Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2020
Dohoda číslo: 20/41/54E/4590 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/41/54E/4590
Doplnená
0,00 € DanCe Fit, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15. Júl 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o určení výučbového zdravotníckeho zariadenia SZŠ sv. Alžbety v Košiciach, zo dňa 2.9.2005
Z-403/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
14. September 2016
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
16-31-52A-270-RS
Doplnená
7 600,53 € Špeciálna základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
13. Október 2020
ZMLUVA č. 0634/RS/2020 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0634/RS/2020
Doplnená
800,00 € Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30. Apríl 2013
DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
112/§ 51/2013
Doplnená
0,00 € Cirkevná spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
2. November 2015
Bezodplatná výpožička
KRPZ-KE_ZM_OPP3-75-034-2015_2015
Doplnená
0,00 € Marián Gyarmathy Ministerstvo vnútra SR
25. Október 2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Č. 16-121-04469
16-121-04469
Doplnená
5 298,00 € Mgr.art. Katarína Zagorski Fond na podporu umenia
17. September 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4913/2019-423
Doplnená
6 500,00 € Peter Cisko Ministerstvo kultúry SR
1. December 2021
Zmluva o vykonaní klinického skúšania humánneho skúšaného produktu
POZ 632/2021
Doplnená
0,00 € AstraZeneca AB Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
30. December 2021
Príkazná zmluva
20211227_umv_jurkiewiczova
Doplnená
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied
12. December 2016
Zmluva o nájme pozemku
R-10364/2016
Doplnená
0,00 € Anna Tuhárska Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
4. Júl 2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1127/19
1127/19
Doplnená
0,00 € Zoltán Szöcs Pôdohospodárska platobná agentúra
11. Máj 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061TT090126
061TT090126
Doplnená
50 000,00 € Ing. Bálint Varga Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Október 2016
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
30/§50j/NS-2016/ŠR
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
9. Január 2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1270
Doplnená
0,00 € Ivan Hruškovič Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
17. Júl 2023
Kúpna zmluva
-
Doplnená
1 455,00 € Milan Mirga a Beáta Mirgová Obec Výborná
10. Február 2022
Príkazná zmluva
20220113_fiu_rajcekova
Doplnená
0,00 € Mgr. Barbora Rajčeková Slovenská akadémia vied
10. August 2017
Zmluva o výpožičke
076/2017/FUSAV
Doplnená
0,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
28. Jún 2023
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
prikazna_halama
Doplnená
0,00 € Maroš HALAMA Slovenská akadémia vied
10. August 2017
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-12/2017/18
Doplnená
2 002,00 € Lukáš Balog Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03