Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. August 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/42
Doplnená
4 571,55 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. September 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/51
Doplnená
5 862,42 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
29. September 2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50J zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 16/27/50J/16
Doplnená
4 914,81 € Stredná odborná škola Žarnovica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. Október 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/55
Doplnená
4 571,55 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27. Október 2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/27/50J/29
Doplnená
4 692,96 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
24. Október 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
14/27/50J/56
Doplnená
3 740,76 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
9. Marec 2016
Zmluva o spolupráci
SNM-PM-ZOS-2016/200
Doplnená
0,00 € ARANEUS Slovenské národné múzeum
25. Máj 2016
Licenčná zmluva
16/LZ/2016
Doplnená
12 000,00 € Slovenský filmový ústav Česká televize
27. August 2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
30/RZ/2021
Doplnená
1 736,20 € Slovenský filmový ústav KAFEHAUS s.r.o.
29. September 2017
Licenčná zmluva
33/LZ/2017
Doplnená
3 650,00 € Slovenský filmový ústav Ústav pamäti národa
10. Jún 2013
Zmluva o spolupráci
13/SP/2013
Doplnená
1 700,00 € Slovenský filmový ústav Asociácia slovenských filmových klubov
1. December 2011
Licenčná zmluva
33/LZ/2011
Doplnená
1 700,00 € Slovenský filmový ústav Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)
12. Jún 2012
Koprodukčná zmluva
4/KOP/2012
Doplnená
14 000,00 € Slovenský filmový ústav ARINA s. r.o.
11. Marec 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej úschovy audiovizuálneho dedičstva
4/SP/2021
Doplnená
3 600,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
15. December 2015
Licenčná zmluva
39/LZ/2015
Doplnená
240,00 € Slovenský filmový ústav MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
21. September 2011
Licenčná zmluva
20/LZ/2011
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.
29. Marec 2016
Licenčná zmluva
10/LZ/2016
Doplnená
300,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
29. December 2015
Licenčná zmluva
44/LZ/2015
Doplnená
300,00 € Slovenský filmový ústav Združenie inteligencie Rusínov Slovenska
29. Jún 2018
Licenčná zmluva
31/LZ/2018
Doplnená
10,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
25. November 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných.prostriedkov AVF číslo: AVF 626/2016-4/4.3
56/RZ/2016
Doplnená
53 547,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond