Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/54E/1236
Doplnená
0,00 € Dušan Gombala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
14.
December
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle
20/01/54E/7318
Doplnená
0,00 € Monika Rácová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
25.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/4236
Doplnená
0,00 € Mgr. art. Helena Pohánková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
November
2012
Licenčná zmluva, 3D model územia na účely SHM 2011
2178/2012
Doplnená
456 402,00 € Geodis Slovakia, s.r.o. Slovenská správa ciest
18.
August
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.061TN090094
061TN090094
Doplnená
50 000,00 € Bc. Lukáš Kováč Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2015
Zmluva o nájme LP č. 124-08-Nn-2015
CRZ 5733-2015-LSR
Doplnená
50,85 € Juraj Ciesar, Trenčín Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/41/54E/7467
Doplnená
0,00 € CASSTEL s.r.o. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
December
2013
Kolektívna zmluva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na rok 2014
553/2013
Doplnená
0,00 € Rada ZO OZ PŠaV pri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
8.
Október
2019
Dohoda č. 19/37/051/309 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Dohoda č. 19/37/051/309
Doplnená
0,00 € EZO.sk, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
3.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-361-02414
19-361-02414
Doplnená
7 632,00 € Mgr. Lívia Flachbartová, PhD. Fond na podporu umenia
23.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite“
275/2012
Doplnená
45 765,00 € Poradňa pre občianske a ľudské práva Úrad vlády SR
9.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-141-03175
17-141-03175
Doplnená
2 649,00 € Mgr. art. Rastislav Sedlačík, ArtD. Fond na podporu umenia
8.
Jún
2016
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
115/2016
Doplnená
0,00 € Boston Scientific Corporation Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1487/2013-6/1.2.2
Doplnená
0,00 € Punkchart films s.r.o. Audiovizuálny fond
24.
Marec
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2014
Doplnená
1 400,00 € Milena Černáková Záchranná zdravotná služba Bratislava
2.
Marec
2011
Zmluva o servisnej činnosti
H/11/0012/104
Doplnená
0,00 € Siemens s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13.
Máj
2020
Dohoda číslo: 20/02/54E/860 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (B)
20/02/54E/860
Doplnená
0,00 € Tomáš Ondrovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
27.
September
2012
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1251
Doplnená
0,00 € Tomáš Gábriš Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
25.
Marec
2014
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
044/§ 51/2014
Doplnená
0,00 € Mesto Hanušovce nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
11.
Október
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZč.6549/2017/LSR
Doplnená
0,00 € Lucia Bariaková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik