Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Júl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7120
Doplnená
0,00 € Sheridan, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Júl 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7071
Doplnená
0,00 € X 1 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Október 2013
Poistná zmluva
411 017 700
Doplnená
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
7. Január 2015
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
A2243525
Doplnená
97,20 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
15. Február 2023
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
Zmluva 32/2023/OD
Doplnená
291,71 € Marián Paľko Prešovský samosprávny kraj
15. December 2016
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon
93/2016-A
Doplnená
408,00 € Mgr. Martina Dočekalová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
16. December 2016
Zmluva o nájme LP č. 963-08-Nn-2016
CRZ 8175-2016-LSR
Doplnená
0,00 € Ing. Eva Hričovská Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
22. Január 2016
Zmluva o preplácaní poukážok
514-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra ELMAPO, s.r.o.
11. September 2020
Zmluva o klinickom skúšaní
POZ 352/2020
Doplnená
0,00 € Comac Medical Ltd. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
30. August 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-433-04852
19-433-04852
Doplnená
5 220,00 € Mgr. Angela Czintelová Fond na podporu umenia
3. August 2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7146
Doplnená
0,00 € Ladislav Tóth - SOUND SERVIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
2. November 2021
Špecifikácia periodika a cena
Z - 22/06 D - 66/21
Doplnená
3,00 € Slovenská pošta Literárne informačné centrum
5. December 2022
Dohoda o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok ev. č. 271/2022
271/2022
Doplnená
0,00 € Jakub Hulvan Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Január 2014
Zmluva
013/2014
Doplnená
200,00 € Mgr. Jana Geržová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
9. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4348/2014/4.6.2
MK-4348/2014/4.6.2
Doplnená
4 000,00 € Mgr.art. Simona Janišová Ministerstvo kultúry SR
8. Jún 2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2426 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
20/03/54E/2426
Doplnená
0,00 € Mgr. Sylvia Krivošíková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
4. December 2013
Zmluva o poskytovaní odborných služieb č. 100/10/2013
100/10/2013
Doplnená
0,00 € MUDr. Andrea Baloghová Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
16. November 2011
Nájomná zmluva č. 199-08-Nn-2011
CRZ 8101-2011-LSR
Doplnená
37,60 € Antónia Staňová, Lužianky Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
20. Marec 2012
Nájomná zmluva
207/6353/2012
Doplnená
1 955,07 € AF Slovenská správa ciest
5. Apríl 2023
Licenčná zmluva
124/2023
Doplnená
0,00 € Zbončák Peter Divadelný ústav