Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2019
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-11/32-2019
Doplnená
94,22 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS D.Č.
7. Apríl 2011
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS a ÚVV 1/2010
Doplnená
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Levoča Príslušník zvjs
20. December 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-19/34-2016
Doplnená
1,60 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody GPU, s.r.o. Levoča
31. December 2019
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVTOS Levoča na rok 2020
ZO OZ ZVJS - 2/LE - 2019
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ ZVJS Levoča
29. December 2017
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS - 54/32-2017
Doplnená
89,92 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Roman Šolc
30. Apríl 2020
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-27/32-2020
Doplnená
74,86 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS
16. November 2018
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-31/32-2018
Doplnená
84,50 € ˇustav na výkon trestu odňatia slobody Štefan pavlík
7. Apríl 2011
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVV 1/2004
Doplnená
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Levoča Príslušník zvjs
29. Apríl 2019
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-22/32-2019
Doplnená
78,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS
25. Február 2016
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-8-2/32-2016
Doplnená
74,86 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované
29. September 2017
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-43/32-2017
Doplnená
111,16 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ing. Anna Glodžáková
27. September 2016
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-8-12/32-2016
Doplnená
94,28 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča Anonymizované
15. Júl 2021
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-35/32-2021
Doplnená
105,18 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník zboru
31. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-8/34-2016
Doplnená
1,90 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody AURUS REAL, s.r.o.
10. September 2015
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-10/34-2015
Doplnená
1,59 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody JOFEX, s.r.o.
29. December 2017
Zmluva o ubytovaní
ÚVTOS-54/32-2017
Doplnená
4,78 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-1/32-2013
Doplnená
95,91 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Levoči anonymizované
31. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-2/32-2013
Doplnená
100,63 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
30. December 2013
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-168-11/32-2013
Doplnená
79,94 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody anonymizované
9. Jún 2014
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-4-6/32-2014
Doplnená
50,94 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované