Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Február
2013
Kúpna zmluva
KZ 0629/2012/TIP
Doplnená
451,41 € Verčíková Zita Mgr. Železnice Slovenskej republiky
27.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/268
Doplnená
0,00 € LEJA spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
2.
Január
2017
Kolektívna zmluva v štátnej službe na rok 2017
OÚ-225-16/2016
Doplnená
0,00 € Odbory štátnych zamestnancov obrany Služpbný úrad Ministerstvo obrany
18.
December
2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
86-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BTK - bývanie, teplo, klimatizáca s.r.o.
11.
Január
2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-94/2017/18
Doplnená
2 044,00 € Marek Tkačik Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/41/54E/7359
Doplnená
0,00 € VIOLETT S-K, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
Február
2014
Zmluva o praktickej výučbe
ZML 22/2014 RE
Doplnená
0,00 € Ambulancia všeobecného lekára Katolícka univerzita v Ružomberku
20.
Október
2015
Zmluva o nájme LP č. 146-08-Nn-2015
CRZ 6254-2015-LSR
Doplnená
279,76 € Mária Zigová, Dolný Lieskov Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
28.
Máj
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/2634 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
D O H O D A číslo: 20/36/54E/2634
Doplnená
0,00 € Mgr.art. Patrícia Sopkovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
9.
Jún
2011
Rámcová kúpna zmluva
000491/2/2011
Doplnená
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10.
Jún
2011
Rámcová kúpna zmluva
310/2011
Doplnená
0,00 € Synthes Slovakia s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
28.
Január
2015
Kolektívna zmluva v štátnej službe na rok 2015
1/2015
Doplnená
0,00 € ZO SOZZ a SS pri RÚVZ Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš
22.
December
2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
244-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra TERMAFROST s.r.o.
16.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/22/54E/1274 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/22/54E/1274
Doplnená
0,00 € Mgr. art. Adrián Juráček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
17.
September
2013
Dodatok č. 1-2013 k Zmluve o nájme LP č. 93-08-Nn-2010
CRZ 4885-2013-LSR
Doplnená
8,58 € Jozef Palík, Dolná Mariková Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
4.
Jún
2018
Príkazná zmluva
269/2018
Doplnená
50,00 € Robert Brun Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
11.
Február
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZML-2014-1/1926-1926:191006
Doplnená
0,00 € Základná škola Rudolfa Dilonga Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
20.
December
2013
Zmluva o vytvorení diela a použití diela
SNM-BOJ-INÉ-2013/3922
Doplnená
18,00 € Miroslav Pomichal Slovenské národné múzeum
25.
Júl
2013
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00139
KE00139
Doplnená
77 683,72 € Ing. Silvia Bálint, Lécka 18, 940 01 Nové Zámky Pôdohospodárska platobná agentúra
25.
November
2016
Dohoda č. 16/31/050/20 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ
16/31/050/20 RS
Doplnená
0,00 € ALBEMA, spoločnosť s ručením obmedzeným Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota