Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
Dohoda č. 21_36_54E_1245
Doplnená
0,00 € František Čupka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27.
Marec
2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
Z/344/2019-2022/09/01
Doplnená
0,00 € SAP wine & forestry LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina
2.
Jún
2020
Dohoda o vykonaní opatrení SPODaSK ambulantnou a terénnou formou v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany
11/2020
Doplnená
0,00 € Margita Popélyová Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
11.
Február
2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01682
PR01682
Doplnená
99 131,56 € Ján Dorko Pôdohospodárska platobná agentúra
4.
August
2014
DOHODA číslo 48/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
48/§51/2014
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
7.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/401
Doplnená
0,00 € Milan Hančák - MRIP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-420-02003
21-420-02003
Doplnená
3 276,00 € Bc. Gábor Juhász Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
11.
Júl
2011
Kúpna zmluva č. 161-3 08-11 R
CRZ 5617-2011-LSR
Doplnená
1 664,00 € Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica Viliam Lukáň - VIERI, Valaská Belá
23.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7047
Doplnená
0,00 € Ing. Valér Pavlík - FUN PARK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5.
Marec
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300036
1300036
Doplnená
49 871,46 € Liptovský Peter Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Január
2017
Dohoda o zverení referentského vozidla zamestnancovi
R-386/2017
Doplnená
0,00 € Ing. Jozef Zverko, PhD. Technická univerzita vo Zvolene
30.
December
2021
Príkazná zmluva
20211227_ustarch_jurkiewiczova
Doplnená
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied
8.
Marec
2013
Kúpna zmluva
KZ 0226/2012/TIP
Doplnená
4,32 € Lazarová Zuzana Železnice Slovenskej republiky
21.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.4(A) podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
D 20_40_54E_1060
Doplnená
0,00 € Roman Burjak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
21.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku projekt"Prvá pomoc"- op.4B
20/33/54E/1434
Doplnená
0,00 € Michaela Ďürkyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
5.
Február
2020
Agreement on Providing Financial Support for Study between Programme and Partner Countries for the Academic Year 2019/2020 Agreement No. 3/2019/2020
UPJŠ - 87/2020
Doplnená
3 502,00 € Daria Dolhopolova Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24.
Apríl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_20_40_54E_368
Doplnená
0,00 € Zuzana Vodilová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
9.
Január
2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1271
Doplnená
0,00 € Pavol Valachovič Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
24.
Apríl
2020
Dohoda č.20/41/54E/866 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č.20/41/54E/866
Doplnená
0,00 € Pavol Kočiš - RAMKO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
25.
September
2018
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
18/31/52A/286
Doplnená
0,00 € Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota