Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Október
2017
Zmluva o nájme domu-bytu
1489/2017/LSR
Doplnená
0,00 € Gontkovič Peter LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
16.
December
2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
179-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra TMC Servis s.r.o.
10.
Júl
2017
ND spaľovacích motorov pre dieselové železničné vozidlá
29674/1/2016-O8
Doplnená
0,00 € Ing. Petr Liška - D-MOTOR Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
4.
Október
2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
385/2018
Doplnená
370,00 € Donald Weber Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
16.
November
2016
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1637
Doplnená
0,00 € Ing. Tomáš Čejka Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
27.
Február
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena - 10084/6332/2017
2481/6332/2017
Doplnená
6 700,00 € SLOVNAFT, a. s. Slovenská správa ciest, Bratislava
13.
Júl
2017
Zmluva o nájme LP č. 484-08-Nn-2017
CRZ 4485-2017-LSR
Doplnená
0,00 € Eva Gabajová Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
5.
Február
2014
Zmluva o nájme parkovacieho státia
52/2014
Doplnená
720,00 € MUDr.Sýkora František Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
30.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
TKSl – 17 - 106/2020
Doplnená
113,94 € Martin KRAJNIK Ministerstvo obrany SR
11.
Február
2013
Kúpna zmluva
KZ 0551/2012/TIP
Doplnená
1 014,53 € Škrobánková Jozefína Železnice Slovenskej republiky
12.
December
2011
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
95/2011/AH
Doplnená
3 000,00 € fyzická osoba Slovenské centrum dizajnu
18.
Marec
2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
D1/911339968
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
5.
September
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061BA090032
061BA090032
Doplnená
50 000,00 € Ing. Katarína Kolenová Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2013
"D O H O D A o poskytnutí fin. príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13/52/2013
Doplnená
0,00 € Obec Žalobín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
September
2011
Nájomná zmluva č. 155-08-Nn-2011
CRZ 6933-2011-LSR
Doplnená
8,30 € Matilda Koleková, Orlové Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
7.
Apríl
2022
Rámcová dohoda
SŠ-0017/0665/2022
Doplnená
38 866,25 € CIMBAĽÁK s.r.o. Spojená škola D. Tatarku, Poprad
29.
Júl
2013
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
57/§ 50j/2013
Doplnená
0,00 € Obec Kvakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
23.
Apríl
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/75
Doplnená
0,00 € Obec Duplín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
10.
Máj
2019
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
107/2019
Doplnená
0,00 € CardioFocus, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
Jún
2013
Zmluva o publikácii, tlači a distribúcii monografií z dejín umenia v anglickom jazyku
EDUKS 6/2013
Doplnená
0,00 € Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Ústav dejín umenia, Slovenská akadémia vied