Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2011
Zmluva o dielo č. 2011/184 - na rozvoj systému IIS / SAP
6400000299
Doplnená
1 793 000,00 € Beset, spol. s r.o., Soimco s. r. o., SEVITECH a.s. ÚIA
15. December 2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov a službách s ním spojených
17588626-05112020
Doplnená
0,00 € Nána Invest,s.r.o. Ladislav Beňo - Be & Ba
15. December 2022
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva
69/2022
Doplnená
0,00 € RNDr. Lucia Gálisová, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
22. November 2018
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
18/31/52A/368
Doplnená
0,00 € Materská škola ,Rožňavská 29/854,Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
15. Jún 2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/01/54E/1641
Doplnená
0,00 € Jakub Straka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Január 2020
Zmluva o poskytnutí služieb Akcelerátora
43/2020/AP
Doplnená
0,00 € Veronika Nuss Slovak Business Agency
22. August 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
81.k-90-82/2023
Doplnená
208,50 € Peter LUKÁČIK Ministerstvo obrany SR
14. September 2016
Nájomná zmluva č.j. ZML 1528/2016
5360/2016/LSR
Doplnená
40,00 € Ing. Vladimír Jakubáč a Ing. Beata Jakubáčová r. Hunáková Lesy SR š.p. OZ Smolenice
18. Jún 2018
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1008-2018-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Šimurda s.r.o.
31. Január 2020
Zmluva o nájme pozemku
07/2020
Doplnená
0,00 € Ing. Róbert Chvostaľ, Ing. Martin Chvostaľ Záchranná služba Košice
2. Máj 2013
Zmluva poskytovaní odborných služieb č. 100/02/2013
54/2013
Doplnená
0,00 € MUDr. Denis Valent, PhD. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1. Marec 2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
21/43/54E/181
Doplnená
0,00 € Roland Čičák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
31. Október 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚVTOSaÚVV-2-25/32-2011
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby v Leopoldove Marián Chatrnuch STAVMONT
10. Január 2012
Zmluva o spolupráci
ÚVTOS-1-2/1-2012
Doplnená
0,00 € ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou BT DOMINIK
6. Máj 2013
Rámcová zmluva č. 1/3299/2013
3526/2013/LSR
Doplnená
0,00 € OZ Semenoles Lipt. Hrádok Brezina – pozemkové spoločenstvo Švábovce
4. Jún 2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu P. Stiller
Doplnená
0,00 € Pavel Stiller Gymnázium bilingválne Žilina
4. Február 2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso
21/39/54E/66
Doplnená
0,00 € Michal Neila Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
16. Marec 2020
Dohoda č. 20/22/060/91 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopln
20/22/060/91
Doplnená
7 192,60 € Jana Tkáčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
6. November 2012
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie vzdelania
KRPZ-BA_ZM_OOO-475-006-2012_2012
Doplnená
1 930,82 € Bc. František Sentivan Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
13. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041NR500172
041NR500172
Doplnená
42 000,00 € Richard Laszab Pôdohospodárska platobná agentúra