Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Február
2014
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO - 12762/6353/2013
2966/6353/2013
Doplnená
241,09 € Draganovská Katarína Slovenská správa ciest, Bratislava
7.
Máj
2019
RECOOP Research Grant Agreement
60-2019
Doplnená
0,00 € Association for Regional Cooperation in the Field of Health, Science and Technology (RECOOP HST Association), Budapest, Hungary Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
3.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke č. 2021/25/VYP
2021/25/VYP
Doplnená
0,00 € Simona Janišová Slovenské centrum dizajnu
13.
Január
2017
Rámcová zmluva na dodávky náhradných dielov pre ŽKV - prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie
4101/5/2016-O8
Doplnená
0,00 € Železniční dodavatelská s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13.
Máj
2019
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozorného orgánu
406/2019
Doplnená
0,00 € Predseda dozorného orgánu Ing. Ondrej Kuruc, PhD. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
18.
Máj
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_916
Doplnená
0,00 € Slavko Čalfa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
3.
Marec
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/153
KŽP-PO4-SC431-2015-6/153
Doplnená
883 876,15 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
December
2013
podniková Kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVTOS v Sučanoch
ÚVTOS-12-14/11-2013 Suč
Doplnená
0,00 € Zákl. organizácia odborového zväzu v ÚVTOS pre ml.v Sučanoch Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch
22.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/66
Doplnená
0,00 € Peter Sokol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
7.
November
2014
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
UPJŠ - 829/2014
Doplnená
2 173,00 € Alena Kopolovcová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2020-002836-007_2020
Doplnená
50 000,00 € Richard Švárny Ministerstvo vnútra SR (sekcia personálnych a sociálnych činností)
13.
Jún
2014
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
048/§ 50j/2014
Doplnená
0,00 € Obec Holčíkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
6.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
D 20_40_54E_567
Doplnená
0,00 € Ján Janok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
5.
December
2016
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
žpr-1422-13/2016-PPV
Doplnená
600,00 € Bc. Martin Molčan Ministerstvo obrany
28.
Marec
2019
Kúpna zmluva
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2019-014987-003_2019
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ) Patrícia Follaufová
27.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-131-06385
21-131-06385
Doplnená
3 276,00 € Martin Babjak Fond na podporu umenia
21.
November
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KŽP-PO4-SC431-2017-19/K303
Doplnená
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Spojená škola internátna, Poľná/Trebišov
29.
Január
2020
Zmluva o výpožičke
23/2020
Doplnená
0,00 € SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň Divadelný ústav
27.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-121-02830
18-121-02830
Doplnená
2 736,00 € Andrej Štepita Fond na podporu umenia
31.
Marec
2015
"Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8/51a/2015
Doplnená
0,00 € VFD, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou