Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Marec
2013
Zmluva o nájme LP č. 21-08-Nn-2013
CRZ 2238-2013-LSR
Doplnená
3,01 € Miroslav Hodoško, Lazy pod Makytou Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
22.
November
2019
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
123/2019-A
Doplnená
360,00 € Mgr. Ľubomír Lábaj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
7.
Jún
2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 144/2016-2/1.5
Doplnená
0,00 € Artichoke s.r.o. Audiovizuálny fond
24.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/41/54E/3013
Doplnená
0,00 € Broniševský Henrich, Mgr. art Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
Apríl
2020
Dohoda č. 20/25/54E/139 v rámci NP "Prvá pomoc" - opatrenie č. 2
20/25/54E/139
Doplnená
0,00 € Michal Legíň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
30.
Január
2013
Kúpna zmluva
KZ 0301/2012/TIP
Doplnená
178,72 € Mintál Michal Železnice Slovenskej republiky
29.
Apríl
2020
Dohoda číslo: 20/31/54E/414 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/31/54E/414
Doplnená
0,00 € Bernardína Szőkeová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
8.
Január
2018
Elektrické spotrebiče na ŽKV
20281/1/2017-S81
Doplnená
6 933,60 € Backer ELTOP, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
30.
November
2011
Nájomná zmluva č. 205-08-Nn-2011
CRZ 8321-2011-LSR
Doplnená
48,96 € Jozef Kallo, Plevník - Drienové Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
10.
Jún
2019
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní štúdia pre zahraničných študentov
LF – 77/2019
Doplnená
11 000,00 € Talento Comum, Lda. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
28.
September
2012
Rámcová dohoda pre časť 6. OZ Prievidza č.21/2012
CRZč.7535/2012/LSR
Doplnená
0,00 € Viacerí predávajúci LESY Slovenskej republiky, š. p.
31.
Január
2014
Kolektívna zmluva na rok 2014 pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme MPSVR SR
6016/2014-M_OÚ
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskejrepubliky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10.
Marec
2015
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-008-2015-NJ_2015
Doplnená
2 059,22 € Jozef Poliak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24.
Február
2022
Zmluva o podnájme bytu č.2/2022
10-926/22
Doplnená
0,00 € Stanislav Rusyn Štátne divadlo Košice
16.
December
2013
Dodatok č. 1/2013 k Zmluve o nájme č. 136/2010/UVLF
Dodatok č. 1 k Zmluve č.j.: 136/2010/UVLF
Doplnená
0,00 € Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM, NUBIUM s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 4 (B)
20/23/54E/1144
Doplnená
0,00 € Helena Račková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
23.
August
2012
Nájomná zmluva č. 347-08-Nn-2012
CRZ 6621-2012-LSR
Doplnená
9,29 € Anna Pagáčová, Veľké Košecké Podhradie Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
27.
November
2017
Licenčná zmluva a zmluva o prevode práv
4/2017/Z
Doplnená
0,00 € Michaela Hamiary Janotová Tlačová agentúra Slovenskej republiky
9.
September
2014
Dohoda o prehĺbení kvalifikácie
789-111/2014
Doplnená
2 772,00 € Bc. Filip Varga Geodetický a kartografický ústav Bratislava
20.
November
2015
Zmluva o nájme pozemkov
CPBA-ON-1-039-2015-NJ
Doplnená
0,00 € Obec Limbach Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky