Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2013
Zmluva o dielo č. 002
Zmluva o dielo č. 002
Doplnená
113 500,00 € KraussMaffei Technologies GmbH Žilinská univerzita v Žiline
17. December 2015
Zmluva o dielo na úpravu systému eWiz@rd Suite - implementácia AIXM5.1
PRAV/153/2015
Doplnená
132 619,20 € Avitech GmbH Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
12. Marec 2018
Obchodná zmluva vytvorenie diela, umelecké hosťovanie
8/2018/OZ
Doplnená
2 400,00 € Milan Sladek Pantomimentheater GmbH Štátna opera
22. Jún 2021
Zmluva č. 1094/2021 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia cien
1094/2021
Doplnená
0,00 € Prontomed GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
1. Február 2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
95/2012
Doplnená
0,00 € Dr. Gerhard Mann, Chem. – pharm. Fabrik GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
12. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZSR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
250/2011
Doplnená
0,00 € Boehringer Ingelheim International GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
7. Január 2012
Zmluva o spolupráci pri zavádzaní systému DRG v Slovenskej republike
233/2011
Doplnená
1 671 950,00 € Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
23. Apríl 2014
Rámcová dohoda č.OVO2-2014/000074-0001218/2014
OVO2-2014/000074-0001218/2014
Doplnená
0,00 € Magirus GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
332/2011
Doplnená
0,00 € Ferring GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
1. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZSR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
179/ 2011
Doplnená
0,00 € Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Ministerstvo zdravotníctva SR
12. Jún 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/1851 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/03/54E/1851
Doplnená
0,00 € Vladimír Gažko - GA - tour Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
295/2011
Doplnená
0,00 € Medochemie LTD Ministerstvo zdravotníctva SR
21. September 2016
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
172/2016
Doplnená
0,00 € XANTIS PHARMA LIMITED Ministerstvo zdravotníctva SR
29. Apríl 2015
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
86/2015
Doplnená
0,00 € Pfizer EU PFE MA EEIG Ministerstvo zdravotníctva SR
6. Apríl 2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Brožek
640/2017
Doplnená
150,00 € Ing. Aleš Brožek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
6. Apríl 2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Konvalinková
641/2017
Doplnená
150,00 € Mgr. Blanka Konvalinková Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
6. Apríl 2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Matušík
642/2017
Doplnená
150,00 € Zdeněk Matušík, RSDr. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
8. September 2011
Zmluva o nájme lesných pozemkov
6302/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Igor Žilinčár + 36 ostatní Lesy SR, š.p., OZ Čadca
27. December 2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
352/2011
Doplnená
0,00 € Chiesi Pharmaceuticals GmbH. Ministerstvo zdravotníctva SR
20. Máj 2022
Zmluva
10-970/22
Doplnená
0,00 € UNIVERSAL EDITION AG Štátne divadlo Košice