Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
Jún
2016
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
115/2016
Doplnená
0,00 € Boston Scientific Corporation Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
December
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1487/2013-6/1.2.2
Doplnená
0,00 € Punkchart films s.r.o. Audiovizuálny fond
24.
Marec
2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2014
Doplnená
1 400,00 € Milena Černáková Záchranná zdravotná služba Bratislava
2.
Marec
2011
Zmluva o servisnej činnosti
H/11/0012/104
Doplnená
0,00 € Siemens s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
13.
Máj
2020
Dohoda číslo: 20/02/54E/860 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 4 (B)
20/02/54E/860
Doplnená
0,00 € Tomáš Ondrovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
27.
September
2012
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1251
Doplnená
0,00 € Tomáš Gábriš Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
25.
Marec
2014
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
044/§ 51/2014
Doplnená
0,00 € Mesto Hanušovce nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
11.
Október
2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
CRZč.6549/2017/LSR
Doplnená
0,00 € Lucia Bariaková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
6.
September
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
SMS/20/2019-ZS
Doplnená
2 225,00 € Gábor Németh Univerzita J. Selyeho
19.
Február
2020
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
SNM-MT-INÉ-2020/214
Doplnená
0,00 € Mgr. Andrej Bendík, PhD. Slovenské národné múzeum
14.
November
2016
Nájomná zmluva
61-2016
Doplnená
17,00 € M.V. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
1.
Február
2016
Mandátna zmluva
106/2016
Doplnená
820,00 € PhDr. Jana Juráňová Divadelný ústav
30.
November
2011
Nájomná zmluva č. 204-08-Nn-2011
CRZ 8320-2011-LSR
Doplnená
34,10 € Emil Šulavík, Pov. Bystrica Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
23.
Október
2014
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
122/§ 51/2014
Doplnená
0,00 € Obec Čičava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
10.
Apríl
2018
Kúpna zmluva č. 1/1/II.Q.2018
3171-2018-LSR
Doplnená
10 900,00 € VACULKOVA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
17.
August
2020
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
316/2020
Doplnená
0,00 € Abbott Medical (St.Paul) Ministerstvo zdravotníctva SR
4.
Február
2013
Kúpna zmluva
KZ 0629/2012/TIP
Doplnená
451,41 € Verčíková Zita Mgr. Železnice Slovenskej republiky
27.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/268
Doplnená
0,00 € LEJA spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
2.
Január
2017
Kolektívna zmluva v štátnej službe na rok 2017
OÚ-225-16/2016
Doplnená
0,00 € Odbory štátnych zamestnancov obrany Služpbný úrad Ministerstvo obrany
18.
December
2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
86-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BTK - bývanie, teplo, klimatizáca s.r.o.