Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.3B
20/33/54E/2387
Doplnená
0,00 € JEKA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
21. Február 2012
Zmluva o spolupráci
016/2012-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Jánovce Fond sociálneho rozvoja
28. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.2
Dohoda o poskytnutí príspevku §54e
Doplnená
0,00 € Ing. Ján Klein - OnNet Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
5. November 2014
Zmluva o vykonávaní klinickej štúdie, číslo protokolu B1481038
473/UNB/2014
Doplnená
1 464,79 € ICON Clinical Research Limited Univerzitná nemocnica Bratislava
5. November 2014
Zmluva o vykonávaní klinickej štúdie, číslo protokolu B1481038
474/UNB/2014
Doplnená
1 464,79 € ICON Clinical Research Limited Univerzitná nemocnica Bratislava
30. Apríl 2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
947/2021
Doplnená
0,00 € Brivant Ltd Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Apríl 2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/27/54E/58
Doplnená
0,00 € Lenka Dekýšová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
28. Júl 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2966 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
20/03/54E/2966
Doplnená
0,00 € Kostiantyn Stanbula Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
8. Jún 2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/21/54E/2491
Doplnená
0,00 € Marek Mišica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
7. Máj 2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/07/54E/916
Doplnená
0,00 € Lukáš Dvorský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
7. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/781
Doplnená
0,00 € OPTIVITA s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28. Apríl 2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/212
Doplnená
0,00 € au cafe s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Júl 2020
Dohoda číslo: 20/20/54E/1264 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ Opatrenie č. 3B
20/20/54E/1264
Doplnená
0,00 € REINST s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
22. Apríl 2020
D O H O D A číslo: 20/24/54E/121 o poskytnutí finančného príspevku
číslo: 20/24/54E/121
Doplnená
0,00 € RNDr. Daniela Sečkárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
12. December 2020
Dohoda číslo 20/10/54E/2392 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
20/10/54E/2392
Doplnená
0,00 € LUKRO trade s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
10. Júl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/21/54E/3509
Doplnená
0,00 € Peter Ferneza Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
27. Apríl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/411
Doplnená
0,00 € Iveta Trnečková RELAX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
4. August 2020
Dohoda číslo: 20/20/54E/1328 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
Dohoda č. 20/20/54E/1328
Doplnená
0,00 € Martin Dragan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
11. Marec 2016
Zmluva o dielo
28/2016/Z
Doplnená
110 000,00 € All-Media Typlan AG Tlačová agentúra Slovenskej republiky
3. November 2011
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OMTZ1-2011-001250-008_2011
Doplnená
1 068 000,00 € Bundesdruckerei GmbH Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky