Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Február
2013
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 1510/2012-4/1.4.2
Doplnená
0,00 € Vysoká škola múzických umení Audiovizuálny fond
25.
August
2020
Rámcová dohoda
R/021/20-22/09/00
Doplnená
0,00 € DREVOTEX s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina
3.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/7511
Doplnená
0,00 € Mgr. Jana Petrovová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
Február
2014
Zmluva o ubytovaní uzavretá podľa ust. § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
514/UNB/2013
Doplnená
74,05 € Jana Deglovičová Univerzitná nemocnica Bratislava
3.
December
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž číslo: 11/1920
9013/0357/19
Doplnená
3 103,00 € Ing. Patrik Macúrik Slovenská technická univerzita v Bratislave
29.
Júl
2013
DOHODA o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
58/§ 50j/2013
Doplnená
0,00 € Obec Vyšný Žipov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
21.
December
2018
Kolektívna zmluva
ÚPV/96/2018
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Úrad priemyselného vlastníctva SR
22.
Február
2021
Zmluva o poskynutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-Info-2017-28/21
Doplnená
189 589,93 € Smart Cities klub Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
5.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/39/54E/267
Doplnená
0,00 € Sauny Patrik 7 s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
3.
Máj
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
2020/VB/Hronské Kľačany/01
Doplnená
1,46 € Jozef Kollár Železnice Slovenskej republiky
4.
Január
2016
Kúpna zmluva
Zmluva_HF_43_2015
Doplnená
90 500,00 € Ing. Dušan Barinka, PaedDr. Tatiana Barinková, Roman Václav, Zuzana Václavová Hudobný fond
18.
December
2012
Zmluva o nájme LP č. 442-08-Nn-2012
CRZ 10860-2012-LSR
Doplnená
40,06 € Ján Mikáč, Mestečko Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
26.
Január
2018
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
Prrchbo-192-11/2018
Doplnená
600,00 € Vladimír Šimkovič Ministerstvo obrany
18.
Február
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
605-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Energy technologies, s.r.o.
27.
Marec
2019
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
Z/343/2019-2022/09/02
Doplnená
0,00 € Michal Jankech LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina
19.
August
2019
Kúpna zmluva
24/2019/09/99 – 370 III.
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina DCP timber, s r.o.
25.
Apríl
2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1339
Doplnená
0,00 € prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc. Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
6.
Máj
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20_40_54E_549
Doplnená
0,00 € Silvia Drábová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
September
2014
DOHODA na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sl. Zamestnanosti
48/§ 52a/2014
Doplnená
0,00 € ECAV vo Vranove n. T. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
10.
Marec
2017
zmluva o dielo
SNM-AM-ZOD-2017/456
Doplnená
495,00 € Mgr. Igor Murín Slovenské národné múzeum