Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
Október
2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-141-03558
17-141-03558
Doplnená
2 649,00 € Mgr. art. Tomáš Klepoch Fond na podporu umenia
17.
Február
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z - 16/20
Doplnená
840,00 € BONET Systems, s.r.o Literárne informačné centrum
8.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-141-02773
20-141-02773
Doplnená
3 840,00 € MgA. Ján Valík Fond na podporu umenia
15.
December
2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
44-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SR SOLAR SK, s.r.o.
6.
September
2019
Zmluva o ubytovaní č. 42/62/2019/01
Zmluva o ubytovaní č. 42/62/2019/01
Doplnená
165,00 € Ross C a l d w e l l Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SÚZ
27.
September
2012
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1213
Doplnená
0,00 € Roman Mikuláš Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
27.
September
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
513/2012
Doplnená
0,00 € Yercon Diagnostic Co., Ltd Ministerstvo zdravotníctva SR
25.
Marec
2014
Zmluva o klinickom skúšaní
POZ 67/2014
Doplnená
0,00 € CHILTER INTERNATIONAL, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
28.
Október
2020
Dohoda č. 20/07/54E/2381 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
20/07/54E/2381
Doplnená
0,00 € Pavol Prokopius Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
14.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
20/41/54E/3271
Doplnená
0,00 € Oto Novák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
Marec
2014
Zmluva č.91141245
GR ZVJS 38-8/32-2014
Doplnená
0,00 € Odvoz a likvidicia odpadu a.s. v skratke OLO a.s Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
29.
Marec
2012
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu
367/2012
Doplnená
0,00 € Milupa, GmbH. Ministerstvo zdravotníctva SR
4.
Február
2013
Kúpna zmluva
KZ 0632/2012/TIP
Doplnená
176,61 € Volochová Irena Železnice Slovenskej republiky
9.
Júl
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu na akademický rok číslo zmluvy 60/2017/2018
UPJŠ - 777/2018
Doplnená
1 770,00 € Diana Tárnoková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
Október
2020
o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6949
Doplnená
0,00 € Miroslav Sidor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3.
Február
2016
Zmluva o spolupráci
100/2015
Doplnená
0,00 € Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu Úrad priemyselného vlastníctva SR
10.
Marec
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4A
21/07/54E/305
Doplnená
0,00 € Silvia Švorcová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Máj
2020
Dohoda č.: 20/16/54E/2060 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.4(B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2905/2020
Doplnená
0,00 € Mária Levčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
15.
Máj
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_900
Doplnená
0,00 € DUOTEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
16.
September
2011
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 629/2011-3/1.4.2
Doplnená
0,00 € Vysoká škola múzických umení Audiovizuálny fond