Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2021
Rámcová zmluva na nákup emisných kvót EUA
4600002670
Doplnená
0,00 € Mitsui Bussan Commodities (France) S.A. Bratislavská teplárenská, a.s.
18. Október 2021
Zmluva o kúpe a predaji emisných povoleniek - EMIR Reporting Agreement
46002454
Doplnená
0,00 € Mitsui Bussan Commodities (France) SA MH Teplárenský holding, a.s
27. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/1845
Doplnená
0,00 € Tomáš Koczka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
4. Apríl 2017
Kúpna zmluva č. 2016/211-„Kontajner mobilného identifikačného laboratória“
6200001720
Doplnená
329 583,33 € Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania Úrad pre investície a akvizície MO SR
18. December 2015
Rámcová dohoda č. 2015/523 - Kontajner mobilného identifikačného laboratória
6500000437
Doplnená
659 166,66 € Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania Akvizičná agentúra
16. Jún 2020
Dohoda číslo: 20/10/54E/1898 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
Dohoda číslo: 20/10/54E/1898
Doplnená
0,00 € Mgr. Róbert Hlatký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
1. Marec 2021
D O H O D A číslo: 21/05/54E/315 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/54E/315
Doplnená
0,00 € Mário Novák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
27. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2235
Doplnená
0,00 € Peter Záboj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13. Júl 2012
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva -2012
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
27. Február 2015
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
13. Marec 2012
Framework Licence Agreement
5/2012/OGMV
Doplnená
0,00 € EuroGeographics AISBL Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
10. Október 2013
Zmluva o dielo
1100033129/2013/5400/026
Doplnená
24 640,00 € REMING CONSULT a.s. Železnice Slovenskej republiky
2. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2305
Doplnená
0,00 € Mgr. Jozef Petríček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
17. Február 2014
Rôzne druhy tlačovín a tlačiarenských výrobkov
0140032014
Doplnená
27 124,73 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16. December 2014
Dohoda o hromadnom uzatvorení dodatkov k zmluve
Spr 1660-1667/2014
Doplnená
10,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
11. Január 2021
Dohoda č.20/18/54E/2237 o poskytnutí finnačeného príspevku - Opatrenie č. 2 v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/54E/2237
Doplnená
0,00 € Ing. Matej Báleš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2222
Doplnená
0,00 € Nikoleta Kohút Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
21. Apríl 2020
License agreement
ZM2023397
Doplnená
59 100,00 € Studio Hamburg Enterprises GmbH Rozhlas a televízia Slovenska
14. November 2022
Kúpna zmluva
KP/823/2022
Doplnená
261 024,15 € GRAND KOLIBA, s. r. o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
13. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/1625
Doplnená
0,00 € Dušan Procházka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda