Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Marec 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej úschovy audiovizuálneho dedičstva
4/SP/2021
Doplnená
3 600,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
15. December 2015
Licenčná zmluva
39/LZ/2015
Doplnená
240,00 € Slovenský filmový ústav MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
21. September 2011
Licenčná zmluva
20/LZ/2011
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.
29. Marec 2016
Licenčná zmluva
10/LZ/2016
Doplnená
300,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
29. December 2015
Licenčná zmluva
44/LZ/2015
Doplnená
300,00 € Slovenský filmový ústav Združenie inteligencie Rusínov Slovenska
29. Jún 2018
Licenčná zmluva
31/LZ/2018
Doplnená
10,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
25. November 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných.prostriedkov AVF číslo: AVF 626/2016-4/4.3
56/RZ/2016
Doplnená
53 547,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
27. September 2017
Deal Memo Agreement
31/LZ/2017
Doplnená
2 754,00 € Slovenský filmový ústav Second Run DVD
6. August 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov AVF č. AVF 73/2020-4/3.3
30/RZ/2020
Doplnená
5 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
25. Október 2022
Licenčná zmluva
41/LZ/2022
Doplnená
600,00 € Slovenský filmový ústav Post Bellum, občianske združenie
11. Február 2015
Licenčná zmluva
3/LZ/2015
Doplnená
504 000,00 € Slovenský filmový ústav MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
24. Marec 2015
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe AVD s názvom PRVÁ 2015
2/KOP/2015
Doplnená
42 000,00 € Slovenský filmový ústav HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
11. December 2013
Licenčná zmluva
48/LZ/2013
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
27. September 2012
Zmluva o partnerstve
282/2012
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav, Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ Národné osvetové centrum, PhDr. Jana Kresáková, generálna riaditeľka
29. Jún 2023
Licenční a podlicenční smlouva
30/LZ/2023
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav Doc-Air Distribution s.r.o.
30. Október 2015
License Agreement
32/LZ/2015
Doplnená
258,00 € Slovenský filmový ústav The British Film Institute
20. December 2019
Licenčná zmluva
93/LZ/2019
Doplnená
64 000,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
15. November 2011
Zmluva o partnerstve
ZM11003472
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televizia Slovenska
11. Apríl 2016
Licenčná zmluva
SNM-MKMS-LZ-2016/727
Doplnená
100,00 € Slovenský filmový ústav Slovenské národné múzeum
17. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z fin.prostriedkov AVF č.: AVF 683/2020-4/3.1
5/RZ/2021
Doplnená
8 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond