Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004
Dohoda č.14/27/52A/93 Obec Župkov.pdf
Doplnená
163,20 € Dohoda č.14/27/52A/93 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
27. September 2019
Zmluva o dielo
UVN-36-62/2019-062
Doplnená
714 390,86 € KLIMATI-ČP, spol. s r.o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
10. Jún 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2877 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/03/54E/2877
Doplnená
0,00 € Ing. Mgr. Barbora Beňová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
12. Jún 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2743 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predp
20/03/54E/2743
Doplnená
0,00 € Baisers, a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
3. Júl 2013
Television licence agreement
ZM2002376
Doplnená
58 400,00 € A-company film licensing international G Rozhlas a televízia Slovenska
7. August 2013
ITV GLOBAL ENTERTAINMENT BROADCAST LICENSE AGREEMENT
ZM2002679
Doplnená
80 123,00 € ITV Global Entertainment Limited Rozhlas a televízia Slovenska
9. Júl 2013
Broadcaster Accomodation Allocation Agreement
ZM2001931
Doplnená
53 690,00 € Organizing Committee of XII Olympic Winter Games and XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi Rozhlas a televizia Slovenska
20. November 2013
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela a jeho ekonomickom využití
ZM2003309
Doplnená
10 000,00 € Portobello Media.Ltd & Yuri Dojc Inc 28 Rozhlas a televízia Slovenska
3. September 2013
International distribution license agreement
ZM2002684
Doplnená
10 000,00 € MK2 SA Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2014-2-SK02-KA105-000217
Doplnená
9 885,00 € Domka - Association of Salesian Youth IUVENTA
17. August 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA105-001043
Doplnená
2 023,00 € Domka - Association of Salesian Youth IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. November 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+
2016-2-SK02-KA347-000993
Doplnená
34 200,00 € Divé maky, o.z. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29. December 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
04/1/2017
Doplnená
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš RAO s.r.o.
9. December 2020
D O H O D A číslo: 20/04/54E/3680 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/04/54E/3680
Doplnená
0,00 € Balázs Bokros Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
7. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
164/2012/2.2/OPVaV
Doplnená
1 993 806,94 € TEKMAR SLOVENSKO s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
5. September 2017
ZMLUVA O ZASTUPOVANÍ medzi SR a KLEYR GRASSO
2017/156
Doplnená
175 000,00 € KLEYR GRASSO ASSOCIES Ministerstvo financií SR
9. September 2020
ZMLUVA O DIELO
01/2017
Doplnená
274 985 419,17 € JV ICM – VAHOSTAV-SK zložená z členov ICM S.p.A., VÁHOSTAV - SK, a.s. Železnice Slovenskej republiky
20. December 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP/12/2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NP/12/2012
Doplnená
320,00 € 36856541 IBASTAV s.r.o.
9. Marec 2012
Rámcová dohoda č. 2/2011 PS SR, š.p. uzavretá podľa par.11 a par.64 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a par.269 ods.2 Obchodného zákonníka
Rámcová dohoda č. 2/2011
Doplnená
0,00 € DATAMARS, SA Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
15. Júl 2020
Dohoda č.20/25/54E/5486 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/25/54E/5486
Doplnená
0,00 € Ranč pri Žiline, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina