Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 34/62/2018/01
Zmluva o ubytovaní č. 34/62/2018/01
Doplnená
1 430,00 € Olena V y s h n e v e t s k a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
21.
Apríl
2020
Dohoda č. 20/05/54E/20 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/05/54E/20
Doplnená
0,00 € GAVIX s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
10.
Október
2018
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 798/18
798/18
Doplnená
0,00 € Attila Bende, Erika Bendeová Pôdohospodárska platobná agentúra
5.
Jún
2014
ZMLUVA č. 104/2014-141
4095-2014-lsr
Doplnená
13,61 € Ľubomír Ďura LESY SR, š.p., OZ Kriváň
17.
Jún
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_1718
Doplnená
0,00 € Ľuboš Leško Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
18.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/41/54E/4022
Doplnená
0,00 € Tomašíková Jarmila Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
17.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/41/54E/5907 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/5907
Doplnená
0,00 € CHRISTAL, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
December
2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
418-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Rastislav Novák - TZB-spiš
14.
September
2017
Dohoda o spolupráci
445/2017
Doplnená
0,00 € Liečebno - výchovné sanatórium Detský domov Škovránok
20.
September
2013
Zmluva o výkone funkcie
12
Doplnená
0,00 € Viera Krakovská Recyklačný fond
5.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/7567
Doplnená
0,00 € Václav Špišák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Marec
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.042BB080068
042BB080068
Doplnená
992 540,59 € Beata Janštová Pôdohospodárska platobná agentúra
23.
Apríl
2018
Opravy ND ŽKV - dvojkolí
16913/1/2017-O8
Doplnená
0,00 € ŽOS Vrútky, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
22.
December
2011
Dodatok č. 6 k Flotilovej poistnej zmluve č. 8080038055
Z-665/2011
Doplnená
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
23.
Február
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
251/2012
Doplnená
0,00 € Ethicon Sarl Ministerstvo zdravotníctva SR
5.
Apríl
2011
nájomná zmluva
NZ/15/2011
Doplnená
0,00 € MUDr.Mária Maximová Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
29.
Júl
2014
DOHODA na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
43/§ 52a/2014
Doplnená
0,00 € Obec Prosačov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
31.
December
2013
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
GR ZVJS 9-87/32-2013
Doplnená
0,00 € Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Jozef Chrenko
17.
Október
2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 39/1819
9013/0355/18
Doplnená
3 657,00 € Ing. Filip Bránický Slovenská technická univerzita v Bratislave
14.
September
2012
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
127/2012/UVLF
Doplnená
4 800,00 € Nikola Wolaschková Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach