Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/1851 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/03/54E/1851
Doplnená
0,00 € Vladimír Gažko - GA - tour Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27.
December
2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
295/2011
Doplnená
0,00 € Medochemie LTD Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
September
2016
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
172/2016
Doplnená
0,00 € XANTIS PHARMA LIMITED Ministerstvo zdravotníctva SR
29.
Apríl
2015
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
86/2015
Doplnená
0,00 € Pfizer EU PFE MA EEIG Ministerstvo zdravotníctva SR
6.
Apríl
2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Brožek
640/2017
Doplnená
150,00 € Ing. Aleš Brožek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
6.
Apríl
2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Konvalinková
641/2017
Doplnená
150,00 € Mgr. Blanka Konvalinková Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
6.
Apríl
2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Matušík
642/2017
Doplnená
150,00 € Zdeněk Matušík, RSDr. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
8.
September
2011
Zmluva o nájme lesných pozemkov
6302/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Igor Žilinčár + 36 ostatní Lesy SR, š.p., OZ Čadca
31.
Júl
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
481/2012
Doplnená
0,00 € MED-EL Elektromedizinische Geräte GesmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
25.
Október
2016
Zmluva o poskytovaní meracieho systému
28/2016/OŠD
Doplnená
2 940,00 € SPECURE GmbH Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
9.
December
2013
Zmluva o vykonaní klinického skúšania
476/2013
Doplnená
0,00 € Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
30.
Apríl
2013
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
138/2013
Doplnená
0,00 € Takeda Austria GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
19.
Marec
2014
Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb
ZM00000196
Doplnená
3 586 156,64 € NOA Audio Solutions Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Apríl
2012
Kúpna zmluva č. 11/03/2012-II.Q.
3720/2012/LSR
Doplnená
0,00 € DH – Design Holzverarbeitungsges.m.b.H. Lesy SRš, p. OZ Palárikovo
4.
September
2018
rámcová dohoda
2628/2018/5400/025
Doplnená
6 876 780,00 € voestalpine Schienen GmbH Železnice Slovenskej republiky
4.
September
2018
rámcová dohoda
2627/2018/5400/025
Doplnená
11 107 001,00 € voestalpine Schienen GmbH Železnice Slovenskej republiky
7.
August
2018
Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databáze IEEE/IET Elektronic Library (IEL)
203/NISPEZ/2018
Doplnená
297 468,00 € EBSCO GmbH Centrum vedecko-technických informácií SR
13.
August
2015
Kúpna zmluva
86-200-2015
Doplnená
3 967 652,40 € EAS Envimet Analytical Systems GmbH. Slovenský hydrometeorologický ústav
27.
December
2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
359/2011
Doplnená
0,00 € G.L.Pharma GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
26.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR
Z SKATV211
Doplnená
571 016,72 € Vienna Biocenter Core Facilities GmbH Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR