Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
December
2012
Nájomná zmluva
30803/NZ-011/2012/Kurimany/0133/StrTa
Doplnená
0,77 € FF Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8.
Január
2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na roky 2019 a 2020
1/2019/KÚaOÚ
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia pri Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
22.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7034
Doplnená
0,00 € WAGROSTAV, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
August
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 337/2013-2/1.1.2
Doplnená
0,00 € Jakubisko Film Slovakia s.r.o. Audiovizuálny fond
15.
Január
2014
Zmluva č. VŠC-7/2013-M-092 o vykonávaní športovej činnosti za VŠC DUKLA B. Bystrica
5100001369
Doplnená
0,00 € Jaroslav Černý VŠC DUKLA
26.
Jún
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_1839
Doplnená
0,00 € JOKI-TRANS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
25.
Október
2016
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
28/§50j/NS-2016/ŠR
Doplnená
0,00 € Obec Marhaň Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
31.
Október
2011
Nájomná zmluva
ÚVTOSaÚVV-2-33/32-2011
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby v Leopoldove Marián Chatrnuch STAVMONT
21.
December
2020
Dohoda č. 20/31/54E/1636 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 20/31/54E/1636
Doplnená
0,00 € Ladislav Borbély - Potraviny Borka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
7.
Január
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00804
TN00804
Doplnená
49 475,06 € OOV – DRUŽSTVO MALINOVO, družstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
Január
2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0400078
0400078
Doplnená
0,00 € Mesto Levoča Pôdohospodárska platobná agentúra
10.
August
2017
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061BB090356
061BB090356
Doplnená
50 000,00 € Ing. Patrícia Černáková Pôdohospodárska platobná agentúra
3.
Máj
2012
Zmluva o poskytovaní odborných služieb č.375/2012
375/2012
Doplnená
0,00 € Bielik Tibor Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
21.
Január
2016
licenčná zmluva na vydanie diela
Zmluva_HF_39_2015
Doplnená
0,00 € dedič Pavla Čádyho Hudobný fond
29.
Február
2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov
16/07/054/12
Doplnená
0,00 € Obec Koválovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
16.
November
2011
Nájomná zmluva č. 182-08-Nn-2011
CRZ 8085-2011-LSR
Doplnená
486,49 € Evanjelická cirkev A.V., Lazy p/Makytou Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
4.
December
2013
Zmluva o nájme LP č. 132-08-Nn-2013
CRZ 8588-2013-LSR
Doplnená
10,09 € Ján Chovanec, Mestečko Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
8.
Február
2017
Zmluva o poskytovaní stravy
5
Doplnená
0,00 € Materská škola, Litovelská 605 Špeciálna základná škola s materskou školou, Kysucké Nové Mesto
26.
August
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie CHD/CHP podľa § 56 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
02/§56/2014
Doplnená
0,00 € Obec Poša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
24.
November
2011
Nájomná zmluva č. 142-08-Nn-2011
CRZ 8239-2011-LSR
Doplnená
12,95 € Mgr. Darina Fischerová, Bratislava Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica