Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Február
2013
Kúpna zmluva
KZ 0588/2012/TIP
Doplnená
274,17 € Šolcová Zuzana Železnice Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dohoda o náhrade škody
ÚVTOS-57/26-2019
Doplnená
0,00 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
13.
December
2011
Nájomná zmluva
crzč.8652/2011/lsr
Doplnená
280,00 € Ing.Skovajsa Miroslav a Zdenka Skovajsová LESY Slovenskej republiky, š. p.
14.
December
2011
Kúpna zmluva
28/2011
Doplnená
0,00 € RNDr. Jozef Klinda Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
16.
September
2013
Dodatok č. 1-2013 k Zmluve o nájme LP č. 17-08-Nn-2009
CRZ 4475-2013-LSR
Doplnená
15,63 € Valéria Macušíková, Milochov Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
28.
Máj
2020
DOHODA č. 20/41/54E/5397 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA 20/41/54E/5397
Doplnená
0,00 € Veronika Janušková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Február
2012
Nájomná zmluva č. 35-08-Nn-2012
CRZ 1248-2012-LSR
Doplnená
47,34 € Anton Poláček, Nová Dubnica Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
29.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/5427
Doplnená
0,00 € TOMÁŠ PETRO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
Február
2014
Nájomná zmluva MPV viac ako 1 rok FO - 12762/6353/2013
2966/6353/2013
Doplnená
241,09 € Draganovská Katarína Slovenská správa ciest, Bratislava
7.
Máj
2019
RECOOP Research Grant Agreement
60-2019
Doplnená
0,00 € Association for Regional Cooperation in the Field of Health, Science and Technology (RECOOP HST Association), Budapest, Hungary Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
13.
Január
2017
Rámcová zmluva na dodávky náhradných dielov pre ŽKV - prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie
4101/5/2016-O8
Doplnená
0,00 € Železniční dodavatelská s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
13.
Máj
2019
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozorného orgánu
406/2019
Doplnená
0,00 € Predseda dozorného orgánu Ing. Ondrej Kuruc, PhD. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
18.
Máj
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_916
Doplnená
0,00 € Slavko Čalfa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
3.
Marec
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/153
KŽP-PO4-SC431-2015-6/153
Doplnená
883 876,15 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
31.
December
2013
podniková Kolektívna zmluva pre zamestnancov ÚVTOS v Sučanoch
ÚVTOS-12-14/11-2013 Suč
Doplnená
0,00 € Zákl. organizácia odborového zväzu v ÚVTOS pre ml.v Sučanoch Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch
22.
Apríl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/66
Doplnená
0,00 € Peter Sokol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
7.
November
2014
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
UPJŠ - 829/2014
Doplnená
2 173,00 € Alena Kopolovcová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21.
Júl
2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
MVSR_ZM_SPSČ-OMP1_2020-002836-007_2020
Doplnená
50 000,00 € Richard Švárny Ministerstvo vnútra SR (sekcia personálnych a sociálnych činností)
13.
Jún
2014
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
048/§ 50j/2014
Doplnená
0,00 € Obec Holčíkovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
6.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
D 20_40_54E_567
Doplnená
0,00 € Ján Janok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou