Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
November
2016
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.32/2016/R
Z13/2016-62
Doplnená
0,00 € Muzeum umění Olomouc Slovenská národná galéria
27.
November
2018
Smlouva o výpůjčce do zahraničí č. 1/2019/zhr
Z136/2018-175
Doplnená
0,00 € Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace Slovenská národná galéria
28.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2476
Doplnená
0,00 € Zoltán Farkas Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
30.
Jún
2020
DOHODA číslo: 20/07/54E/2078 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
20/07/54E/2078
Doplnená
0,00 € Nadežda Masarovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
27.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/05/54E/94 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4(B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/54E/94
Doplnená
0,00 € Štefan Rajj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
28.
December
2018
Zmluva o tvorbe a použití sociálneho fondu na rok 2019
ZO OZ ZVJS – 4/LE -2018
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže
19.
Marec
2019
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-11/32-2019
Doplnená
94,22 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS D.Č.
7.
Apríl
2011
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS a ÚVV 1/2010
Doplnená
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Levoča Príslušník zvjs
20.
December
2016
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-19/34-2016
Doplnená
1,60 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody GPU, s.r.o. Levoča
31.
December
2019
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVTOS Levoča na rok 2020
ZO OZ ZVJS - 2/LE - 2019
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody ZO OZ ZVJS Levoča
29.
December
2017
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS - 54/32-2017
Doplnená
89,92 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Roman Šolc
30.
Apríl
2020
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-27/32-2020
Doplnená
74,86 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS
16.
November
2018
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-31/32-2018
Doplnená
84,50 € ˇustav na výkon trestu odňatia slobody Štefan pavlík
7.
Apríl
2011
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVV 1/2004
Doplnená
0,00 € ÚVTOS a ÚVV Levoča Príslušník zvjs
29.
Apríl
2019
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-22/32-2019
Doplnená
78,35 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník ZVJS
25.
Február
2016
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-8-2/32-2016
Doplnená
74,86 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Anonymizované
29.
September
2017
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-43/32-2017
Doplnená
111,16 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ing. Anna Glodžáková
27.
September
2016
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-8-12/32-2016
Doplnená
94,28 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča Anonymizované
15.
Júl
2021
Zmluva o nájme služobného bytu
ÚVTOS-35/32-2021
Doplnená
105,18 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Príslušník zboru
31.
Marec
2016
Zmluva o poskytovaní služieb
ÚVTOS-8/34-2016
Doplnená
1,90 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody AURUS REAL, s.r.o.