Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/212
Doplnená
0,00 € au cafe s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Júl 2020
Dohoda číslo: 20/20/54E/1264 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č. 3B
20/20/54E/1264
Doplnená
0,00 € REINST s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
22. Apríl 2020
D O H O D A číslo: 20/24/54E/121 o poskytnutí finančného príspevku
číslo: 20/24/54E/121
Doplnená
0,00 € RNDr. Daniela Sečkárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. December 2020
Dohoda číslo 20/10/54E/2392 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/10/54E/2392
Doplnená
0,00 € LUKRO trade s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. Júl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/21/54E/3509
Doplnená
0,00 € Peter Ferneza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/411
Doplnená
0,00 € Iveta Trnečková RELAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
4. August 2020
Dohoda číslo: 20/20/54E/1328 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/20/54E/1328
Doplnená
0,00 € Martin Dragan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
11. Marec 2016
Zmluva o dielo
28/2016/Z
Doplnená
110 000,00 € All-Media Typlan AG Tlačová agentúra Slovenskej republiky
3. November 2011
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ1-2011-001250-008_2011
Doplnená
1 068 000,00 € Bundesdruckerei GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Jún 2013
Zmluva o dielo č. 002
Zmluva o dielo č. 002
Doplnená
113 500,00 € KraussMaffei Technologies GmbH Žilinská univerzita v Žiline
17. December 2015
Zmluva o dielo na úpravu systému eWiz@rd Suite - implementácia AIXM5.1
PRAV/153/2015
Doplnená
132 619,20 € Avitech GmbH Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
12. Marec 2018
Obchodná zmluva vytvorenie diela, umelecké hosťovanie
8/2018/OZ
Doplnená
2 400,00 € Milan Sladek Pantomimentheater GmbH Štátna opera
22. Jún 2021
Zmluva č. 1094/2021 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia cien
1094/2021
Doplnená
0,00 € Prontomed GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
29. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
367/2011
Doplnená
0,00 € Grünenthal GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Február 2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
95/2012
Doplnená
0,00 € Dr. Gerhard Mann, Chem. – pharm. Fabrik GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
22. Máj 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 203/2022
203/2023
Doplnená
0,00 € Boehringer Ingelheim International GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
12. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZSR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
250/2011
Doplnená
0,00 € Boehringer Ingelheim International GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Január 2012
Zmluva o spolupráci pri zavádzaní systému DRG v Slovenskej republike
233/2011
Doplnená
1 671 950,00 € Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
23. Apríl 2014
Rámcová dohoda č.OVO2-2014/000074-0001218/2014
OVO2-2014/000074-0001218/2014
Doplnená
0,00 € Magirus GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
332/2011
Doplnená
0,00 € Ferring GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR