Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2017
Deal Memo Agreement
31/LZ/2017
Doplnená
2 754,00 € Slovenský filmový ústav Second Run DVD
6. August 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov AVF č. AVF 73/2020-4/3.3
30/RZ/2020
Doplnená
5 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
25. Október 2022
Licenčná zmluva
41/LZ/2022
Doplnená
600,00 € Slovenský filmový ústav Post Bellum, občianske združenie
11. Február 2015
Licenčná zmluva
3/LZ/2015
Doplnená
504 000,00 € Slovenský filmový ústav MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
24. Marec 2015
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe AVD s názvom PRVÁ 2015
2/KOP/2015
Doplnená
42 000,00 € Slovenský filmový ústav HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
11. December 2013
Licenčná zmluva
48/LZ/2013
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
27. September 2012
Zmluva o partnerstve
282/2012
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav, Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ Národné osvetové centrum, PhDr. Jana Kresáková, generálna riaditeľka
29. Jún 2023
Licenční a podlicenční smlouva
30/LZ/2023
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav Doc-Air Distribution s.r.o.
30. Október 2015
License Agreement
32/LZ/2015
Doplnená
258,00 € Slovenský filmový ústav The British Film Institute
20. December 2019
Licenčná zmluva
93/LZ/2019
Doplnená
64 000,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
15. November 2011
Zmluva o partnerstve
ZM11003472
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televizia Slovenska
11. Apríl 2016
Licenčná zmluva
SNM-MKMS-LZ-2016/727
Doplnená
100,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské národné múzeum
17. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z fin.prostriedkov AVF č.: AVF 683/2020-4/3.1
5/RZ/2021
Doplnená
8 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
20. November 2020
Licenčná zmluva
63/LZ/2020
Doplnená
4 906,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
1. Október 2020
Licenčná zmluva
47/LZ/2020
Doplnená
160,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
2. Marec 2012
Licenčná zmluva
ZM21000955
Doplnená
121 000,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televizia Slovenska
12. December 2013
Licenční a podlicenční smlouva
49/LZ/2013
Doplnená
1 000,00 € Slovenský filmový ústav Doc-Air, o. s.
15. December 2011
Komisionárska zmluva
12/KOM/2011
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav Vydavateľstvo Dixit, s.r.o.
15. November 2011
Zmluva o partnerstve
31/RZ/2011
Doplnená
7 709 875,36 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
13. November 2020
Licenčná zmluva
60/LZ/2020
Doplnená
107 300,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska