Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Marec
2018
Obchodná zmluva vytvorenie diela, umelecké hosťovanie
8/2018/OZ
Doplnená
2 400,00 € Milan Sladek Pantomimentheater GmbH Štátna opera
22.
Jún
2021
Zmluva č. 1094/2021 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia cien
1094/2021
Doplnená
0,00 € Prontomed GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
1.
Február
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
95/2012
Doplnená
0,00 € Dr. Gerhard Mann, Chem. – pharm. Fabrik GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
12.
December
2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZSR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
250/2011
Doplnená
0,00 € Boehringer Ingelheim International GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
7.
Január
2012
Zmluva o spolupráci pri zavádzaní systému DRG v Slovenskej republike
233/2011
Doplnená
1 671 950,00 € Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
23.
Apríl
2014
Rámcová dohoda č.OVO2-2014/000074-0001218/2014
OVO2-2014/000074-0001218/2014
Doplnená
0,00 € Magirus GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27.
December
2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
332/2011
Doplnená
0,00 € Ferring GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
1.
December
2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZSR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
179/ 2011
Doplnená
0,00 € Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Ministerstvo zdravotníctva SR
12.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/1851 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/03/54E/1851
Doplnená
0,00 € Vladimír Gažko - GA - tour Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27.
December
2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
295/2011
Doplnená
0,00 € Medochemie LTD Ministerstvo zdravotníctva SR
21.
September
2016
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
172/2016
Doplnená
0,00 € XANTIS PHARMA LIMITED Ministerstvo zdravotníctva SR
29.
Apríl
2015
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
86/2015
Doplnená
0,00 € Pfizer EU PFE MA EEIG Ministerstvo zdravotníctva SR
6.
Apríl
2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Brožek
640/2017
Doplnená
150,00 € Ing. Aleš Brožek Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
6.
Apríl
2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Konvalinková
641/2017
Doplnená
150,00 € Mgr. Blanka Konvalinková Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
6.
Apríl
2017
Zmluva o dielo licenčná zmluva - Matušík
642/2017
Doplnená
150,00 € Zdeněk Matušík, RSDr. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
8.
September
2011
Zmluva o nájme lesných pozemkov
6302/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Igor Žilinčár + 36 ostatní Lesy SR, š.p., OZ Čadca
27.
December
2011
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
352/2011
Doplnená
0,00 € Chiesi Pharmaceuticals GmbH. Ministerstvo zdravotníctva SR
31.
Júl
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
481/2012
Doplnená
0,00 € MED-EL Elektromedizinische Geräte GesmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
25.
Október
2016
Zmluva o poskytovaní meracieho systému
28/2016/OŠD
Doplnená
2 940,00 € SPECURE GmbH Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
9.
December
2013
Zmluva o vykonaní klinického skúšania
476/2013
Doplnená
0,00 € Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava