Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Február
2014
Zmluva o nájme parkovacieho státia
52/2014
Doplnená
720,00 € MUDr.Sýkora František Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
30.
Október
2020
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
TKSl – 17 - 106/2020
Doplnená
113,94 € Martin KRAJNIK Ministerstvo obrany SR
11.
Február
2013
Kúpna zmluva
KZ 0551/2012/TIP
Doplnená
1 014,53 € Škrobánková Jozefína Železnice Slovenskej republiky
12.
December
2011
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
95/2011/AH
Doplnená
3 000,00 € fyzická osoba Slovenské centrum dizajnu
18.
Marec
2016
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
D1/911339968
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
5.
September
2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061BA090032
061BA090032
Doplnená
50 000,00 € Ing. Katarína Kolenová Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Apríl
2013
"D O H O D A o poskytnutí fin. príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13/52/2013
Doplnená
0,00 € Obec Žalobín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
September
2011
Nájomná zmluva č. 155-08-Nn-2011
CRZ 6933-2011-LSR
Doplnená
8,30 € Matilda Koleková, Orlové Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
29.
Júl
2013
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
57/§ 50j/2013
Doplnená
0,00 € Obec Kvakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
23.
Apríl
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/75
Doplnená
0,00 € Obec Duplín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
10.
Máj
2019
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
107/2019
Doplnená
0,00 € CardioFocus, Inc. Ministerstvo zdravotníctva SR
10.
Jún
2013
Zmluva o publikácii, tlači a distribúcii monografií z dejín umenia v anglickom jazyku
EDUKS 6/2013
Doplnená
0,00 € Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Ústav dejín umenia, Slovenská akadémia vied
5.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc” – Opatrenie č. 2
20/39/54E/243
Doplnená
0,00 € Pavel Verba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
17.
Október
2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
102/16
Doplnená
300,00 € Felix Albu Výskumná agentúra
7.
November
2014
KOLEKTÍVNA ZMLUVA pre zamestnancov Zoologickej záhrady Bojnice na rok 2014
KZ-2014
Doplnená
0,00 € ZV odborov Zoologická záhrada Bojnice
5.
Marec
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-143-01078
20-143-01078
Doplnená
1 800,00 € Mgr.art Eva Moflárová, ArtD Fond na podporu umenia
26.
Január
2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
Dohoda č. 18/07/51A2/1
Doplnená
2 775,00 € MAESTRO SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
13.
Január
2014
Kúpna zmluva č. 38/2014
CRZ 55/2014/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica VELM, spol. s r.o.
27.
Marec
2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
Z/342/2019-2022/09/02
Doplnená
0,00 € Mária Poništová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina
6.
Máj
2020
DOHODA číslo: 20/41/54E/2338 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/2338
Doplnená
0,00 € TEMPUS IMMO, a. s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice