Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Január
2017
Rámcová zmluva na dodávky náhradných dielov pre ŽKV - prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie
4101/5/2016-O8
Doplnená
0,00 € Železniční dodavatelská s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13.
Máj
2019
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozorného orgánu
406/2019
Doplnená
0,00 € Predseda dozorného orgánu Ing. Ondrej Kuruc, PhD. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
18.
Máj
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_916
Doplnená
0,00 € Slavko Čalfa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
3.
Marec
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/153
KŽP-PO4-SC431-2015-6/153
Doplnená
883 876,15 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
December
2013
podniková Kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVTOS v Sučanoch
ÚVTOS-12-14/11-2013 Suč
Doplnená
0,00 € Zákl. organizácia odborového zväzu v ÚVTOS pre ml.v Sučanoch Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch
22.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/66
Doplnená
0,00 € Peter Sokol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
7.
November
2014
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
UPJŠ - 829/2014
Doplnená
2 173,00 € Alena Kopolovcová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2020-002836-007_2020
Doplnená
50 000,00 € Richard Švárny Ministerstvo vnútra SR (sekcia personálnych a sociálnych činností)
13.
Jún
2014
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
048/§ 50j/2014
Doplnená
0,00 € Obec Holčíkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
6.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
D 20_40_54E_567
Doplnená
0,00 € Ján Janok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
5.
December
2016
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
žpr-1422-13/2016-PPV
Doplnená
600,00 € Bc. Martin Molčan Ministerstvo obrany
28.
Marec
2019
Kúpna zmluva
PPZ_ZM_PPZ-OKH3-2019-014987-003_2019
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Prezídium PZ) Patrícia Follaufová
21.
November
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
KŽP-PO4-SC431-2017-19/K303
Doplnená
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Spojená škola internátna, Poľná/Trebišov
29.
Január
2020
Zmluva o výpožičke
23/2020
Doplnená
0,00 € SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň Divadelný ústav
27.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-121-02830
18-121-02830
Doplnená
2 736,00 € Andrej Štepita Fond na podporu umenia
31.
Marec
2015
"Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
8/51a/2015
Doplnená
0,00 € VFD, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
1.
Marec
2012
Nájomná zmluva
30803/NZ-060/2012/Valaliky/0896/GorJa
Doplnená
241,28 € MK Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Apríl
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D_20_40_54E_117
Doplnená
0,00 € Jozef Halanda - AddArt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
20.
Máj
2020
D O H O D A číslo: 20/22/54E/1237 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/22/54E/1237
Doplnená
0,00 € Mgr. Alexandra Devečková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
21.
Október
2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ ZM_SSMP-OMP-213-3/2016_2016
Doplnená
40 000,00 € Mgr. Mário Godál Sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR