Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
September
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
SMS/20/2019-ZS
Doplnená
2 225,00 € Gábor Németh Univerzita J. Selyeho
19.
Február
2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
SNM-MT-INÉ-2020/214
Doplnená
0,00 € Mgr. Andrej Bendík, PhD. Slovenské národné múzeum
14.
November
2016
Nájomná zmluva
61-2016
Doplnená
17,00 € M.V. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
1.
Február
2016
Mandátna zmluva
106/2016
Doplnená
820,00 € PhDr. Jana Juráňová Divadelný ústav
30.
November
2011
Nájomná zmluva č. 204-08-Nn-2011
CRZ 8320-2011-LSR
Doplnená
34,10 € Emil Šulavík, Pov. Bystrica Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
23.
Október
2014
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
122/§ 51/2014
Doplnená
0,00 € Obec Čičava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
10.
Apríl
2018
Kúpna zmluva č. 1/1/II.Q.2018
3171-2018-LSR
Doplnená
10 900,00 € VACULKOVA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
17.
August
2020
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
316/2020
Doplnená
0,00 € Abbott Medical (St.Paul) Ministerstvo zdravotníctva SR
4.
Február
2013
Kúpna zmluva
KZ 0629/2012/TIP
Doplnená
451,41 € Verčíková Zita Mgr. Železnice Slovenskej republiky
27.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/268
Doplnená
0,00 € LEJA spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
2.
Január
2017
Kolektívna zmluva v štátnej službe na rok 2017
OÚ-225-16/2016
Doplnená
0,00 € Odbory štátnych zamestnancov obrany Služpbný úrad Ministerstvo obrany
18.
December
2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
86-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BTK - bývanie, teplo, klimatizáca s.r.o.
11.
Január
2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-94/2017/18
Doplnená
2 044,00 € Marek Tkačik Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/41/54E/7359
Doplnená
0,00 € VIOLETT S-K, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
Február
2014
Zmluva o praktickej výučbe
ZML 22/2014 RE
Doplnená
0,00 € Ambulancia všeobecného lekára Katolícka univerzita v Ružomberku
20.
Október
2015
Zmluva o nájme LP č. 146-08-Nn-2015
CRZ 6254-2015-LSR
Doplnená
279,76 € Mária Zigová, Dolný Lieskov Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
28.
Máj
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/2634 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
D O H O D A číslo: 20/36/54E/2634
Doplnená
0,00 € Mgr.art. Patrícia Sopkovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
9.
Jún
2011
Rámcová kúpna zmluva
000491/2/2011
Doplnená
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10.
Jún
2011
Rámcová kúpna zmluva
310/2011
Doplnená
0,00 € Synthes Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28.
Január
2015
Kolektívna zmluva v štátnej službe na rok 2015
1/2015
Doplnená
0,00 € ZO SOZZ a SS pri RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš