Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Marec
2012
DODATOK č. 02
č. Z2711023053401
Doplnená
0,00 € Valdemar Torák Sociálna implementačná agentúra
26.
Február
2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
4/§52/2015/ŠR
Doplnená
0,00 € mesto Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
13.
Máj
2014
Zmluva o ubytovaní
GR ZVJS 10-2_32-2014
Doplnená
4,83 € JUDr. Dana Bystrianska Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
24.
Október
2018
Zmluva o nájme nebytových priestorov
55/2018
Doplnená
1 290,00 € Tibor Koller a Diana Kollerová, rod. Hrubšová Záchranná zdravotná služba Bratislava
1.
December
2014
Zmluva o nájme pozemkov
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-022-2014-NJ_2015
Doplnená
1 438,25 € Jozef Kirschner Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
27.
Február
2015
Kolektívna zmluva na rok 2015 pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme MPSVR SR
5078/2015-M_OÚ
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskejrepubliky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/7174
Doplnená
0,00 € Ing. Peter Ország - ORINEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 39/62/2018/01
Zmluva o ubytovaní č. 39/62/2018/01
Doplnená
1 045,00 € Daniil M a r c h e n k o Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SÚZ
22.
Máj
2018
Ichtyologické prieskumy
16/DOD/2018/50/5500
Doplnená
0,00 € Environmental Institute, s.r.o., AQ-BIOS, s.r.o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
24.
November
2011
Kúpna zmluva č. 2/2012
CRZ 8339/2011/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik ARIFEX, s.r.o.
29.
Január
2014
"D O H O D A na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
006/§52/2014
Doplnená
0,00 € Obec Hencovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
20/39/54E/619
Doplnená
0,00 € Business Services Developement s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
10.
August
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
830-2016-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra BTC GROUP, s.r.o.
26.
Marec
2014
 D o h o d a o zabezpečení poradenskej činnosti/vzdelávania a prípravy pre trh práce
03/PČ/VzPrTP/2014
Doplnená
0,00 € Martin Zibrín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
16.
December
2015
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
94-2015-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra SAK plus, s.r.o.
11.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle
20/01/54E/2688
Doplnená
0,00 € Marian Gažo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13.
Január
2020
Rámcová kúpna zmluva na náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové železničné vozidlá
1100034229/32482/2019-O8
Doplnená
0,00 € RUDOS RUŽOMBEROK , s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
9.
Júl
2018
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
1009-2018-ZH
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra INSTALL TRADE, s.r.o.
3.
Február
2014
Dodatok č. 1-2013 k Zmluve o nájme LP č. 55-08-Nn-2009
CRZ 4484-2013-LSR
Doplnená
1,60 € Mgr. Alena Klusková, Turčianske Teplice Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica
10.
September
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu
SM-58/2019/20
Doplnená
2 209,00 € Bianca Andrašková Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03