Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-4/32-2013
Doplnená
56,56 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-6/32-2013
Doplnená
111,16 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
18. December 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-16/34-2015
Doplnená
1,55 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody GPU, s.r.o. Levoča
30. December 2015
Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2016.
ZO OZ ZVJS-10/LE-2015
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody
31. December 2014
Zmluva o využití sociálneho fondu v ÚVTOS Levoča
ZO OZ ZVJS-14/LE-2014
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ ZVJS pri ÚVTOS Levoča
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-8/32-2013
Doplnená
81,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-9/32-2013
Doplnená
90,96 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
25. August 2015
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-4-10/32-2015
Doplnená
91,47 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-10/32-2013
Doplnená
88,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
30. December 2015
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2016.
ZO OZ ZVJS-9/LE-2015
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody
30. December 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ÚVTOS 22/32-2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ÚVTOS 22/32-2019
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS
12. Jún 2015
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS 4-4/32-2015
Doplnená
84,50 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS Ján Bednár
29. December 2017
Zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2018 ÚVTOS Levoča.
ZO OZ ZVJS-3/LE-2017
Doplnená
0,59 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ ZVJS pri ÚVTOS Levoča
23. Jún 2016
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-8-9/32-2016
Doplnená
94,22 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované
19. December 2018
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-19/34-2018
Doplnená
2,30 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody PaM Plus, s.r.o.
1. Júl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme služobného bytu
ÚVTOS a ÚVV 2/2010
Doplnená
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Levoča Marcela Vanacká
1. Júl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme služobného bytu
ÚVTOS a ÚVV 2/2010
Doplnená
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Levoča Bc. Peter Čarák
29. November 2018
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-29/34-2018
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody KORAKO plus, s.r.o.
19. Január 2012
Zmluva o dielo č. ÚVV 2-09/34-2012
ÚVV-2-09/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov SERVISKOMFORT s.r.o.
3. Január 2012
Zmluva o dielo č. ÚVV-2-13/34-2012 uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a § 565 Obchodného zákonníka
ÚVV-2-13/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov EZO.SK, s.r.o.