Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
September
2020
Zmluva o klinickom skúšaní
POZ 352/2020
Doplnená
0,00 € Comac Medical Ltd. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
30.
August
2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-433-04852
19-433-04852
Doplnená
5 220,00 € Mgr. Angela Czintelová Fond na podporu umenia
3.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7146
Doplnená
0,00 € Ladislav Tóth - SOUND SERVIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
2.
November
2021
Špecifikácia periodika a cena
Z - 22/06 D - 66/21
Doplnená
3,00 € Slovenská pošta Literárne informačné centrum
21.
Január
2014
Zmluva
013/2014
Doplnená
200,00 € Mgr. Jana Geržová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
9.
Máj
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4348/2014/4.6.2
MK-4348/2014/4.6.2
Doplnená
4 000,00 € Mgr.art. Simona Janišová Ministerstvo kultúry SR
8.
Jún
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2426 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
20/03/54E/2426
Doplnená
0,00 € Mgr. Sylvia Krivošíková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
4.
December
2013
Zmluva o poskytovaní odborných služieb č. 100/10/2013
100/10/2013
Doplnená
0,00 € MUDr. Andrea Baloghová Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
16.
November
2011
Nájomná zmluva č. 199-08-Nn-2011
CRZ 8101-2011-LSR
Doplnená
37,60 € Antónia Staňová, Lužianky Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
20.
Marec
2012
Nájomná zmluva
207/6353/2012
Doplnená
1 955,07 € AF Slovenská správa ciest
21.
December
2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
16/07/050/8
Doplnená
4 180,80 € walltop, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
14.
Január
2022
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/C/876-2022
Doplnená
0,00 € František Jablčník NŠC
20.
Apríl
2015
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení štúdia pre zahraničných študentov
LF – 40/2015
Doplnená
11 000,00 € Universal College, Ltd. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
21.
November
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
116/2019-A
Doplnená
360,00 € Mgr. Lucia Ološtiaková, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
4.
Marec
2016
Zmluva o zabezpečení študijnej návštevy v Nansen Center for Peace and Dialogue v Lillehammeri
62/2016
Doplnená
0,00 € Mgr. Monika Moravčíková Štátny pedagogický ústav
11.
November
2015
Zmluva o dielo
168/PTU/ZoD/2015
Doplnená
9 467,00 € CHIRAMEX,s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
25.
August
2017
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC111-2016-15/01
Doplnená
1 258 895,37 € DOPABAL s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
8.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/13/54E/661
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Pavol Masteš
27.
September
2012
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1253
Doplnená
0,00 € Eva Pagáčová Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
31.
Január
2013
Zmluva o praktickej výučbe
ZML 21/2013 RE
Doplnená
0,00 € Ambulancia všeobecného lekára Katolícka univerzita v Ružomberku