Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.2
20/33/54E/1733
Doplnená
0,00 € Dušan Strharský GET PROHOCKEY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Máj
2020
Dohoda číslo: 20/10/54E/1362 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda číslo: 20/10/54E/1362
Doplnená
0,00 € Milan Križák - M+M PETRA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24.
Február
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolvenstká prax štartuje zamestnanie" podľa § 51 zákona č. 5/2004
Dohoda č.17/27/051/6
Doplnená
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2638 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/03/54E/2638
Doplnená
0,00 € Raben Logistics Slovakia s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
17.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2976 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/03/54E/2976
Doplnená
0,00 € Jungheinrich spol. s r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
1.
August
2018
Kúpna zmluva
10-161/18
Doplnená
0,00 € Stiftung Oper in Berlin-Staatsballett Berlin Štátne divadlo Košice
2.
December
2016
Zmluva o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov
KRPZ-ZA_ZM_KRPZ-ZA-OPP-530-004/2016
Doplnená
0,00 € Anton Duraj Ministerstvo vnútra SR
27.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.1
20/33/54E/1473
Doplnená
0,00 € BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
1.
December
2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZSR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
190/2011
Doplnená
0,00 € CSL Behring GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
6.
November
2020
Contract of sale
89/200/2020
Doplnená
0,00 € IonOptix Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
5.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/6052
Doplnená
0,00 € GRIKON, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/1802 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/03/54E/1802
Doplnená
0,00 € Radovan Ondrovič TURBIKE Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
14.
Máj
2020
Dohoda č. 20/46/54E/482 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/46/54E/482
Doplnená
0,00 € Miroslav Šimboch Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
9.
Marec
2020
Zmluva o prenájme satelitnej kapacity
ZM2023228
Doplnená
105 000,00 € M7 Group S.A. Rozhlas a televízia Slovenska
29.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.3B
20/33/54E/2075
Doplnená
0,00 € B.O. Trading, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24.
Júl
2013
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
230/2013
Doplnená
0,00 € Merus Labs Luxco S. à R.L. Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
Apríl
2014
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
67/2014
Doplnená
0,00 € ALVOGEN IPCo S.ár.l. Ministerstvo zdravotníctva SR
25.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.2
20/33/54E/1298
Doplnená
0,00 € Andrej Fábry Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
28.
Apríl
2015
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení štúdia pre zahraničných študentov
LF – 38/2015
Doplnená
11 000,00 € Epimorphosi Higher Education Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
29.
December
2015
 poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor
79/2015/§ 54
Doplnená
0,00 € Obec Abovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota