Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
December
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-022-2014-NJ_2015
Doplnená
1 438,25 € Jozef Kirschner Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27.
Február
2015
Kolektívna zmluva na rok 2015 pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme MPSVR SR
5078/2015-M_OÚ
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskejrepubliky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/7174
Doplnená
0,00 € Ing. Peter Ország - ORINEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 39/62/2018/01
Zmluva o ubytovaní č. 39/62/2018/01
Doplnená
1 045,00 € Daniil M a r c h e n k o Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SÚZ
22.
Máj
2018
Ichtyologické prieskumy
16/DOD/2018/50/5500
Doplnená
0,00 € Environmental Institute, s.r.o., AQ-BIOS, s.r.o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
24.
November
2011
Kúpna zmluva č. 2/2012
CRZ 8339/2011/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ARIFEX, s.r.o.
29.
Január
2014
"D O H O D A na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
006/§52/2014
Doplnená
0,00 € Obec Hencovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/39/54E/619
Doplnená
0,00 € Business Services Developement s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
10.
August
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
830-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BTC GROUP, s.r.o.
26.
Marec
2014
 D o h o d a o zabezpečení poradenskej činnosti/vzdelávania a prípravy pre trh práce
03/PČ/VzPrTP/2014
Doplnená
0,00 € Martin Zibrín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
16.
December
2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
94-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SAK plus, s.r.o.
11.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle
20/01/54E/2688
Doplnená
0,00 € Marian Gažo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13.
Január
2020
Rámcová kúpna zmluva na náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové železničné vozidlá
1100034229/32482/2019-O8
Doplnená
0,00 € RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9.
Júl
2018
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1009-2018-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra INSTALL TRADE, s.r.o.
3.
Február
2014
Dodatok č. 1-2013 k Zmluve o nájme LP č. 55-08-Nn-2009
CRZ 4484-2013-LSR
Doplnená
1,60 € Mgr. Alena Klusková, Turčianske Teplice Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
10.
September
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-58/2019/20
Doplnená
2 209,00 € Bianca Andrašková Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
4.
Október
2016
Zmluva o nájme LP č. 950-08-Nn-2016
CRZ 5613-2016-LSR
Doplnená
0,00 € Marián Kardoš Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
20.
November
2015
Zmluva o nájme pozemkov
CPBA-ON-1-030-2015-NJ
Doplnená
0,00 € Milan Lukáč Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22.
November
2016
Zmluva o nájme LP č. 859-08-Nn-2016
CRZ 6867-2016-LSR
Doplnená
0,00 € Anton Zlatoš Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
20.
November
2015
Zmluva o nájme LP č. 203-08-Nn-2015
CRZ 6874-2015-LSR
Doplnená
312,03 € Želmíra Chodúrová, Mestečko Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica