Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Jún
2016
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-8-9/32-2016
Doplnená
94,22 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované
19.
December
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-19/34-2018
Doplnená
2,30 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody PaM Plus, s.r.o.
1.
Júl
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme služobného bytu
ÚVTOS a ÚVV 2/2010
Doplnená
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Levoča Marcela Vanacká
1.
Júl
2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme služobného bytu
ÚVTOS a ÚVV 2/2010
Doplnená
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Levoča Bc. Peter Čarák
29.
November
2018
Zmluva o vykonávaní prác
ÚVTOS-29/34-2018
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody KORAKO plus, s.r.o.
19.
Január
2012
Zmluva o dielo č. ÚVV 2-09/34-2012
ÚVV-2-09/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov SERVISKOMFORT s.r.o.
3.
Január
2012
Zmluva o dielo č. ÚVV-2-13/34-2012 uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a § 565 Obchodného zákonníka
ÚVV-2-13/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov EZO.SK, s.r.o.
12.
Január
2012
Zmluva o dielo č. ÚVV 2-04/34-2012
ÚVV-2-04/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov ZTS Sabinov, a.s.
19.
Január
2012
Zmluva o dielo č. ÚVVaÚVTOS-3-08/34-2012
ÚVVaÚVTOS-3-08/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Mgr. Jozef Mikula
23.
December
2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-2-05/34-2012 uzatvorena podľa ustanovenia§536a§565 Obchodného zákonníka
ÚVV–2-05/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov 1.FC TATRAN,a.s.
10.
Január
2012
Zmluva o dielo č. ÚVV 2-15/34-2012
ÚVV-2-15/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Opravárensko-dopravné služby, s.r.o.
19.
December
2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-4-02/34-2012 uzatvorena podľa ustanovenia § 631 a § 643 Občianskeho zákonníka
ÚVV–4-02/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Štefan Tomko-Autoškola Delňa
10.
Január
2012
Zmluva o dielo č. ÚVV 2-16/34-2012
ÚVV-2-16/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov EUROOBUV s.r.o.
3.
Január
2012
Zmluva o dielo č.ÚVV-3-22/34-2011 uzatvorená podľa ustanovenia § 631 - 643 Občianského zákonníka
ÚVV-3-03/34-2012
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Sabolová Marta
2.
Máj
2014
Zmluva o poskytovaní pomocných prác
ÚVTOS-04-03-34-2014
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca AUTOKOV Košice, spol. s.r.o.
21.
December
2018
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVTOS-103/34-2018
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca AUTOKOV s.r.o.
28.
Marec
2012
Zmluva o poskytovaní pomocných prác
UVTOS-25-49/13-2012
Doplnená
0,00 € Ustav na výkon trestu odňatia slobody ANERA, s.r.o.
21.
December
2017
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVTOS-98/34-2017
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca AUTOKOV Košice, spol. s r.o.
7.
Máj
2013
Zmluva o poskytnutí pomocných prác
ÚVTOS-25-66/13-2013
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca SABEX + s.r.o.
18.
December
2018
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVTOS-84/34-2018
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice - Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica