Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Apríl
2015
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
84/2015
Doplnená
0,00 € NuMED Canada, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
3.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/10/54E/1031 o poskytnutí finančného príspevku rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 B
Dohoda číslo: 20/10/54E/1031
Doplnená
0,00 € Ing. Marianna Veličová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13.
Máj
2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/2058
Doplnená
0,00 € Gabriela Szabadoš Mackovjaková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
November
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z SKCZ304021D067
Doplnená
503 881,87 € Ústav výzkumu globální změny, v.v.i. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
13.
Máj
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
20/07/54E/1155
Doplnená
0,00 € Zuzana Pardubská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
22.
Máj
2020
Dohoda č.20/25/54E/2357 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
20/25/54E/2357
Doplnená
0,00 € Ing. Pavlína Turská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/34/54E/1710
Doplnená
0,00 € Erik Buzinkay Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31.
Júl
2013
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu MZ SR na účely kategorizácie a úradného určenia cien
228/2013
Doplnená
0,00 € Phonak AG Ministerstvo zdravotníctva SR
23.
Marec
2020
Rámcová zmluva o spotovom predaji a nákupe emisných povoleniek
46002156
Doplnená
0,00 € ACT Financial Solutions B. V. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
18.
Október
2021
Rámcová zmluva na nákup emisných kvót EUA
4600002670
Doplnená
0,00 € Mitsui Bussan Commodities (France) S.A. Bratislavská teplárenská, a.s.
18.
Október
2021
Zmluva o kúpe a predaji emisných povoleniek - EMIR Reporting Agreement
46002454
Doplnená
0,00 € Mitsui Bussan Commodities (France) SA Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
27.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/1845
Doplnená
0,00 € Tomáš Koczka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
4.
Apríl
2017
Kúpna zmluva č. 2016/211-„Kontajner mobilného identifikačného laboratória“
6200001720
Doplnená
329 583,33 € Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania Úrad pre investície a akvizície MO SR
18.
December
2015
Rámcová dohoda č. 2015/523 - Kontajner mobilného identifikačného laboratória
6500000437
Doplnená
659 166,66 € Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania Akvizičná agentúra
16.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/10/54E/1898 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
Dohoda číslo: 20/10/54E/1898
Doplnená
0,00 € Mgr. Róbert Hlatký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
1.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/05/54E/315 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/54E/315
Doplnená
0,00 € Mário Novák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
27.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2235
Doplnená
0,00 € Peter Záboj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13.
Júl
2012
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva -2012
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
27.
Február
2015
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
13.
Marec
2012
Framework Licence Agreement
5/2012/OGMV
Doplnená
0,00 € EuroGeographics AISBL Úrad geodézie, kartografie a katastra SR