovanie zbierkových predmetov_Blaho Radovan
34/2022
Doplnená
16 000,00 € Mgr. Radovan Blaho Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
8. September 2011
Zmluva o nájme lesných pozemkov
6302/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Igor Žilinčár + 36 ostatní Lesy SR, š.p., OZ Čadca
27. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
352/2011
Doplnená
0,00 € Chiesi Pharmaceuticals GmbH. Ministerstvo zdravotníctva SR
20. Máj 2022
Zmluva
10-970/22
Doplnená
0,00 € UNIVERSAL EDITION AG Štátne divadlo Košice
31. Júl 2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
481/2012
Doplnená
0,00 € MED-EL Elektromedizinische Geräte GesmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Október 2016
Zmluva o poskytovaní meracieho systému
28/2016/OŠD
Doplnená
2 940,00 € SPECURE GmbH Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
9. December 2013
Zmluva o vykonaní klinického skúšania
476/2013
Doplnená
0,00 € Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
2. Október 2019
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
ZM2019169_2
Doplnená
0,00 € Zebrafish Fernsehproduktion GmbH Rozhlas a televízia Slovenska