Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
5.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu ,,Prvá pomoc” – Opatrenie č. 2
20/39/54E/954
Doplnená
0,00 € MUDr. Ingrid Jakubová, kardiológia, vnútorné lekárstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
September
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
40/2018-A
Doplnená
1 300,00 € Mgr. Monika Kulcsárová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
3.
Máj
2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla
ZM24000011
Doplnená
54 840,00 € Tepláreň Košice, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
8.
November
2012
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
580/UNB/2012
Doplnená
53,56 € Iveta Vešturová Univerzitná nemocnica Bratislava
8.
November
2012
PROGRAMOVÁ DOHODA o financovaní Programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“
1968/2012
Doplnená
12 463 750,00 € Výbor pre finančný mechanizmus založený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom Úrad vlády SR
13.
Apríl
2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 154/815691/2015/ELHAMO
Doplnená
0,00 € Jolana Tóthová Železnice Slovenskej republiky
5.
Október
2017
Dohoda o vedení služobného motorového vozidla
ZML-37/2017
Doplnená
0,00 € zamestnanec Protimonopolný úrad SR
13.
November
2012
Zmluva o nájme LP č. 406-08-Nn-2012
CRZ 8888-2012-LSR
Doplnená
36,77 € Martina Beňová, Dubnica nad Váhom Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
9.
Október
2014
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
436/UNB/2014
Doplnená
133,29 € Karol Šomogyi Univerzitná nemocnica Bratislava
27.
Jún
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa §56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
17/39/056/9
Doplnená
0,00 € RaR DESIGN, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
12.
Január
2015
AGREEMENT to Participate in the Prague Quadrennial 2015
90/2014
Doplnená
0,00 € Arts and Theatre Institute /Institu umění- Divadelní ústav Praha Divadelný ústav
18.
Január
2013
Kúpna zmluva
KZ 0129/2012/TIP
Doplnená
240,08 € Hudecová Anna Železnice Slovenskej republiky
21.
Január
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01388
PR01388
Doplnená
57 759,60 € Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Údol Pôdohospodárska platobná agentúra
12.
Máj
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_691
Doplnená
0,00 € Mária Daridová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
12.
August
2011
DODATOK č. 01
č. Z2711023056201
Doplnená
0,00 € ON Semiconductor Slovakia, a.s. Sociálna implementačná agentúra
14.
Október
2014
Zmluva o nájme lesných pozemkov 3397-Nn032/OZ02-2014
6773/2014/LSR
Doplnená
0,00 € Pozemkové spoločenstvo - Lesné pozemkové spoločenstvo Hubina a Pozemkové spoločenstvo - Urbárske pozemkové spoločenstvo v Hubine Lesy SR š.p. OZ Smolenice
11.
Február
2011
DODATOK č. DOD/01-2011//281/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130389 zo dňa 07.09.2010
DOD/01-2011//281/2010-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Sačurov Fond sociálneho rozvoja
16.
Apríl
2019
Zmluva o primeranom znášaní nákladov
2551/037/2019
Doplnená
0,00 € Centraleuropean Biotech Institut, s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
16.
Máj
2017
Príkazná zmluva
129/2017-2060-2010
Doplnená
1 564,00 € Mgr. art. Polina Chelemendiková Ministerstvo hospodárstva SR
25.
Január
2019
Zmluva o dielo
LF – 19/2019
Doplnená
29 658,54 € LDanTech s.r.o. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach