Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Jún
2016
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
6/2016-A
Doplnená
250,00 € PaedDr. Arnaud Segretain Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
30.
Október
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/7477
Doplnená
0,00 € Ing. Peter Hámorský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
7.
Jún
2011
DODATOK č. 01
č. Z2713013003101
Doplnená
0,00 € Slovenská produkčná, a.s. Sociálna implementačná agentúra
17.
December
2018
Kolektívna zmluva na rok 2019
353/2018
Doplnená
0,00 € Odborová organizácia zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
6.
Február
2014
Kolektívna zmluva uzatvorená na roky 2014-2016
1043
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke,a.s. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
11.
Február
2013
Kúpna zmluva
KZ 0588/2012/TIP
Doplnená
274,17 € Šolcová Zuzana Železnice Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dohoda o náhrade škody
ÚVTOS-57/26-2019
Doplnená
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
13.
December
2011
Nájomná zmluva
crzč.8652/2011/lsr
Doplnená
280,00 € Ing.Skovajsa Miroslav a Zdenka Skovajsová LESY Slovenskej republiky, š. p.
14.
December
2011
Kúpna zmluva
28/2011
Doplnená
0,00 € RNDr. Jozef Klinda Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
16.
September
2013
Dodatok č. 1-2013 k Zmluve o nájme LP č. 17-08-Nn-2009
CRZ 4475-2013-LSR
Doplnená
15,63 € Valéria Macušíková, Milochov Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
28.
Máj
2020
DOHODA č. 20/41/54E/5397 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA 20/41/54E/5397
Doplnená
0,00 € Veronika Janušková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31.
Marec
2022
Zmluva o účasti na vedeckom výskume
15/200/2022
Doplnená
0,00 € Anna Al-Asadova Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
3.
November
2020
Kúpna zmluva MPV FO - 1371/6453/KZ-2020
1371/6453/2020
Doplnená
12 639,52 € Mesto Prievidza Slovenská správa ciest, Bratislava
15.
Február
2012
Nájomná zmluva č. 35-08-Nn-2012
CRZ 1248-2012-LSR
Doplnená
47,34 € Anton Poláček, Nová Dubnica Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
29.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/5427
Doplnená
0,00 € TOMÁŠ PETRO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
Február
2014
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO - 12762/6353/2013
2966/6353/2013
Doplnená
241,09 € Draganovská Katarína Slovenská správa ciest, Bratislava
7.
Máj
2019
RECOOP Research Grant Agreement
60-2019
Doplnená
0,00 € Association for Regional Cooperation in the Field of Health, Science and Technology (RECOOP HST Association), Budapest, Hungary Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
3.
Jún
2021
Zmluva o výpožičke č. 2021/25/VYP
2021/25/VYP
Doplnená
0,00 € Simona Janišová Slovenské centrum dizajnu
13.
Január
2017
Rámcová zmluva na dodávky náhradných dielov pre ŽKV - prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie
4101/5/2016-O8
Doplnená
0,00 € Železniční dodavatelská s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13.
Máj
2019
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozorného orgánu
406/2019
Doplnená
0,00 € Predseda dozorného orgánu Ing. Ondrej Kuruc, PhD. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice