Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/1625
Doplnená
0,00 € Dušan Procházka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6. November 2013
DOHODA číslo 108/§51/2013/Zam.
108/§51/2013/Zam.
Doplnená
0,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
10. December 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/3871 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
20/03/54E/3871
Doplnená
0,00 € Tomáš Jung Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
5. August 2020
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov kultúrnej hodnoty
SNM-HM-ZOV-2020/1610
Doplnená
0,00 € Pontificio Istituto Slovacco dei Santi Cirillo e Metodio Slovenské národné múzeum
20. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/1964
Doplnená
0,00 € Mgr. Zuzana Miklóšová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
18. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - opatrenie č. 4
20/12/54E/1598
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Zuzana Chudíková DANONA
17. September 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/3505
Doplnená
0,00 € Zoltán Kállay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
11. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2784
Doplnená
0,00 € Mgr. Ľudovít Molitoris Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24. November 2015
Zmluva o IT službách
IT GHA
Doplnená
0,00 € Amadeus IT Group, S.A. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
14. Máj 2020
Dohoda číslo: 20/24/54E/690 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
20/24/54E/690
Doplnená
0,00 € Helena Máliková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
16. Máj 2020
Dohoda č.20/25/54E/1886 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.3B
20/25/54E/1886
Doplnená
0,00 € Ing. Juraj Matejik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Február 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci NP REŠTART - príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 2
18/20/054/5
Doplnená
0,00 € Sláva Babinská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
2. Júl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/3197
Doplnená
0,00 € Silvia Jančeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
11. Marec 2013
Zmluva o dielo č. LU-061-002/2013
LU_ZM_LU-061-002-2013_2013
Doplnená
0,00 € Akciová spoločnosť otvoreného typu (ASOT) "Letisko Vnukovo" Letecký útvar MV SR
22. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/05/54E/1717
Doplnená
0,00 € Marek Rajt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
3. Jún 2020
Dohoda číslo: 20/24/54E/789 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/24/54E/789
Doplnená
0,00 € Marek Holly Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
9. Júl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2875
Doplnená
0,00 € Michal Hergott Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
12. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/3031
Doplnená
0,00 € Róbert Kováčik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. November 2019
Zmluva o klinickom skúšaní
530/2019
Doplnená
0,00 € Biogen Idec Research Limited Národný ústav detských chorôb
29. Október 2020
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z151/2020-37
Doplnená
38 865,00 € Aleš Loch, PLAYBAG Slovenská národná galéria