Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Marec
2012
Nájomná zmluva
30803/NZ-060/2012/Valaliky/0896/GorJa
Doplnená
241,28 € MK Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Apríl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_20_40_54E_117
Doplnená
0,00 € Jozef Halanda - AddArt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
20.
Máj
2020
D O H O D A číslo: 20/22/54E/1237 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/22/54E/1237
Doplnená
0,00 € Mgr. Alexandra Devečková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
28.
December
2021
Príkazná zmluva
20211227_hu_lysy
Doplnená
0,00 € doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. Slovenská akadémia vied
21.
Október
2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ ZM_SSMP-OMP-213-3/2016_2016
Doplnená
40 000,00 € Mgr. Mário Godál Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
7.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/39/54E/238
Doplnená
0,00 € Peter Seewald - WALDES Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
11.
Marec
2020
Dohoda č. 20/22/060/78 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a dopln
20/22/060/78
Doplnená
14 385,12 € TOMIRTECH s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
18.
November
2014
Modernizáciou infraštruktúry k vyššej kvalite vzdelávania v zdravotníctve
073/2013/5.1/OPVaV
Doplnená
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
2.
Máj
2013
Zmluva o poskytovaní odborných služieb č. 100/03/2013
55/2013
Doplnená
0,00 € Doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc, MPH Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
20.
September
2018
Kúpna zmluva 60/2018 - poľnohospodárska pôda
60/18
Doplnená
658,00 € Borovičková Klaudia r. Vargová Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
19.
Júl
2011
Nájomná zmluva č. 49-08-Nn-2011
CRZ 5834-2011-LSR
Doplnená
36,29 € Ľubomíra Slaninková, Udiča Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
3.
Január
2013
Rámcová dohoda č. R/2/2013-2016/11/02
71/2013/LSR
Doplnená
0,00 € Lesbora s.r.o., Martin Pňaček, Miroslav Golák, Ján Šimurdiak, Pavol Fidrík, Peter Mlynarčík, Vladimír Masničák, Pinus Slovakia s.r.o., M&MKa s.r.o., Jozef Ďubašák LESY SR, š.p. OZ Námestovo
25.
Apríl
2014
Memorandum of Agreement
134/Č/2014
Doplnená
2 000,00 € Jonathan Littell c/a Andrew Nurnberg Associates International Limited Slovenské národné divadlo
4.
Február
2020
Zmluva o ubytovaní č. 09/61/2020/01
Zmluva o ubytovaní č. 09/61/2020/01
Doplnená
400,00 € Olesia Pushnina Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SZU
5.
Apríl
2019
Zmluva o používaní poľovne upotrebiteľného psa
63/2019/UVLF
Doplnená
200,00 € doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11.
Júl
2012
Nájomná zmluva č. 297-08-Nn-2012
CRZ 5174-2012-LSR
Doplnená
13,24 € Mária Šlesarová, Košeca Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
3.
December
2015
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ ZM_SSMP-OMP-459-3/2015_2015
Doplnená
30 000,00 € Mgr. Petronela Miženková Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR
10.
August
2017
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-13/2017/18
Doplnená
2 002,00 € Martin Čajko Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
9.
August
2018
Rámcová zmluva na dodanie náterových látok
1100027401/2018-O8
Doplnená
0,00 € CHEMOLAK, a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
22.
Máj
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D 20_40_54E_495
Doplnená
0,00 € Očná Optika Lunettes, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou