Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
November
2011
EUROPA CINEMAS AGREEMENT
30/RZ/2011
Doplnená
17 500,00 € Slovenský filmový ústav EUROPA CINEMAS
25.
November
2013
Zmluva o spolupráci
34/SP/2013
Doplnená
7 200,00 € Slovenský filmový ústav Asociácia slovenských filmových klubov
24.
Január
2018
Zmluva o spolupráci
2/SP/2018
Doplnená
60,00 € Slovenský filmový ústav občianske združenie štyri živly
6.
Júl
2016
Deal Memo
23/LZ/2016
Doplnená
3 000,00 € Slovenský filmový ústav BILDSTÖRUNG
6.
December
2011
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela s názvom "Celuloid country"
9/KOP/2011
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav Punkchart films s.r.o.
9.
Január
2012
Licenčná zmluva
41/LZ/2011
Doplnená
121 000,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
21.
Február
2020
Licenčná zmluva Dubčekova jar
07/2020/AZ
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav Štátna opera
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4(B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1690
Doplnená
0,00 € Mgr. Róbert Jančošek Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
28.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
20/32/54E/910
Doplnená
0,00 € Bc. Jakub Valiček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
20.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1685
Doplnená
0,00 € Mgr. Igor Tomaško Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
12.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.4A
20/33/54E/1222
Doplnená
0,00 € Mgr. Marek Vilčko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
23.
Apríl
2015
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
84/2015
Doplnená
0,00 € NuMED Canada, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
3.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/10/54E/1031 o poskytnutí finančného príspevku rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 B
Dohoda číslo: 20/10/54E/1031
Doplnená
0,00 € Ing. Marianna Veličová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13.
Máj
2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/2058
Doplnená
0,00 € Gabriela Szabadoš Mackovjaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
November
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304021D067
Doplnená
503 881,87 € Ústav výzkumu globální změny, v.v.i. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13.
Máj
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
20/07/54E/1155
Doplnená
0,00 € Zuzana Pardubská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
22.
Máj
2020
Dohoda č.20/25/54E/2357 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
20/25/54E/2357
Doplnená
0,00 € Ing. Pavlína Turská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1710
Doplnená
0,00 € Erik Buzinkay Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31.
Júl
2013
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
228/2013
Doplnená
0,00 € Phonak AG Ministerstvo zdravotníctva SR
23.
Marec
2020
Rámcová zmluva o spotovom predaji a nákupe emisných povoleniek
46002156
Doplnená
0,00 € ACT Financial Solutions B. V. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.