Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Júl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/3197
Doplnená
0,00 € Silvia Jančeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
11. Marec 2013
Zmluva o dielo č. LU-061-002/2013
LU_ZM_LU-061-002-2013_2013
Doplnená
0,00 € Akciová spoločnosť otvoreného typu (ASOT) "Letisko Vnukovo" Letecký útvar MV SR
22. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/05/54E/1717
Doplnená
0,00 € Marek Rajt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
3. Jún 2020
Dohoda číslo: 20/24/54E/789 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/24/54E/789
Doplnená
0,00 € Marek Holly Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
9. Júl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2875
Doplnená
0,00 € Michal Hergott Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
12. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/3031
Doplnená
0,00 € Róbert Kováčik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. November 2019
Zmluva o klinickom skúšaní
530/2019
Doplnená
0,00 € Biogen Idec Research Limited Národný ústav detských chorôb
29. Október 2020
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z151/2020-37
Doplnená
38 865,00 € Aleš Loch, PLAYBAG Slovenská národná galéria
1. Apríl 2011
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z2241022002801
Doplnená
491 974,00 € Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
29. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304031D194
Doplnená
395 574,00 € Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31. December 2015
Smlouva o spolupráci
16//VŠMU/2015
Doplnená
1 000,00 € Ústav pro studium totalitních režimů Vysoká škola múzických umení
22. August 2019
Individuálna zmluva o poskytnutí finančných zdrojov získaných z Medzinárodného vyšehradského fondu č. 21910035
0600/0074/19
Doplnená
4 033,00 € Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Február 2020
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 11 /2020/R
Z135/2020-3
Doplnená
0,00 € Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace Slovenská národná galéria
23. November 2016
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.32/2016/R
Z13/2016-62
Doplnená
0,00 € Muzeum umění Olomouc Slovenská národná galéria
27. November 2018
Smlouva o výpůjčce do zahraničí č. 1/2019/zhr
Z136/2018-175
Doplnená
0,00 € Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace Slovenská národná galéria
28. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2476
Doplnená
0,00 € Zoltán Farkas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30. Jún 2020
DOHODA číslo: 20/07/54E/2078 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
20/07/54E/2078
Doplnená
0,00 € Nadežda Masarovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
27. Január 2021
D O H O D A číslo: 21/05/54E/94 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4(B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/54E/94
Doplnená
0,00 € Štefan Rajj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
28. December 2018
Zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2019
ZO OZ ZVJS – 4/LE -2018
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže
19. Marec 2019
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-11/32-2019
Doplnená
94,22 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS D.Č.