Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
November
2018
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
18/31/52A/368
Doplnená
0,00 € Materská škola ,Rožňavská 29/854,Rimavská Sobota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
30.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí služieb Akcelerátora
43/2020/AP
Doplnená
0,00 € Veronika Nuss Slovak Business Agency
14.
September
2016
Nájomná zmluva č.j. ZML 1528/2016
5360/2016/LSR
Doplnená
40,00 € Ing. Vladimír Jakubáč a Ing. Beata Jakubáčová r. Hunáková Lesy SR š.p. OZ Smolenice
18.
Jún
2018
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1008-2018-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Šimurda s.r.o.
2.
Máj
2013
Zmluva poskytovaní odborných služieb č. 100/02/2013
54/2013
Doplnená
0,00 € MUDr. Denis Valent, PhD. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
1.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
21/43/54E/181
Doplnená
0,00 € Roland Čičák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
31.
Október
2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ÚVTOSaÚVV-2-25/32-2011
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby v Leopoldove Marián Chatrnuch STAVMONT
10.
Január
2012
Zmluva o spolupráci
ÚVTOS-1-2/1-2012
Doplnená
0,00 € ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou BT DOMINIK
6.
Máj
2013
Rámcová zmluva č. 1/3299/2013
3526/2013/LSR
Doplnená
0,00 € OZ Semenoles Lipt. Hrádok Brezina – pozemkové spoločenstvo Švábovce
4.
Február
2021
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso
21/39/54E/66
Doplnená
0,00 € Michal Neila Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
16.
Marec
2020
Dohoda č. 20/22/060/91 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopln
20/22/060/91
Doplnená
7 192,60 € Jana Tkáčová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
6.
November
2012
Dohoda o spôsobe úhrady nákladov vynaložených na získanie vzdelania
KRPZ-BA_ZM_OOO-475-006-2012_2012
Doplnená
1 930,82 € Bc. František Sentivan Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
7.
November
2012
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00721
TN00721
Doplnená
227 923,93 € Ing. Rastislav Trebatický Pôdohospodárska platobná agentúra
22.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
21/43/54E/362
Doplnená
0,00 € Petr Bradáč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
19.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7409
Doplnená
0,00 € ECO Technologies, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
August
2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A7827154
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
26.
Jún
2014
"D O H O D A o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
55/§52/2014
Doplnená
0,00 € Obec Vyšný Žipov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
14.
August
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-141-03405
17-141-03405
Doplnená
2 649,00 € MgA. Patrik Kriššák Fond na podporu umenia
27.
Jún
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5/ § 56/ 2014
Doplnená
0,00 € Jaroslav Kaščák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
10.
Február
2020
Dohoda o zabezpečení odbornej zdravotníckej praxe v rámci Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR
14-2020
Doplnená
0,00 € MUDr. Michal Žolna Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave