Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
Jún
2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu P. Stiller
Doplnená
0,00 € Pavel Stiller Gymnázium bilingválne Žilina
4.
Február
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso
21/39/54E/66
Doplnená
0,00 € Michal Neila Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
16.
Marec
2020
Dohoda č. 20/22/060/91 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopln
20/22/060/91
Doplnená
7 192,60 € Jana Tkáčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
6.
November
2012
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie vzdelania
KRPZ-BA_ZM_OOO-475-006-2012_2012
Doplnená
1 930,82 € Bc. František Sentivan Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
7.
November
2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00721
TN00721
Doplnená
227 923,93 € Ing. Rastislav Trebatický Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
21/43/54E/362
Doplnená
0,00 € Petr Bradáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
19.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7409
Doplnená
0,00 € ECO Technologies, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
August
2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A7827154
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
26.
Jún
2014
"D O H O D A o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
55/§52/2014
Doplnená
0,00 € Obec Vyšný Žipov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
14.
August
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-141-03405
17-141-03405
Doplnená
2 649,00 € MgA. Patrik Kriššák Fond na podporu umenia
27.
Jún
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5/ § 56/ 2014
Doplnená
0,00 € Jaroslav Kaščák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
10.
Február
2020
Dohoda o zabezpečení odbornej zdravotníckej praxe v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR
14-2020
Doplnená
0,00 € MUDr. Michal Žolna Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
14.
August
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
91/106101/2018
Doplnená
40,00 € Ing. Marek Kasina, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
8.
Jún
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/3917
Doplnená
0,00 € Mgr. Peter Kočiš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29.
Máj
2019
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1047-2019-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra S-Power Energies, s.r.o.
4.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
554/2019/KGR
Doplnená
3 000,00 € Ing. Karol Vosátko Slovak Business Agency
21.
Január
2014
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-mobilita študenta-štúdium
ERA2013/SMS-32
Doplnená
2 255,00 € Richard Čecho Akadémia umení v Banskej Bystrici
27.
Apríl
2020
Dohoda číslo: 20/31/54E/404 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2
20/31/54E/404
Doplnená
0,00 € Ing. Michal Beracko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
12.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
20/33/54E/1236
Doplnená
0,00 € Dušan Gombala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
14.
December
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle
20/01/54E/7318
Doplnená
0,00 € Monika Rácová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava