Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. November 2013
Zmluva o spolupráci
34/SP/2013
Doplnená
7 200,00 € Slovenský filmový ústav Asociácia slovenských filmových klubov
24. Január 2018
Zmluva o spolupráci
2/SP/2018
Doplnená
60,00 € Slovenský filmový ústav občianske združenie štyri živly
6. Júl 2016
Deal Memo
23/LZ/2016
Doplnená
3 000,00 € Slovenský filmový ústav BILDSTÖRUNG
6. December 2011
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela s názvom "Celuloid country"
9/KOP/2011
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav Punkchart films s.r.o.
28. Október 2022
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe AVD: Dežo Hoffmann fotograf Beatles
3/KOP/2022
Doplnená
6 000,00 € Slovenský filmový ústav TRIGON PRODUCTION, s.r.o.
10. September 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu č.: AVF 269/2021-4/3.1/K1
33/RZ/2021
Doplnená
25 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
9. Január 2012
Licenčná zmluva
41/LZ/2011
Doplnená
121 000,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
21. Február 2020
Licenčná zmluva Dubčekova jar
07/2020/AZ
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav Štátna opera
19. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1690
Doplnená
0,00 € Mgr. Róbert Jančošek Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
20/32/54E/910
Doplnená
0,00 € Bc. Jakub Valiček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
20. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1685
Doplnená
0,00 € Mgr. Igor Tomaško Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
12. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.4A
20/33/54E/1222
Doplnená
0,00 € Mgr. Marek Vilčko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
9. Máj 2022
Zmluva o dielo
2021/4000/5215
Doplnená
71 874,60 € Roman Wojnar VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
23. Apríl 2015
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
84/2015
Doplnená
0,00 € NuMED Canada, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
3. Jún 2020
Dohoda číslo: 20/10/54E/1031 o poskytnutí finančného príspevku rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 B
Dohoda číslo: 20/10/54E/1031
Doplnená
0,00 € Ing. Marianna Veličová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13. Máj 2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/2058
Doplnená
0,00 € Gabriela Szabadoš Mackovjaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29. November 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304021D067
Doplnená
503 881,87 € Ústav výzkumu globální změny, v.v.i. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13. Máj 2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
20/07/54E/1155
Doplnená
0,00 € Zuzana Pardubská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
22. Máj 2020
Dohoda č.20/25/54E/2357 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
20/25/54E/2357
Doplnená
0,00 € Ing. Pavlína Turská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1710
Doplnená
0,00 € Erik Buzinkay Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov