Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Október
2016
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Č. 16-121-04469
16-121-04469
Doplnená
5 298,00 € Mgr.art. Katarína Zagorski Fond na podporu umenia
17.
September
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4913/2019-423
Doplnená
6 500,00 € Peter Cisko Ministerstvo kultúry SR
1.
December
2021
Zmluva o vykonaní klinického skúšania humánneho skúšaného produktu
POZ 632/2021
Doplnená
0,00 € AstraZeneca AB Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
30.
December
2021
Príkazná zmluva
20211227_umv_jurkiewiczova
Doplnená
0,00 € Ing. Romana Jurkiewiczová Slovenská akadémia vied
4.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1127/19
1127/19
Doplnená
0,00 € Zoltán Szöcs Pôdohospodárska platobná agentúra
11.
Máj
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 061TT090126
061TT090126
Doplnená
50 000,00 € Ing. Bálint Varga Pôdohospodárska platobná agentúra
26.
Október
2016
o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
30/§50j/NS-2016/ŠR
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou, Pod Papierňou 1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
9.
Január
2013
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
1270
Doplnená
0,00 € Ivan Hruškovič Encyklopedický ústav, Slovenská akadémia vied
10.
Február
2022
Príkazná zmluva
20220113_fiu_rajcekova
Doplnená
0,00 € Mgr. Barbora Rajčeková Slovenská akadémia vied
10.
August
2017
Zmluva o výpožičke
076/2017/FUSAV
Doplnená
0,00 € Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
10.
August
2017
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-12/2017/18
Doplnená
2 002,00 € Lukáš Balog Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
10.
Apríl
2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZVB 126/815691/2015/ELHAMO
Doplnená
0,00 € Jozef Seman Železnice Slovenskej republiky
15.
Apríl
2015
Partnerská zmluva
17679/2015
Doplnená
60 000,00 € Rada Európy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
11.
August
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-131-05935
21-131-05935
Doplnená
1 040,00 € Mgr.art. et Mgr.art. Andrea Bošeľová Fond na podporu umenia
4.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
Doplnená
0,00 € Mesto Senec Spojená škola, Senec
14.
Júl
2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ZoBZVB 221/815691/2015/ELHAMO
ZoBZVB 221/815691/2015/ELHAMO
Doplnená
0,00 € Alžbeta Lacková Železnice Slovenskej republiky
20.
Marec
2012
DODATOK č. 02
č. Z2711023053401
Doplnená
0,00 € Valdemar Torák Sociálna implementačná agentúra
26.
Február
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
4/§52/2015/ŠR
Doplnená
0,00 € mesto Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
13.
Máj
2014
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS 10-2_32-2014
Doplnená
4,83 € JUDr. Dana Bystrianska Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
24.
Október
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
55/2018
Doplnená
1 290,00 € Tibor Koller a Diana Kollerová, rod. Hrubšová Záchranná zdravotná služba Bratislava