Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2020
dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/07/54E/1719
Doplnená
0,00 € Igor Havlík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
22. Apríl 2020
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/27/54E/54
Doplnená
0,00 € Šmondrk Samuel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
6. Júl 2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5244
Doplnená
0,00 € Green Design Plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. August 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
815/2023
Doplnená
0,00 € Artivion, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.3B
20/33/54E/2314
Doplnená
0,00 € UNICOM Export-Import, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
10. Júl 2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
455/2012
Doplnená
0,00 € RehaTEAM s.r.l Ministerstvo zdravotníctva SR
20. Január 2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/49
Doplnená
0,00 € Peter Vrtík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14. Jún 2013
Zmluva o prevode hnuteľného majetku
2013_MRK_PO_PO_172
Doplnená
12 132,73 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Vyšný Žipov, obec Vyšný Žipov
6. Október 2014
Zmluva o účasti na projekte č. 23202/26120130025 uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
23202/26120130025
Doplnená
1 381,29 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Slobody 521, Lúčky
26. September 2016
Kúpna zmluva č. 4/OZ18/ III.Q.2016/EAD
5311-2016-LSR
Doplnená
12 000,00 € BUDOVEC, spol. s r. o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
2. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/1994
Doplnená
0,00 € FREEWAY Logistic, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
28. Október 2015
D O H O D A č. 17/2015/§ 54 -ŠR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
17/2015/§ 54 -ŠR
Doplnená
3 133,51 € Obec Smrečany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
6. Február 2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - byt 08 BBKR
BBKR 08B/32-2010
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica - Kráľová anonymizované
7. Jún 2021
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1054/2021
Doplnená
0,00 € BLEDINA Ministerstvo zdravotníctva SR
17. Júl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle
20/01/54E/5016
Doplnená
0,00 € Dušan Homola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. August 2017
Agreement on cooperation with the expert being a person cooperating in evaluation of the biocidal active substance
272/2017-2060-3052
Doplnená
16 154,84 € Bert van der Geest Ministerstvo hospodárstva SR
15. Marec 2013
Zmluva o dielo č. 408/0300/2013
408/0300/2013
Doplnená
6 980,00 € Troyanys Ltd. Virologický ústav, Slovenská akadémia vied
2. Jún 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/06/54E/1971
Doplnená
0,00 € Tomáš Jakubčák - Shramot Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
14. Júl 2020
Dohoda číslo 20/25/54E/5433 v rámci NP "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/25/54E/5433
Doplnená
0,00 € Milan Jantel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
24. September 2022
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
784/2022
Doplnená
0,00 € SC Rombopharm Company Srl. Ministerstvo zdravotníctva SR