Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2014
Zmluva o nájme parkovacieho státia
52/2014
Doplnená
720,00 € MUDr.Sýkora František Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
30. Október 2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
TKSl – 17 - 106/2020
Doplnená
113,94 € Martin KRAJNIK Ministerstvo obrany SR
11. Február 2013
Kúpna zmluva
KZ 0551/2012/TIP
Doplnená
1 014,53 € Škrobánková Jozefína Železnice Slovenskej republiky
4. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ZSS AMBRA na roky 2023-2025
01042023 - dod. č. 1
Doplnená
0,00 € Odborová organizácia pri ZSS AMBRA Lučenec Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
12. December 2011
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
95/2011/AH
Doplnená
3 000,00 € fyzická osoba Slovenské centrum dizajnu
18. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
D1/911339968
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
5. September 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061BA090032
061BA090032
Doplnená
50 000,00 € Ing. Katarína Kolenová Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Apríl 2013
"D O H O D A o poskytnutí fin. príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13/52/2013
Doplnená
0,00 € Obec Žalobín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29. September 2011
Nájomná zmluva č. 155-08-Nn-2011
CRZ 6933-2011-LSR
Doplnená
8,30 € Matilda Koleková, Orlové Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
19. November 2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
2021/6200/5136
Doplnená
23 584,80 € Zentralantstalt fűr Meteorologie und Geodynamik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
25. November 2022
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 113/2022-STM
113/2022-STM
Doplnená
0,00 € JVS GROUP s.r.o. Slovenské technické múzeum
7. Apríl 2022
Rámcová dohoda
SŠ-0017/0665/2022
Doplnená
38 866,25 € CIMBAĽÁK s.r.o. Spojená škola D. Tatarku, Poprad
29. Júl 2013
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
57/§ 50j/2013
Doplnená
0,00 € Obec Kvakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
23. Apríl 2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/75
Doplnená
0,00 € Obec Duplín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
10. Máj 2019
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
107/2019
Doplnená
0,00 € CardioFocus, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
10. Jún 2013
Zmluva o publikácii, tlači a distribúcii monografií z dejín umenia v anglickom jazyku
EDUKS 6/2013
Doplnená
0,00 € Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Ústav dejín umenia, Slovenská akadémia vied
5. Máj 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc” – Opatrenie č. 2
20/39/54E/243
Doplnená
0,00 € Pavel Verba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
31. Január 2022
Rámcová kúpna zmluva
110/2021
Doplnená
29 645,92 € SLOVPAP Slovakia, s.r.o. Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
17. Október 2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
102/16
Doplnená
300,00 € Felix Albu Výskumná agentúra
21. September 2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041J010
Doplnená
0,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky