Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Jún
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5/ § 56/ 2014
Doplnená
0,00 € Jaroslav Kaščák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
10.
Február
2020
Dohoda o zabezpečení odbornej zdravotníckej praxe v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR
14-2020
Doplnená
0,00 € MUDr. Michal Žolna Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
14.
August
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
91/106101/2018
Doplnená
40,00 € Ing. Marek Kasina, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
8.
Jún
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/3917
Doplnená
0,00 € Mgr. Peter Kočiš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
Máj
2019
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1047-2019-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra S-Power Energies, s.r.o.
4.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
554/2019/KGR
Doplnená
3 000,00 € Ing. Karol Vosátko Slovak Business Agency
21.
Január
2014
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-štúdium
ERA2013/SMS-32
Doplnená
2 255,00 € Richard Čecho Akadémia umení v Banskej Bystrici
27.
Apríl
2020
Dohoda číslo: 20/31/54E/404 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
20/31/54E/404
Doplnená
0,00 € Ing. Michal Beracko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
12.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/54E/1236
Doplnená
0,00 € Dušan Gombala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
14.
December
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle
20/01/54E/7318
Doplnená
0,00 € Monika Rácová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
25.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/4236
Doplnená
0,00 € Mgr. art. Helena Pohánková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
November
2012
Licenčná zmluva, 3D model územia na účely SHM 2011
2178/2012
Doplnená
456 402,00 € Geodis Slovakia, s.r.o. Slovenská správa ciest
18.
August
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.061TN090094
061TN090094
Doplnená
50 000,00 € Bc. Lukáš Kováč Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Október
2015
Zmluva o nájme LP č. 124-08-Nn-2015
CRZ 5733-2015-LSR
Doplnená
50,85 € Juraj Ciesar, Trenčín Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
23.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A
20/41/54E/7467
Doplnená
0,00 € CASSTEL s.r.o. Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
December
2013
Kolektívna zmluva Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na rok 2014
553/2013
Doplnená
0,00 € Rada ZO OZ PŠaV pri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
8.
Október
2019
Dohoda č. 19/37/051/309 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Dohoda č. 19/37/051/309
Doplnená
0,00 € EZO.sk, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
3.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-361-02414
19-361-02414
Doplnená
7 632,00 € Mgr. Lívia Flachbartová, PhD. Fond na podporu umenia
23.
Marec
2012
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu „Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite“
275/2012
Doplnená
45 765,00 € Poradňa pre občianske a ľudské práva Úrad vlády SR
9.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-141-03175
17-141-03175
Doplnená
2 649,00 € Mgr. art. Rastislav Sedlačík, ArtD. Fond na podporu umenia