Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Október
2011
Zmluva o dielo č. 2011/184 - na rozvoj systému IIS / SAP
6400000299
Doplnená
1 793 000,00 € Beset, spol. s r.o., Soimco s. r. o., SEVITECH a.s. ÚIA
22.
November
2018
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
18/31/52A/368
Doplnená
0,00 € Materská škola ,Rožňavská 29/854,Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí služieb Akcelerátora
43/2020/AP
Doplnená
0,00 € Veronika Nuss Slovak Business Agency
14.
September
2016
Nájomná zmluva č.j. ZML 1528/2016
5360/2016/LSR
Doplnená
40,00 € Ing. Vladimír Jakubáč a Ing. Beata Jakubáčová r. Hunáková Lesy SR š.p. OZ Smolenice
18.
Jún
2018
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1008-2018-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Šimurda s.r.o.
2.
Máj
2013
Zmluva poskytovaní odborných služieb č. 100/02/2013
54/2013
Doplnená
0,00 € MUDr. Denis Valent, PhD. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
21/43/54E/181
Doplnená
0,00 € Roland Čičák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
31.
Október
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚVTOSaÚVV-2-25/32-2011
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby v Leopoldove Marián Chatrnuch STAVMONT
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci
ÚVTOS-1-2/1-2012
Doplnená
0,00 € ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou BT DOMINIK
6.
Máj
2013
Rámcová zmluva č. 1/3299/2013
3526/2013/LSR
Doplnená
0,00 € OZ Semenoles Lipt. Hrádok Brezina – pozemkové spoločenstvo Švábovce
4.
Jún
2020
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu P. Stiller
Doplnená
0,00 € Pavel Stiller Gymnázium bilingválne Žilina
4.
Február
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso
21/39/54E/66
Doplnená
0,00 € Michal Neila Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
16.
Marec
2020
Dohoda č. 20/22/060/91 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopln
20/22/060/91
Doplnená
7 192,60 € Jana Tkáčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
6.
November
2012
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie vzdelania
KRPZ-BA_ZM_OOO-475-006-2012_2012
Doplnená
1 930,82 € Bc. František Sentivan Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
7.
November
2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00721
TN00721
Doplnená
227 923,93 € Ing. Rastislav Trebatický Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
21/43/54E/362
Doplnená
0,00 € Petr Bradáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
19.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7409
Doplnená
0,00 € ECO Technologies, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
August
2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A7827154
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
26.
Jún
2014
"D O H O D A o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
55/§52/2014
Doplnená
0,00 € Obec Vyšný Žipov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
14.
August
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-141-03405
17-141-03405
Doplnená
2 649,00 € MgA. Patrik Kriššák Fond na podporu umenia