Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. September 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu č.: AVF 269/2021-4/3.1/K1
33/RZ/2021
Doplnená
25 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
9. Január 2012
Licenčná zmluva
41/LZ/2011
Doplnená
121 000,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2020
Licenčná zmluva Dubčekova jar
07/2020/AZ
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav Štátna opera
19. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1690
Doplnená
0,00 € Mgr. Róbert Jančošek Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
20/32/54E/910
Doplnená
0,00 € Bc. Jakub Valiček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
20. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1685
Doplnená
0,00 € Mgr. Igor Tomaško Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
12. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.4A
20/33/54E/1222
Doplnená
0,00 € Mgr. Marek Vilčko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
9. Máj 2022
Zmluva o dielo
2021/4000/5215
Doplnená
71 874,60 € Roman Wojnar VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Apríl 2015
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
84/2015
Doplnená
0,00 € NuMED Canada, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
3. Jún 2020
Dohoda číslo: 20/10/54E/1031 o poskytnutí finančného príspevku rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 B
Dohoda číslo: 20/10/54E/1031
Doplnená
0,00 € Ing. Marianna Veličová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Máj 2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/2058
Doplnená
0,00 € Gabriela Szabadoš Mackovjaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29. November 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304021D067
Doplnená
503 881,87 € Ústav výzkumu globální změny, v.v.i. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Máj 2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
20/07/54E/1155
Doplnená
0,00 € Zuzana Pardubská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
22. Máj 2020
Dohoda č.20/25/54E/2357 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
20/25/54E/2357
Doplnená
0,00 € Ing. Pavlína Turská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1710
Doplnená
0,00 € Erik Buzinkay Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31. Júl 2013
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
228/2013
Doplnená
0,00 € Phonak AG Ministerstvo zdravotníctva SR
23. Marec 2020
Rámcová zmluva o spotovom predaji a nákupe emisných povoleniek
46002156
Doplnená
0,00 € ACT Financial Solutions B. V. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
5. Február 2024
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 8/2024
8/2024
Doplnená
0,00 € Kite Pharma EU B.V. Ministerstvo zdravotníctva SR
1. December 2022
LICENSE AGREEMENT
ZM2030504
Doplnená
10 200,00 € ZED Rozhlas a televízia Slovenska
18. Október 2021
Rámcová zmluva na nákup emisných kvót EUA
4600002670
Doplnená
0,00 € Mitsui Bussan Commodities (France) S.A. Bratislavská teplárenská, a.s.