Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Máj
2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/07/54E/1719
Doplnená
0,00 € Igor Havlík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
22.
Apríl
2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/27/54E/54
Doplnená
0,00 € Šmondrk Samuel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
6.
Júl
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5244
Doplnená
0,00 € Green Design Plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.3B
20/33/54E/2314
Doplnená
0,00 € UNICOM Export-Import, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
20.
Január
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/49
Doplnená
0,00 € Peter Vrtík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14.
Jún
2013
Zmluva o prevode hnuteľného majetku
2013_MRK_PO_PO_172
Doplnená
12 132,73 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov
6.
Október
2014
Zmluva o účasti na projekte č. 23202/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
23202/26120130025
Doplnená
1 381,29 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Slobody 521, Lúčky
26.
September
2016
Kúpna zmluva č. 4/OZ18/ III.Q.2016/EAD
5311-2016-LSR
Doplnená
12 000,00 € BUDOVEC, spol. s r. o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
2.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/1994
Doplnená
0,00 € FREEWAY Logistic, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
28.
Október
2015
D O H O D A č. 17/2015/§ 54 -ŠR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
17/2015/§ 54 -ŠR
Doplnená
3 133,51 € Obec Smrečany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
6.
Február
2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - byt 08 BBKR
BBKR 08B/32-2010
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová anonymizované
17.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle
20/01/54E/5016
Doplnená
0,00 € Dušan Homola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24.
August
2017
Agreement on cooperation with the expert being a person cooperating in evaluation of the biocidal active substance
272/2017-2060-3052
Doplnená
16 154,84 € Bert van der Geest Ministerstvo hospodárstva SR
15.
Marec
2013
Zmluva o dielo č. 408/0300/2013
408/0300/2013
Doplnená
6 980,00 € Troyanys Ltd. Virologický ústav, Slovenská akadémia vied
2.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/06/54E/1971
Doplnená
0,00 € Tomáš Jakubčák - Shramot Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
14.
Júl
2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5433 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5433
Doplnená
0,00 € Milan Jantel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
4.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, č. SEP-IMRK3-2019-002495
SEP-IMRK3-2019-002495
Doplnená
297 212,83 € obec Richnava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
2.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/06/54E/2105
Doplnená
0,00 € Roman Dzuro Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
29.
Máj
2020
Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/2420
Doplnená
0,00 € Vlasové štúdio LUBO, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19.
December
2016
R/1-11/2017/25/09
8518-2016-LSR
Doplnená
0,00 € DAVIDO s.r.o. OZ Vranov