Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
September
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-10/34-2015
Doplnená
1,59 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody JOFEX, s.r.o.
29.
December
2017
Zmluva o ubytovaní
ÚVTOS-54/32-2017
Doplnená
4,78 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované
31.
December
2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-1/32-2013
Doplnená
95,91 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Levoči anonymizované
31.
December
2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-2/32-2013
Doplnená
100,63 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
30.
December
2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-11/32-2013
Doplnená
79,94 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
9.
Jún
2014
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-4-6/32-2014
Doplnená
50,94 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované
31.
December
2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-3/32-2013
Doplnená
89,92 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
31.
December
2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-4/32-2013
Doplnená
56,56 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
31.
December
2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-6/32-2013
Doplnená
111,16 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
18.
December
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-16/34-2015
Doplnená
1,55 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody GPU, s.r.o. Levoča
30.
December
2015
Zmluva o využití sociálneho fondu na rok 2016.
ZO OZ ZVJS-10/LE-2015
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody
31.
December
2014
Zmluva o využití sociálneho fondu v ÚVTOS Levoča
ZO OZ ZVJS-14/LE-2014
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ ZVJS pri ÚVTOS Levoča
31.
December
2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-8/32-2013
Doplnená
81,10 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
31.
December
2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-9/32-2013
Doplnená
90,96 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
25.
August
2015
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-4-10/32-2015
Doplnená
91,47 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované
31.
December
2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-10/32-2013
Doplnená
88,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
30.
December
2015
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov na rok 2016.
ZO OZ ZVJS-9/LE-2015
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ pri Ústave na výkon trestu odňatia slobody
30.
December
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ÚVTOS 22/32-2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ÚVTOS 22/32-2019
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS
12.
Jún
2015
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS 4-4/32-2015
Doplnená
84,50 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS Ján Bednár
29.
December
2017
Zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2018 ÚVTOS Levoča.
ZO OZ ZVJS-3/LE-2017
Doplnená
0,59 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ ZVJS pri ÚVTOS Levoča